Add to Compare

Add to wishlist

BOSCH

BOSCH 17X280MM 1EA CONCRETE DRILL BIT | BOSCH | 2900002837650

SKU:  283765
0 Reviews

159.00 THB

  • ดอกเจาะคอนกรีต BOSCH ขนาด 17X280 มิลลิเมตร แบบหัวแบน
  • ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูง วัสดุแข็งแรงทนทาน ทีส่วนปลายเรียวแหลม และมีเกลียว ง่ายต่อการใช้งาน
  • ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BOSCH 17X280MM 1EA CONCRETE DRILL BIT

  • 1. วัสดุ แข็งแรง ทนทาน
  • 2. ออกแบบเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้สูงสุด
  • 3. ระบบล็อค ดอกแบบก้านเหลี่ยม สะดวก รวดเร็ว
CONCRETE DRILL BIT
Height (cm) 28
Width (cm) 2
Depth (cm) 2