Add to Compare

Add to wishlist

TOSHINO

SPOOL SOLDER SOL-0.5P TOSH | TOSHINO | SOL-0.5P

SKU:  212500
0 Reviews

445.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


ตะกั่ว ขด SOL-0.5P TOSHINO

  • วัสดุที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานรอยต่อของสายไฟ
  • เชื่อมขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน
  • ใช้ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับลายวงจรพิมพ์
SPOOL SOLDER
Brand TOSHINO
Material LEAD