STIEBEL

สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL FOUNTAIN 7 IN 1
SKU:1092359
4.85 (170)
3,650
฿ 4,745-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL FOUNTAIN 7S สีเงิน
SKU:1117015
5 (8)
10,000 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 18,090-44%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL FOUNTAIN 7S
SKU:1090573
4.88 (25)
10,000 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 18,090-44%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL ULTRAFILTRATION MEMBRANE 13 นิ้ว
SKU:251882
4.95 (22)
2,080
฿ 2,704-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL RO SNOW PRO
SKU:1256738
16,500
฿ 20,670-20%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL ACTIVATED CARBON 13 นิ้ว
SKU:251880
4.93 (27)
800
฿ 1,040-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL SILVER GAC & ORP MINERAL BALL 13 น...
SKU:1092756
4.95 (19)
800
฿ 1,040-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL WS 45 E-2 4500 วัตต์ สีขา...
SKU:1157114
4.77 (306)
3,890
฿ 4,990-22%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL WS 35 E-2 3500 วัตต์
SKU:1157153
4.8 (241)
3,690
฿ 4,690-21%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL PP SEDIMENT 13 นิ้ว
SKU:251875
4.93 (29)
520
฿ 676-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL EFMEMBRANE FILTER 11 นิ้ว
SKU:1152500
5 (5)
2,990
฿ 3,887-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL SEDIMENT CARTRIDGE 20 นิ้ว
SKU:1088431
4.44 (9)
1,350
฿ 1,755-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL RAIN 2 IN 1
SKU:250475
5 (10)
1,750
฿ 2,275-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL CARTRIDGE (4 IN 1)
SKU:1044512
5 (14)
1,450
฿ 1,885-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL FOUNTAIN 7S ANTHRACITE
SKU:1160843
4.73 (15)
11,000 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 19,290-42%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL CARBON BLOCK 20 นิ้ว
SKU:1088396
4.62 (8)
1,950
฿ 2,535-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำใช้ STIEBEL HOUSE PS-2
SKU:1179604
4.67 (3)
5,190
฿ 6,090-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL SEDIMENT FILTER 11 นิ้ว
SKU:1152649
5 (11)
520
฿ 676-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DHC 6 EC 6000 วัตต์ สีเงิ...
SKU:1004991
4.89 (9)
9,090
฿ 11,290-19%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL SILVER GAC FILTER 11 นิ้ว
SKU:1152691
5 (11)
850
฿ 1,105-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL ACTIVATED CARBON 11 นิ้ว
SKU:1152650
5 (11)
800
฿ 1,040-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL CARBON BLOCK FILTER 8 นิ้ว
SKU:1059637
5 (13)
650
฿ 845-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL DUAL SC FILTER 8 นิ้ว
SKU:1059616
5 (14)
500
฿ 650-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL SNOW DUAL FILTER
SKU:1225130
1,650
฿ 2,145-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL DE 45 E 4500 วัตต์ สีขาว
SKU:1164864
4.91 (80)
2,690
฿ 3,790-29%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL DE45 4500 วัตต์ สีดำ
SKU:1215353
5 (14)
3,490
฿ 4,490-22%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL DS 45 EC 4500 วัตต์
SKU:1119551
4.92 (12)
5,390
฿ 6,490-16%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL NANO PAC 8 นิ้ว
SKU:1059671
5 (12)
1,150
฿ 1,495-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL DE 35 E 3500 วัตต์ สีขาว
SKU:1164813
4.93 (28)
2,590
฿ 3,390-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL CHROME-2 4500 วัตต์ สีเงิ...
SKU:1158502
4.6 (10)
9,690
฿ 12,090-19%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL AQE 45 E 4,500 วัตต์ สีขา...
