ร่วมงานกับโฮมโปร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับครอบครัวโฮมโปร

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ มหาชน (จำกัด) เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า เข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในทุกสายอาชีพ และมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตร่วมกับองค์กร สร้างสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งเปิดโอกาสก้าวสู่การเป็นผู้นำขององค์กร

ตำแหน่งงานว่าง
Benefits & Welfare

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของบุคลากร ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่เพิ่มมูลค่าตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีนโยบายดูแลพนักงาน ทั้งรายได้ สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน มีสุขภาพกายและใจที่ดี รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ทั่วไป เพื่อให้พนักงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว

Culture

วัฒนธรรมองค์กรถือว่าเป็นศูนย์รวมและหัวใจสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของชาวโฮมโปร ประกอบด้วย

 1. บริการด้วยใจ (Service Mind)
 2. น้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Teamwork)
 3. คิดเป็นทำเป็นอย่างโฮมโปร (Think & Act as HomePro
 4. ปราถนาสร้างความสำเร็จ (Passion) และ
 5. สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)

Facilities

ด้วย Facilities ที่ทันสมัย เพื่อรองรับ Lifestyle การปฏิบัติงานของทุก Generations บริษัทฯ จึงจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่อช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิเช่น Internet ความเร็วสูง, Fitness Room, Relax Room, Coffee Shop อีกทั้งยังมี Lobby ส่วนกลางที่มีความเป็นธรรมชาติในการพักผ่อนหย่อนใจ และต้อนรับแขกผู้มาติดต่อ

Education

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการศึกษาในรูปแบบ Work-Based Learning จึงได้มีโครงการทุนการศึกษา ทวิภาคี และโครงการ   เพ(ร)าะกล้า เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษา ในระดับปวส. ถึงระดับปริญญาตรี ได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา และนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเมื่อจบโครงการ

คำถามที่พบบ่อย

 • ถ้าต้องการจะเข้าร่วมทำงานกับบริษัทควรจะไปสมัครงานที่ไหน?
 • คุณสามารถสมัครงานได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  1. โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ ที่คุณสะดวก
  2. ส่ง Email มาที่ job@homepro.co.th
  3. คลิกที่นี่ เพื่อสมัครงาน Online
   
 • สามารถสมัครงานได้กี่ตำแหน่ง?
 • คุณสามารถสมัครได้ไม่จำกัดตำแหน่ง โดยทางบริษัทจะพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดให้