Add to Compare

Add to wishlist

MAZUMA

FILTER MAZUMA CERAMIC OBE 10" | MAZUMA | CERAMIC OBE 10"

SKU:  139499
0 Reviews

459.00 THB

  • ไส้กรองเซรามิค สำหรับกรองน้ำสะอาด
  • กรองเชื้อโรคกับจุลินทรีย์ที่ความละเอียด 0.3 ไมครอน
  • ลดความกระด้างของน้ำทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้น
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


ไส้กรองเซรามิค สำหรับกรองน้ำสะอาด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับสารละลายหินปูน ช่วยลดความกระด้างของน้ำทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้น ไม่ฝาด และกรองเชื้อโรคกับจุลินทรีย์ที่ความละเอียด 0.3 ไมครอน

Filter
Brand MAZUMA
Height (cm) 25
Width (cm) 5.5
Depth (cm) 5.5
USE FOR WATER PURIFIER