Add to Compare

Add to wishlist

COMET

COMET 382001 4" STEEL-CUTTING WHEEL | COMET | 382001

SKU:  245283
0 Reviews

47.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


COMET 382001 4" STEEL-CUTTING WHEEL

  • สินค้าผลิตจากเม็ดทรายอลูมินัมออกไซด์ (A)
  • กระบวนการผลิตมีคุณภาพ
  • เหมาะสำหรับงานเหล็กโดยเฉพาะ
  • ใบตัดมีความทนทานแข็งแรง
  • ไม่แตกหักง่ายใช้งานได้นาน
  • ปลอดภัยขณะใช้งาน
  • สามารถตัดได้เร็ว แผลเล็ก
  • ใบมีความคมพิเศษ
  • ตัดได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ทนทานต่อการสึกหลอได้ดีที่สุด
STEEL-CUTTING WHEEL
Brand COMET
Size 4"
TYPE PLAIN