1284

พัดลมดูดอากาศ

SKU: 1184722
พัดลมดูดอากาศเพดาน 8 นิ้ว HATARI VC20M1(S)
888 บาท
ขายแล้ว 229 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184556
พัดลมดูดอากาศผนัง 10 นิ้ว HATARI VW25M1(G)
968 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185310
พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว HATARI VW20M1(G)
868 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190729
พัดลมดูดอากาศเพดาน 8 นิ้ว MITSUBISHI EX-20SSC7T
1,260 บาท
ขายแล้ว 140 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123550
พัดลมดูดอากาศเพดาน 6 นิ้ว MITSUBISHI EX-15SC6T
1,040 บาท
ขายแล้ว 151 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141339
พัดลมดูดอากาศเพดาน 10นิ้ว PANASONIC FV-24CHT5
3,850 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184647
พัดลมดูดอากาศผนัง 12 นิ้ว HATARI VW30M2(N)
968 บาท
ขายแล้ว 140 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190705
พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว MITSUBISHI EX-20SKC7T
1,020 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141289
พัดลมดูดอากาศเพดาน 6นิ้ว PANASONIC FV-24CUT5
2,800 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
SKU: 1190712
พัดลมดูดอากาศผนัง 10 นิ้ว MITSUBISHI EX-25SH7T
1,100 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094046
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4นิ้ว MITSUBISHI VD-10Z4T6 สีข...
2,380 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
SKU: 1170019
พัดลมดูดอากาศกระจก 8 นิ้ว MITSUBISHI V-20SLC7
810 บาท
ขายแล้ว 96 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190657
พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว MITSUBISHI EX-20SH7T
890 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190615
พัดลมดูดอากาศผนัง 10 นิ้ว MITSUBISHI EX-25SKC7T
1,230 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190367
พัดลมดูดอากาศเพดาน HATARI VC15M1(D)
1,998 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 261097
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10 นิ้ว PANASONIC FV-25FUT1
1,470 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191094
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4 นิ้ว HATARI VC10M1(D)
1,698 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
SKU: 235564
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 8 นิ้ว PANASONIC FV-20LUT3
1,060 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190635
พัดลมดูดอากาศผนัง 12 นิ้ว MITSUBISHI EX-30SH7T
1,350 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 240634
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 6นิ้ว PANASONIC FV-15WUT4
770 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113532
พัดลมดูดอากาศกระจก 8 นิ้ว HATARI VG20M4(N)
728 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
SKU: 1184566
พัดลมดูดอากาศผนัง 12 นิ้ว HATARI VW30M1(G)
1,128 บาท
ขายแล้ว 98 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184648
พัดลมดูดอากาศเพดาน 10 นิ้ว HATARI VC25M1(S)
998 บาท
ขายแล้ว 104 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190658
พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว MITSUBISHI EX-20RH7T
1,090 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1185406
พัดลมดูดอากาศผนัง 10 นิ้ว HATARI VW25M2(N)
828 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184557
พัดลมดูดอากาศผนัง 10 นิ้ว HATARI VK25M2(N)
828 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185416
พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว HATARI VW20M2(N)
728 บาท
ขายแล้ว 138 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194481
พัดลมดูดอากาศผนัง 6 นิ้ว HATARI VW15M2(N)
628 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 235562
พัดลมดูดอากาศติดผนัง 12 นิ้ว PANASONIC FV-30AUT3
1,390 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
SKU: 1184716
พัดลมดูดอากาศผนัง 10 นิ้ว HATARI VK25M1(G)
968 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1044210
พัดลมดูดอากาศกระจก 8 นิ้ว PANASONIC FV-20WAT2
890 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 235566
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10 นิ้ว PANASONIC FV-25LUT3
1,270 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 240446
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 8 นิ้ว PANASONIC FV-20AUT3
920 บาท
ขายแล้ว 75 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090715
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 นิ้ว PANASONIC FV-20WUT4
860 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105670
พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว PANASONIC FV-20RLT2
1,250 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 235687
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10นิ้ว PANASONIC FV-25RLT2
1,400 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094067
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4 นิ้ว MITSUBISHI VD-10Z4T6-S
2,380 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 275209
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 6 นิ้ว PANASONIC FV-15EGK1T
1,050 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190678
พัดลมดูดอากาศผนัง 12 นิ้ว MITSUBISHI EX-30RH7T
1,440 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 235560
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10 นิ้ว PANASONIC FV-25AUT3
1,140 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147553
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4 นิ้ว MITSUBISHI VD-10Z4T6-N
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1102947
พัดลมดูดอากาศเพดาน 10 นิ้ว MITSUBISHI EX-25SSCT
สินค้าหมด
ขายแล้ว 144 รายการ
SKU: 1094069
พัดลมดูดอากาศเพดาน 6 นิ้ว MITSUBISHI VD-15Z4T6
สินค้าหมด
ขายแล้ว 37 รายการ
SKU: 1178818
พัดลมดูดอากาศกระจก MITSUBISHI V-20SL7T
สินค้าหมด
ขายแล้ว 60 รายการ
SKU: 1147641
พัดลมดูดอากาศเพดาน 6 นิ้ว MITSUBISHI VD-15Z4T6-N
สินค้าหมด
ขายแล้ว 43 รายการ
SKU: 1141239
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4 นิ้ว PANASONIC FV-17CUT5
สินค้าหมด
ขายแล้ว 88 รายการ
SKU: 1094054
พัดลมดูดอากาศเพดาน 6 นิ้ว MITSUBISHI VD-15Z4T6-S
สินค้าหมด
ขายแล้ว 70 รายการ
SKU: 1191551
พัดลมดูดอากาศกระจก 8 นิ้ว MITSUBISHI V-20SH7T
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1094171
พัดลมดูดอากาศกระจก 6 นิ้ว MITSUBISHI V-15SL6T
สินค้าหมด
ขายแล้ว 47 รายการ
SKU: 1094218
พัดลมดูดอากาศเพดาน 6 นิ้ว MITSUBISHI VD-15ZP4T6-D
สินค้าหมด
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1094068
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4 นิ้ว MITSUBISHI VD-10Z4T6-D
สินค้าหมด
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1141393
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4 นิ้ว PANASONIC FV-24CHRVT1
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1141369
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4 นิ้ว PANASONIC FV-24CURT1
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1191643
พัดลมดูดอากาศเพดาน MITSUBISHI VD-15ZP4T7
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1093980
พัดลมดูดอากาศเพดาน 6 นิ้ว MITSUBISHI VD-15Z4T6-D
สินค้าหมด
ขายแล้ว 28 รายการ

พัดลมดูดอากาศ (Ventilation Fans)

พัดลมดูดอากาศ เป็นตัวเลือกช่วยระบายอากาศภายในห้องครัว อีกทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะระบายอากาศภายในห้องครัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของการระบายกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ให้หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายออกนอกตัวบ้าน ส่งผลให้อากาศภายในห้องครัวมีความปลอดโปร่งมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด เพราะในบางครั้งการทำอาหาร กลิ่นต่างๆอาจจะสะสมเกาะติดอยู่ตามของใช้ต่างๆในห้องครัว ส่งผลให้ห้องครัวมีกลิ่นอยู่ตลอดเวลา จนบางครั้งอาจจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดจนพาลไม่อยากเข้าห้องครัวเลยก็เป็นได้ ดังนั้นการติดตั้งพัดลมดูดควันจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของกลิ่นสะสมในห้องครัวได้เป็นอย่างดี
ซึ่งพัดลมดูดอากาศใน HomePro ที่มีวางจำหน่ายอยู่ในตอนนี้มีอยู่มากมายหลายยี่ห้อ อาทิ พัดลมดูดอากาศยี่ห้อ Mitsubishi, Panasonic, Hatari เป็นต้น โดยพัดลมดูดควันตามท้องตลาดก็มีให้เลือกใช้งานอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ พัดลมดูดควันแบบติดผนัง, พัดลมดูดควันแบบติดกระจก และ พัดลมดูดควันแบบติดเพดาน ซึ่งพัดลมดูดอากาศ 3 ประเภทดังกล่าว มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งจุดต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเรื่องของวิธีการติดตั้ง

