Add to Compare

Add to wishlist

ออสโมโค้ท

SOTUS 1000G 12-25-7 INOR-FERTILIZER | ออสโมโค้ท | 2900002815429

SKU:  281542
0 Reviews
209.00 THB

199.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


SOTUS 1000G 12-25-7 INOR-FERTILIZER

  • ปุ๋ยเม็ดที่โรยรอบโคนต้น หรือ ผสมกับดิน
  • เหมาะสำหรับพืชไม้ดอก-ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผลทุกชนิด
  • สามารถให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอทุกวัน
  • สูตร 12-25-6
  • วัตถุอันตราย
INORGANIC FERTILIZER
Brand OSMOCOTE
Size 1000G
Height (cm) 18
Width (cm) 12.4
Depth (cm) 6.2
PRODUCT TYPE POWDER TYPE