Add to Compare

Add to wishlist

KEY WAY

CONTAINER 42L K 600 KEY WAY WHITE | KEY WAY | K 600

SKU:  153371
0 Reviews
390.00 THB

329.00 THB

  • กล่องเก็บของอเนกประสงค์ สามารถวางซ้อนกันได้ เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • มีล้อเลื่อนสะดวกในการใช้งาน
  • ผลิตจากพลาสติดเกรด A ที่มีคุณภาพดี รูปแบบทันสมัย
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


CONTAINER 42L K 600 KEY WAY WHITE

  • ดีไซน์สวยงาม
  • พลาสติกแข็งแรง ทนทาน
  • มีฝาล็อคอย่างแน่นหนา
  • ใส่เสื้อผ้าและของใช้เอนกประสงค์
BIG PLASTIC STORAGE
Brand KEY WAY
Color WHITE
Size 42L
Material PLASTIC
WHEEL (YES/NO) WITH WHEEL
LID STYLE WITH LID