นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ตั้งสาขา เสนอขายสินค้ากับโฮมโปร
   
สินค้าแนะนำ Home Service Home Card Order Tracking    
0
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
My HomePro
ข่าวสาร & กิจกรรม
ทั้งหมด | ข่าวกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
โฮมโปร...มอบประกาศนียบัตร “โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี” รุ่นที่ 3

นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ร่วมมอบประกาศนียบัตร " โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี " ระดับ ปวส. แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 3 เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมเตรียมเป็นพนักงานใหม่ของโฮมโปรทันที ณ ศูนย์ฝึกอบรมรามอินทรา เมื่อเร็วๆนี้เรียงจากซ้ายไปขวา:

1. นางสาววิมลวรรณ ปินะกาโน สาขาเพชรเกษม วิทยาลัยพณิช
2. นายคำแก้ว อีก้อ สาขาแจ้งวัฒนะ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
3. นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มทรัพยากรบุคคลและป้องกันการสูญเสีย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
4. นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
5. คุณเกษม ปิ่นมณเฑียนทอง มอบของที่ระลึกให้แด่ คุณวณิชย์ อ่วมศรี
6. คุณสรรเสริญ เรืองสอน ผู้จัดการทั่วไป สายทรัพยากรบุคคล บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
7. นายคำแก้ว อีก้อ สาขาแจ้งวัฒนะ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

 
แนะนำเพิ่มเติม
 
 
Copyright 2001-2018 Home Product Center Public Company Limited. All rights reserved.