SKU:1180958
4.61 (122)
2,890
฿ 5,500-47%
ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL CLOUD CARBON BLOCK
SKU:1234858
450
฿ 590-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL CLOUD PRE-CARBON
SKU:1234846
450
฿ 590-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL CLOUD SEDIMENT
SKU:1234863
370
฿ 490-24%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL DS 60 EC 6000 วัตต์
SKU:1118893
5 (4)
6,190
฿ 7,590-18%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL CLOUD POST CARBON SILVER ION
SKU:1234847
550
฿ 790-30%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำใช้ STIEBEL HOUSE ACB-2
SKU:1179662
4 (2)
5,790
฿ 6,890-15%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
ตู้น้ำดื่ม STIEBEL STIEBEL LIFE XL
SKU:1183874
27,090
฿ 34,590-21%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL RAIN PLUS
SKU:1038364
5 (3)
9,490
฿ 11,690-18%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ตัวกรองน้ำอาบ STIEBEL VITA ROSE
SKU:1183750
3 (1)
1,150
฿ 1,495-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL CLOUD
SKU:1234884
5 (2)
4,890
฿ 5,690-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL FILTER MAX STREAM
SKU:1159494
5 (1)
8,050
฿ 10,465-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL STREAM 5S
SKU:1090544
5 (26)
8,390
฿ 10,290-18%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL CLOUD ULTRAFILTRATION
SKU:1234864
1,290
฿ 1,690-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ตัวกรองน้ำอาบ STIEBEL VITA GREEN TEA
SKU:1183732
4 (2)
1,150
฿ 1,495-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ตัวกรองน้ำอาบ STIEBEL VITA ACACIA
SKU:1183770
1,150
฿ 1,495-23%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ตัวกรองน้ำอาบ STIEBEL VITA STRAWBERRY
SKU:1183806
1,150
฿ 1,495-23%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL NATURE
SKU:1046107
4.83 (6)
11,990
฿ 14,990-20%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO STIEBEL SNOW
SKU:1225136
10,490
฿ 12,890-18%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ไส้กรอง STIEBEL SNOW RO FILTER CARTRIDGE
SKU:1225190
2,750
฿ 3,575-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO STIEBEL GLACIER
SKU:1090581
4.94 (16)
17,500
฿ 21,990-20%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำใช้ STIEBEL FACE
SKU:1199838
6,290
฿ 7,590-17%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
ตัวกรองน้ำอาบ STIEBEL VITA LAVENDER
SKU:1183805
1,150
฿ 1,495-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DDH8 EC 8000 วัตต์ สีดำ
SKU:1098538
5 (1)
7,590
฿ 9,390-19%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DMT 6 6000 วัตต์ สีขาว
SKU:1080374
5 (8)
6,690
฿ 8,190-18%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DHC 8 EC 8000 วัตต์ สีเงิ...
SKU:1004992
4.88 (8)
9,690
฿ 12,090-19%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DDC 8 EC 8000 วัตต์ สีดำ
SKU:1164574
5 (1)
9,790
฿ 12,290-20%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DDH 6 EC 6000 วัตต์
SKU:1098460
4.81 (36)
7,090
฿ 8,690-18%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL DS 35 EC 3500 วัตต์
SKU:1118904
4.8 (20)
5,190
฿ 6,290-17%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL XG38 EC 3800 วัตต์ สีขาว
SKU:1161340
4.81 (16)
4,490
฿ 6,890-34%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL WS55E-2 5500 วัตต์ สีขาว/...
SKU:1158532
5 (2)
4,090
฿ 5,590-26%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
หม้อต้ม STIEBEL EVS50 50 ลิตร สีขาว
SKU:1078183
11,990
฿ 14,590-17%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DEM 6 6000 วัตต์ สีดำ
SKU:1194779
5 (1)
9,790
฿ 12,290-20%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DDC 6 EC 6000 วัตต์ สีดำ
SKU:1164573
4.67 (6)
9,390
฿ 11,690-19%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL XG 45 EC BLACK EDITION 45...
SKU:1088405
4.43 (7)
6,390
฿ 8,590-25%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DHB-E 18 18000 วัตต์ สีขา...
SKU:262850
17,300
฿ 21,990-21%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL XGL 38 EC 3800 วัตต์ สีขา...
SKU:1161417
4.5 (2)
6,790
฿ 8,290-18%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL XG 48 EC 4800 วัตต์ สีขาว
SKU:1161478
4.65 (26)
4,790
฿ 7,390-35%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DCM 7 6,500 วัตต์ สีขาว-ด...
