Add to Compare

Add to wishlist

EKONO

DISH DRAINER STAND UNIT M 3TIER EKONO | EKONO | WAF-03M

SKU:  1021322
0 Reviews

2,490.00 THB

  • ชั้นคว่ำจาน 3 ชั้นขนาดกลางสีขาว แบบชั้นบนเป็นชั้นเรียบ และชั้นตะแกรง 2 ชั้น
  • ชั้นเรียบนั้นถูกติดทับด้วยแผ่นซิลเวอร์เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน และสามารถวางของอเนกประสงค์ได้
  • สำหรับชั้นเรียบติดทับด้วยแผ่นซิลเวอร์เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน และสามารถวางของอเนกประสงค์ได้
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


Promotions & Discounts

Special Offers:

Only @ HomePro

DISH DRAINER STAND UNIT M 3TIER EKONO

  • รูปแบบทันสมัย และผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี
  • แข็งแรง ทนทาน
  • สามารถวางได้ทั้งจานและชาม
  • รวมทั้งภาชนะเครื่องครัวอื่นๆ
  • มีถาดรองน้ำด้านล่างเพื่อความสะอาดและสะดวกในการใช้งาน
DISH DRAINER
Series 106E4
Height (cm) 81
Width (cm) 77.5
Depth (cm) 42