Add to Compare

Add to wishlist

RAINDROP

RAINDROP TURBO DOWN-90 WATER DISPENSER PACK 5 | RAINDROP | TURD-90 PACK 5

SKU:  63809
0 Reviews

39.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


RAINDROP TURBO DOWN-90 WATER DISPENSER PACK 5

         หัวจ่ายน้ำลักษณะละอองขนาดเล็กคว่ำกระจายลงรอบตัว เหมาะรดน้ำงานเกษตรกรรมที่มีลำต้นขนาดเล็กถึงปานกลาง เพื่อการดูดซึมน้ำที่ดี และไม่เกิดความชื้นสะสมมากเกินไป โดยอัตราการจ่ายน้ำ 90 ลิตร/ชั่วโมง

คำแนะนำในการใช้งาน

  • หลีกเลี่ยงการใช้งานกับน้ำแรงดันสูง
  • ห้ามใช้ร่วมกับน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างสูง