59
%
OFF

Add to Compare

Add to wishlist

NORTON

NORTON A36 4" STEEL-CUTTING WHEEL | NORTON | A36.16"

SKU:  5076
0 Reviews
49.00 THB

20.00 THB

  • ผลิตจากเม็ดทรายคุณภาพเยี่ยม
  • กระบวนการผลิตมีคุณภาพ
  • สินค้าได้มาตรฐาน ทนทานต่อการสึกหลอได้ดีที่สุด
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


NORTON A36 4" STEEL-CUTTING WHEEL

  • ผลิตจากเม็ดทรายคุณภาพเยี่ยม
  • กระบวนการผลิตมีคุณภาพ
  • สินค้าได้มาตรฐาน
  • ใช้งานง่าย
  • ไม่แตกหักง่ายใช้งานได้นาน
  • ปลอดภัยขณะใช้งาน
  • ทนทานต่อการสึกหลอได้ดีที่สุด