1284

Wednesday WoW
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
ทุกวันพุธของเดือนเมษายน 2565
สาขาที่ร่วมรายการ :
ที่ โฮมโปรทุกสาขา
เงื่อนไขบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ Wednesday WoW
1. บัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%
(ชำระเต็มจำนวน และแบ่งชำระ)
แลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% (สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม)
เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน และแบ่งชำระ 0% pay plan ที่ โฮมโปรทุกสาขา หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th หรือ HomePro Application
ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน
บัตร ttb reserve infinite 20%
บัตร ttb reserve signature 20%
บัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต
ประเภทที่มีคะแนนสะสม
15%

หมายเหตุ : ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเซลล์สลิป โดยจำกัดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / วันเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมเท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่าย ณ โฮมโปร ทุกสาขา หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th หรือ HomePro Application ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. 65 – 29 มิ.ย. 65 (ทุกวันพุธ) โดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเซลล์สลิป
 • การแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืนขึ้นอยู่กับประเภทบัตรตามตาราง สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 20% และสำหรับบัตรเครดิตทีทีบีประเภทอื่นๆ ประเภทมีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 15%
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 30,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / วัน หรือคำนวณเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร) / บัญชีบัตรหลัก / วัน ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และยอดการแลกคะแนนสะสมไม่รวมเศษทศนิยม โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนในกรณีคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอ
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีการลงทะเบียน SMS ในวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • การแลกคะแนนสะสมไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการทีทีบี รีวอร์ด พลัส
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ttbbank.com
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
1 เมษายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
01 Jan. 2022 – 31 Dec. 2022
01 Jan 2022 – 31 Dec 2022