1284

ร่วมงานกับโฮมโปร

Work with HomePro
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับครอบครัวโฮมโปร
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ มหาชน (จำกัด) เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า เข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริม และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในทุกสายอาชีพ และมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตร่วมกับองค์กร สร้างสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งเปิดโอกาสก้าวสู่ การเป็นผู้นำขององค์กร
Benefits & Welfare
บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของบุคลากร ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มี คุณค่าที่เพิ่มมูลค่าตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีนโยบายดูแลพนักงาน ทั้งราย ได้ สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน มีสุขภาพกายและใจที่ดี รวม ถึงดูแลความเป็นอยู่ทั่วไป เพื่อให้พนักงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว
Work with HomePro
Work with HomePro
Culture
วัฒนธรรมองค์กรถือว่าเป็นศูนย์รวมและหัวใจสำคัญของบริษัทฯ ซึ่ง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของชาวโฮมโปร ประกอบด้วย
  1. บริการด้วยใจ (Service Mind)
  2. น้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Teamwork)
  3. คิดเป็นทำเป็นอย่างโฮมโปร (Think & Act as HomePro
  4. ปราถนาสร้างความสำเร็จ (Passion) และ
  5. สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)
Facilities
ด้วย Facilities ที่ทันสมัย เพื่อรองรับ Lifestyle การปฏิบัติงานของทุก Generations บริษัทฯ จึงจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่อช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิเช่น Internet ความเร็วสูง, Fitness Room, Relax Room, Coffee Shop อีกทั้งยังมี Lobby ส่วนกลางที่มีความเป็นธรรมชาติในการพัก ผ่อนหย่อนใจ และต้อนรับแขกผู้มาติดต่อ
Work with HomePro
Work with HomePro
Education
บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการศึกษาในรูปแบบ Work-Based Learning จึงได้มีโครงการทุนการศึกษา ทวิภาคี และโครงการ   เพ(ร)าะกล้า เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษา ในระดับปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี ได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา และนำ ความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเมื่อจบโครงการ
คำถามที่พบบ่อย
ถ้าต้องการจะเข้าร่วมทำงานกับบริษัทควรจะไปสมัครงานที่ไหน?
คุณสามารถสมัครงานได้ตามช่องทางต่อไปนี้
  1. โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ ที่คุณสะดวก
  2. ส่ง Email มาที่ job@homepro.co.th
  3. คลิกที่นี่ เพื่อสมัครงาน Online
สามารถสมัครงานได้กี่ตำแหน่ง?
คุณสามารถสมัครได้ไม่จำกัดตำแหน่ง โดยทางบริษัทจะพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดให้