Add to Compare

Add to wishlist

KENDO

KENDO 1100HSS PLANER BLADE | KENDO | 1100HSS

SKU:  100435
0 Reviews

198.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


KENDO 1100HSS PLANER BLADE

  • เป็นสินค้าที่ผลิต จากเหล้กคุณภาพชี้น AAA SUPER STEEL เพื่อให้ทนทานต่อการสึกหลอได้ที่สุด จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนาน-
PLANER BLADE
Brand KENDO