Add to Compare

Add to wishlist

RAINDROP

RAINDROP TURBO DOWN-120 WATER DISPENSER PACK 5 | RAINDROP | TD-120

SKU:  203301
0 Reviews

39.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


RAINDROP TURBO DOWN-120 WATER DISPENSER PACK 5

         หัวจ่ายน้ำลักษณะละอองขนาดเล็กคว่ำกระจายลงรอบตัว เหมาะสำหรับการรดน้ำในงานเกษตรกรรมที่มีขนาดลำต้นเล็กถึงปานกลาง เพื่อการดูดซึมที่ดี และไม่เกิดความชื้นสะสมมากเกินไป โดยจะมีอัตราการจ่ายน้ำที่ 120 ลิตร/ชั่วโมง

คำแนะนำในการใช้งาน

  • หลีกเลี่ยงการใช้งานกับน้ำแรงดันสูง
  • ห้ามใช้ร่วมกับน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างสูง