Add to Compare

Add to wishlist

SUMO

SUMO 4X5X16 STEEL-CUTTING WHEEL | SUMO | SUMO 4"X5X16

SKU:  119468
0 Reviews
15.00 THB

14.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


SUMO 4X5X16 STEEL-CUTTING WHEEL

  • สินค้าผลิตจากเม็ดทรายอลูมินัมออกไซด์ (A)
  • ใบเจียรมีคุณภาพ
  • ใช้กับงานขัดเหล็กและสแตนเลส
  • ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน
  • ไม่แตกหักง่ายใช้งานได้นาน
  • ทนแรงกด แรงขัดได้ดี
  • ปลอดภัยในการใช้งาน
  • เม็ดทรายคุณภาพคัดพิเศษ
  • ทนทานต่อการสึกหลอได้ดีที่สุด
STEEL-CUTTING WHEEL
Brand SUMO
Size 4"
TYPE HAEVY