Add to Compare

Add to wishlist

SUMO

SUMO SGA46S 4" STEEL-CUTTING WHEEL | SUMO | SGA46S

SKU:  252013
0 Reviews
15.00 THB

14.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


SUMO SGA46S 4" STEEL-CUTTING WHEEL

  • เหมาะกับการใช้งานตัดเหล็กและสแตนเลส
  • ผิวงานตัดมีความเรียบสวย
  • ไม่แตกหรือหักง่าย
  • ไม่กินเนื้องาน
  • ผลิตจากเนื้อทรายคุณภาพดี
  • ปลอดภัยในการใช้งาน
  • ใช้งานง่าย
  • สินค้าได้มาตรฐาน
STEEL-CUTTING WHEEL
Brand SUMO
Size 4"
TYPE SLIM