พัดลมดูดอากาศติดผนัง

โดยพัดลมดูดอากาศติดผนัง จะต้องติดตั้งโดยการเจาะผนังให้เป็นช่องพอดีกับขนาดพัดลม จากนั้นจึงนำพัดลมไปติดตั้งโดยให้ด้านหลังของพัดลมอยู่ด้านนอก ส่วนตัวพัดลมที่ประกอบด้วยใบพัด สวิตช์เปิด-ปิด อยู่ด้านใน บางแห่งอาจจะมีการใช้ปูนยาแนวทำการเก็บรายละเอียดหลังการติดตั้งพัดลมอีกด้วย พัดลมลักษณะนี้มีข้อดีคือ มีความทนทานมากและดูสวยงามกว่าแบบติดตั้งกับกระจก แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถถอดออกได้หรือถึงจะถอดได้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก เพราะฉะนั้นตัวพัดลมจึงต้องอยู่คู่กับอาคารไปตลอด หากเลือกพัดลมที่พังง่าย ไม่ได้คุณภาพมา การซ่อมแซมก็แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว ซึ่งพัดลมดูดอากาศติดเพดานก็จะมีความคล้ายคลึงกับพัดลมดูดอากาศติดกระจก เพียงแต่จะไม่เห็นใบพัดอย่างชัดเจน และสถานที่ติดตั้งเปลี่ยนจากผนังเป็นเพดานเท่านั้น

พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก

ส่วนพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก การติดตั้งโดยทั่วไปก็จะคล้าย ๆ กับพัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง เพียงแต่เปลี่ยนจากการเจาะช่องที่ผนังมาเป็นที่กระจกแทน ซึ่งพัดลมดูดอากาศชนิดนี้จะแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้อีก 2 แบบคือ
  • พัดลมดูดอากาศติดกระจกแบบโมเดิร์น

    ที่ตัวเครื่องและใบพัดจะเป็นสีขาว มีทั้งระบบใช้เชือกดึงและระบบสวิตช์และมีทั้งรุ่นระบายอากาศได้อย่างเดียวกับรุ่นที่มีทั้งโหมดระบายอากาศออกและดูดอากาศเข้า
  • พัดลมดูดอากาศติดกระจกแบบดั้งเดิม

    ตัวเครื่องมักเป็นสีครีม ใบพัดเป็นสีแดงบ้าง สีน้ำเงินบ้าง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือตัวพัดลมเป็นทรงกลมกับถาดรองรับพัดลมซึ่งเป็นสี่เหลี่ยม
ในการติดตั้งพัดลมแบบดั้งเดิมนี้จะต้องติดตั้งถาดไว้ที่ด้านนอกของกระจก ส่วนตัวพัดลมจะติดตั้งด้านในของกระจก ระบบควบคุมเป็นแบบสายเชือก มีทั้งโหมดระบายอากาศออกและโหมดดูดอากาศเข้า ซึ่งพัดลมติดกระจกแบบดั้งเดิมนี้จะมีราคาถูกกว่าแบบโมเดิร์นอยู่เล็กน้อย

การเลือกพัดลมดูดอากาศ

สำหรับการเลือกซื้อพัดลมดูดอากาศ มีหลักการง่ายๆ คือ ให้ดูงบประมาณที่จะติดตั้งก่อน หากมีงบอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ขอแนะนำให้ติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง เพราะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิก แถมการติดตั้งยังออกมาสวยงาม เรียบร้อยกว่าพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก เพียงแต่ต้องเลือกยี่ห้อที่ดีๆสักหน่อย เพราะถ้าเกิดมันเสียขึ้นมา แทบจะซ่อมไม่ได้เลย และขอแนะนำว่าควรเลือกรุ่นที่ใช้ระบบควบคุมเป็นสวิตช์ เพื่อตัดปัญหาเชือกขาดเวลาใช้งานไปนานๆ หรือถ้าเห็นว่าติดตั้งบนผนังไม่สวย ก็สามารถเลือกเป็นแบบติดเพดานได้เช่นกัน แต่ถ้ามีงบอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางน้อย ขอแนะนำให้ติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย ใช้งบประมาณในการติดตั้งน้อยกว่าแบบผนังและแบบเพดาน อีกทั้งหากพัดลมเกิดชำรุดขึ้นมาก็สามารถถอดออกเพื่อนำออกมาซ่อมง่ายหรือจะเปลี่ยนใหม่เลยทันที

พัดลมดูดอากาศ HomePro

หากลูกค้าท่านใดมีความสนใจต้องการเลือกซื้อพัดลมดูดอากาศไว้ติดตั้งใช้งานภายในบ้านหรือตามอาคารสำนักงาน สามารถเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284