1284

EMERGENCY บริการช่างฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
ใครไม่มาเรามา!
 • ไฟดับ ไฟช็อต
 • ท่อน้ำแตก
 • ปั๊มน้ำไม่ทำงาน
 • แอร์ไม่เย็น แอร์น้ำหยด
ไม่ว่าบ้านคุณจะเกิดเหตุฉุกเฉินตอนไหน ไม่ต้องกังวลใจ บริการช่างฉุกเฉิน 24 ชม. จาก Home Service พร้อมดูแลคุณ
 • แก้ปัญหาได้จริง
 • เข้าไวภายใน 2 ชั่วโมง
 • มีปั๊มสำรองใช้ 3 วัน
สามารถเลือกซื้อบริการช่างฉุกเฉิน 24 ชม. ได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทาง หรือ โทร 1284
Line : @HomeProService คลิก!
Facebook : Home Service by HomePro คลิก!
Home Service Mobile app คลิก!
ขอบเขตการให้บริการ
 • เป็นบริการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าใช้งานได้เบื้องต้น มิใช่บริการซ่อมแซม
 • ทีมช่างจะเข้าบริการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากได้รับการแจ้งปัญหา
 • ครอบคุลม 4 บริการหลักดังนี้
  • บริการแก้ปัญหาเครื่องปรับอากาศไม่เย็น มีน้ำรั่ว หรือมีน้ำหยด
  • บริการแก้ปัญหาท่อน้ำแตก
  • บริการแก้ปัญหาไฟดับ ไฟช็อต
  • บริการแก้ปัญหาปั๊มไม่ทำงาน
 • การให้บริการจะไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง หรือค่าซ่อมแซมต่อเนื่อง (ถ้ามี)
 • กรณีที่ปั๊มน้ำเสีย มีปั๊มน้ำสำรองใช้ 3 วัน (หากเกินคิดค่าบริการ 100 บาท/วัน)
 • บริการแก้ปัญหาเครื่องปรับอากาศจะให้บริการเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง ขนาดไม่เกิน 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
 • ไม่ครอบคลุมบริการ
  • ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศเสีย ปั๊มเสีย
  • แก้ไขปัญหาระบบฝังในผนังหรือพื้น ที่มองไม่เห็นด้วยตา
  • บริการที่เกิดเสียงหรือฝุ่นรบกวนในยามวิกาล
  • กรณีที่มีข้อจำกัดสถานที่ที่ไม่ให้เข้าบริการในวันหยุดและยามวิกาล เช่น คอนโด หรือหมู่บ้านบางโครงการ
  • กรณีที่ปัญหาเกิดจากการไฟฟ้าไม่จ่ายไฟ หม้อแปลงระเบิด หรือการประปาไม่จ่ายน้ำ
  • อาคารเพื่อการพาณิชย์เช่น อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน
พื้นที่การให้บริการ : เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
ช่วงเวลาการให้บริการ : ตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 เมษายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
01 Jan. 2022 – 31 Dec. 2022
01 Jan 2022 – 31 Dec 2022