EMERGENCY บริการช่างฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

พื้นที่บริการ

 • กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, รังสิต, ลำลูกกา, พระราม 2, บางนาตราด (ไม่เกิน 13 กม. จากสาขาที่ตั้งโฮมโปร)

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. พบปัญหา ที่ต้องการแก้ไขดังนี้
  • เครื่องปรับอากาศไม่เย็น มีน้ำรั่ว หรือมีน้ำหยด
  • ท่อน้ำแตก ท่อน้ำรั่ว
  • ไฟดับ ไฟช็อต
  • ปั๊มไม่ทำงาน
 2. เรียกช่างฉุกเฉิน 24ชม. ได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
 3. ยืนยันการนัดหมายกับช่าง (ช่างเข้าบริการภายใน 2 ชม. หลังยืนยันการชำระเงิน)
 4. ส่งมอบงานแก้ไขให้เรียบร้อย แก่ลูกค้า

เงื่อนไขและขอบเขตการให้บริการ

 1. ครอบคุลม 4 บริการหลักดังนี้
  • บริการแก้ปัญหาเครื่องปรับอากาศไม่เย็น มีน้ำรั่ว หรือมีน้ำหยด
  • บริการแก้ปัญหาท่อน้ำแตก
  • บริการแก้ปัญหาไฟดับ ไฟช็อต
  • บริการแก้ปัญหาปั๊มไม่ทำงาน
 2. การบริการไม่ครอบคลุม กรณีดังต่อไปนี้
  • ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์เสีย ปั๊มเสีย เป็นต้น
  • การแก้ไขปัญหาที่มาจากงานระบบที่ฝังในผนังหรือ พื้นที่ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
  • การให้บริการที่อาจก่อให้เกิดเสียงหรือฝุ่นรบกวนเพื่อนบ้าน หรือในยามวิกาล
  • การเข้าบริการ ณ สถานที่ที่ไม่ให้เข้าบริการในวันหยุดและยามวิกาล เช่น คอนโด หรือหมู่บ้าน เป็นต้น
  • ปัญหาที่เกิดจากการไฟฟ้าไม่จ่ายไฟ หม้อแปลงเสียหรือระเบิด หรือการประปาไม่จ่ายน้ำ
  • อาคารเพื่อการพาณิชย์ เช่น อพาร์ทเมนต์ สำนักงาน เป็นต้น
 3. ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ค่าบริการครอบคลุมเฉพาะค่าแรงไม่ค่าวัสดุอุปกรณ์
 5. ทีมช่างจะเข้าบริการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากได้รับการแจ้งปัญหา
 6. เป็นบริการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าใช้งานได้เบื้องต้น มิใช่บริการซ่อมแซมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
 7. กรณีที่ปั๊มน้ำเสีย มีปั๊มน้ำสำรองใช้ 3 วัน (หากเกินคิดค่าบริการ 100 บาท/วัน)
 8. บริการแก้ปัญหาเครื่องปรับอากาศจะให้บริการเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง ขนาดไม่เกิน 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
 9. ครอบคลุมอุปกรณ์มาตรฐาน ในส่วนที่ใช้ตามจริง
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดบริการ กรณีเครื่องเสียใช้งานไม่ได้
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ และไม่สามารถแลกเป็นเงิน หรือส่วนลด
 12. กรณีอุปกรณ์ส่วนเกินลูกค้าซื้อมาเอง คิดค่าแรง 50% ของราคาอุปกรณ์นั้นๆ
 13. บริษัทฯ รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการเท่านั้นและลูกค้าได้แจ้ง ให้บริษัทฯ ทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับจากรับมอบงาน โดยไม่เกินวงเงินค่าบริการ รวมถึงไม่รับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์ สินซึ่งชำรุดเสียหายก่อนการให้บริการ
 14. โปรดศึกษาเงื่อนไขการให้บริการก่อนชำระเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหากหน้างานไม่สามารถให้บริการได้ หรือลูกค้าไม่ประสงค์จะใช้บริการ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม add line @homeproservice
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