Add to Compare

Add to wishlist

BOSCH

BOSCH SA60T 2G 4" STEEL-CUTTING WHEEL | BOSCH | 2608607414

SKU:  245995
0 Reviews

45.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BOSCH SA60T 2G 4" STEEL-CUTTING WHEEL

  • สินค้าผลิตจากเม็ดทรายอลูมินัมออกไซด์ (A)
  • กระบวนการผลิตมีคุณภาพ
  • เหมาะสำหรับงานเหล็กโดยเฉพาะ
  • ใบตัดมีความทนทานแข็งแรง
  • ไม่แตกหักง่ายใช้งานได้นาน
  • ปลอดภัยขณะใช้งาน
  • สามารถตัดได้เร็ว แผลเล็ก
  • ใบมีความคมพิเศษ
  • ตัดได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ทนทานต่อการสึกหลอได้ดีที่สุด
STEEL-CUTTING WHEEL
Brand BOSCH
Size 4"
TYPE PLAIN