Add to Compare

Add to wishlist

BOXING

BOXING 4" DIAMOND BLADE | BOXING | 2900002729979

SKU:  272997
0 Reviews

85.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BOXING 4" DIAMOND BLADE

  • สินค้าผลิตจากวัสดุคุณภาพดี
  • กระบวนการผลิตมีคุณภาพ
  • ใบตัดมีความทนทานแข็งแรง
  • ไม่แตกหักง่าย ใช้งานได้นาน
  • ทนความร้อนสูง
  • ผลิตจากเหล็กเนื้อดีและกากเพชร
  • ใบตัดที่มีความคม
  • ไม่เสียเนื้องานเยอะหลังจากใช้งาน
  • เก็บรายละเอียดชิ้นงานเรียบร้อย
  • มาตรฐานสำหรับช่างมืออาชีพ
DIAMOND BLADE
Brand BOXING
Color GRAY
Size 4"