Add to Compare

Add to wishlist

AT INDY

6" STEEL FLAT AT INDY C075 FILE | AT INDY | C075

SKU:  219811
0 Reviews
79.00 THB

69.00 THB

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
  • ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน
  • สำหรับตะไบชิ้นงาน ปรับผิวงานให้เรียบหรือตกแต่งชิ้นงานให้มีขนาดตามต้องการ
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


6" STEEL FLAT AT INDY C075 FILE

  • ใช้ถูเหล็กให้เรียบเสมอกัน
  • การใช้ตะไบควรเลือกตะไบให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
  • ใช้ตกแต่งผิวหน้าของงานให้เรียบและได้ขนาดตามต้องการ มีรูปร่าง ต่าง ๆ กัน
FILE
Brand AT INDY
Size 6"
USING DIRECTION STEEL
FILE FORMAT FLAT