ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
free ship
โฮมโปร จับมือ กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ผู้นําธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งครบวงจร พร้อมด้วย นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.28 เมกะวัตต์ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จํานวน 18 สาขา เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมการประหยัดพลังงานสามารถนําไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ ให้นํามาใช้เป็นพลังงานหลักได้อย่างคุ้มค้า และสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มูลค่า 13 ล้านบาทต่อปี โดยมี นายวีรพันธ์ อังสุมาลี, นายวทัญญู วิสุทธิโกศล, ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย, นายพงษ์สกร ดําเนิน, นางสาวนฤชล ดํารงปิยวุฒิ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ โฮมโปร สํานักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้