เปรียบเทียบสินค้า

เพิ่มสินค้าใน wishlist

EM

จุลินทรีย์ EM 250MILLILITR ชนิดน้ำ | EM | EM 250 ML

รหัสสินค้า:  1043464
0 รีวิว

25.00 บาท

 • ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่ทุกคนสามารถนำไปเพาะขยายเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
 • ในด้านการเกษตรช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินและน้ำได้เป็นอย่างดี
ตรวจสอบการจัดส่ง
ตรวจสอบการรับที่สาขา

เปรียบเทียบสินค้า

เพิ่มสินค้าใน wishlist


จุลินทรีย์ EM 250MILLILITR ชนิดน้ำ

 • ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่ทุกคนสามารถนำไปเพาะขยายเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
 • ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช และแมลงที่เป็นประโยชน์
 • เป็นจุลินทรีย์ที่ได้จากธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยงและขยายให้จุลินทรีย์ขยายตัวด้วยปริมาณที่สมดุลกันด้วยเทคโนโลยีพิเศษ
 • ในด้านการเกษตรช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินและน้ำได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดต่างๆ
 • ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศผ่านได้ดี
 • ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพื่อให้เป็นปุ๋ย (อาหาร) แก่พืช ดูดซึมไปเป็นอาหารได้ดี
 • ช่วยสร้างฮอร์โมนพืชเพื่อให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีขึ้น
 • ช่วยให้ผลผลิตคงทน สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีประโยชน์ต่อการขนส่งไกล ๆ เช่น ส่งออกต่างประเทศ
 • ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์ ไก่และสุกร ได้ภายในเวลา 24 ชม.
 • ช่วยกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มได้ภายใน 1 - 2 สัปดาห์
 • ช่วยกำจัดแมลงวัน โดยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไม่ให้เป็นดักแด้ซึ่งจะเกิดเป็นตัวแมลงวัน
 • ช่วยป้องกันอหิวาห์และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะและอื่น ๆ ได้
 • ช่วยเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์แข็งแรงมีความต้านทานโรคสูง ให้ผลผลิตสูงอัตราการตายต่ำ
 • ในด้านการประมงช่วยควบคุมคุณภาพในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้
 • ช่วยแก้ปัญหาโรคพยาธิในน้ำเป็นอันตรายต่อกุ้ง ปลา กบ หรือสัตว์น้ำที่เลี้ยงได้
 • ช่วยรักษาโรคแผลต่าง ๆ ในปลา กบ จระเข้ ฯลฯ ได้
 • ช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อ และทำให้เลนไม่เน่าเหม็น สามารถนำไปผสมปุ๋ยหมักใช้พืชต่างๆ ได้อย่างดี
 • ด้านสิ่งแวดล้อมช่วยปรับสภาพเศษอาหารจากครัวเรือน ให้กลายเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อพืชผักได้
 • ช่วยปรับสภาพน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน โรงงาน โรงแรมหรือแหล่งน้ำเสีย
 • ช่วยดับกลิ่นเหม็นจากกองขยะที่หมักหมมมานานได้
 • การเก็บรักษา
 • สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน อย่างน้อย 6 เดือน ในอุณหภูมิห้องปกติ ไม่เกิน 46 – 50 องศาเซลเซียส
 • ต้องปิดฝาให้สนิท อย่าให้อากาศเข้าและอย่าเก็บไว้ในตู้เย็น
 • ทุกครั้งที่แบ่งไปใช้ต้องรีบปิดฝาให้สนิท
 • การนำ E.M. ไปขยายต่อควรใช้ภาชนะที่สะอาดและใช้ให้หมดภายในเวลาที่เหมาะสม
 • ข้อสังเกตุพิเศษ
 • หาก EM เปลี่ยนเป็นสีดำ มีกลิ่นเหม็นเน่า ถือว่า EM ตาย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก
 • *เพื่อความถูกต้องโปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ CALL CENTER โทร. 1284
จุลินทรีย์
Brand EM
Size 250ML
Material สกัดจากจุลินทรีย์ชีวภาพ
ความสูง (ซม.) 13.8
ความกว้าง (ซม.) 5
ความลึก (ซม.) 5
ลักษณะสินค้า ชนิดน้ำ