SKU:1213520
8,890
฿ 11,090-19%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DHB-E 11SLI 11,000 วัตต์ ...
SKU:270271
14,900
฿ 18,890-21%
ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL DE35 3500 วัตต์ สีดำ
SKU:1215298
5 (4)
3,390
฿ 4,390-22%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
หม้อต้ม STIEBEL EVS30 30 ลิตร สีขาว
SKU:1078182
9,890
฿ 11,890-16%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL WL45 EC 4500 วัตต์ สีเงิน
SKU:1078162
4.5 (12)
8,490
฿ 10,590-19%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DHB-E18/21/24SLI1.8KW 180...
SKU:1026734
20,300
฿ 25,890-21%
ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DHC 6 ILEC 6000 วัตต์
SKU:1106656
4 (4)
9,790
฿ 12,290-20%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL BLACK 6000 วัตต์ สีดำ
SKU:1158463
5 (5)
10,390
฿ 14,090-26%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL XGL 48 EC 4800 วัตต์ สีขา...
SKU:1161414
4.5 (2)
7,290
฿ 8,990-18%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
หม้อต้ม STIEBEL EVS15 15 ลิตร สีขาว
SKU:1078049
8,290
฿ 9,790-15%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL WL35 EC 3500 วัตต์ สีเงิน
SKU:1078184
4.62 (8)
8,090
฿ 9,990-19%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
หม้อต้ม STIEBEL ESH 80H PLUS T 80 ลิตร สีขาว/เทา
SKU:1182729
13,990
฿ 17,190-18%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
ปั๊มอัตโนมัติ STIEBEL BOOST 6 A-CS 600 วัตต์
SKU:1088963
11,590
฿ 15,090-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
ปั๊มอัตโนมัติ STIEBEL BOOST 4 A-CS 450 วัตต์
SKU:1089002
4.78 (9)
9,090
฿ 12,490-27%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
ปั๊มอัตโนมัติ STIEBEL BOOST 3A-CS 300 วัตต์
SKU:1088985
5 (4)
8,590
฿ 11,190-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL AQE 35 E 3500 วัตต์ สีขาว...
SKU:1180929
4.85
สินค้าหมด
ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
STIEBEL
เครื่องเป่ามือ STIEBEL HTE4
SKU:236031
5
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DHF13C 13200 วัตต์ สีขาว
SKU:151633
สินค้าหมด
ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
ปั้มอัตโนมัติ STIEBEL 7A-CS 750 วัตต์
SKU:1088910
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL XG 48EC (DOUBLE PAC)
SKU:1217747
สินค้าหมด
ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DHC4XG 4000 วัตต์ สีขาว
SKU:1042618
สินค้าหมด
ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DHC8 ILEC 8000 วัตต์
SKU:1106971
สินค้าหมด
ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องทำน้ำร้อน STIEBEL DHC 10EL สีขาว/ดำ
SKU:1189732
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL MAXSTREAM
SKU:1117659
สินค้าหมด
ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
หม้อต้มนํ้าร้อน STIEBEL ESH 100H PLUS T 2,000 วัตต...
SKU:1180967
5
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
หม้อต้ม STIEBEL EVS 150 150 ลิตร สีขาว
SKU:1080537
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
หม้อต้ม STIEBEL ESH 50 H PLUS T 50 ลิตร สีขาว/เทา
SKU:1182730
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
STIEBEL
หม้อต้ม STIEBEL ESH 15 H PLUS T 15 ลิตร สีขาว/เทา
SKU:1182812
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

 

STIEBEL

เครื่องทำน้ำอุ่น และ เครื่องทำน้ำร้อน (Shower Heater-Water Heater) ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหน ฝนตกเท่าไร หนาวเท่าใด จะหน้าไหนๆ เมืองไทยบ้านเราก็นิยมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนกันได้ทุกฤดูกาล หมดกาลเวลาที่ว่าจะเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนกันแค่เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น เพราะบ้านเมืองเราเดี่ยวนี้หน้าหนาวก็แทบจะไม่หนาวเสียแล้ว เหลือแต่หน้าร้อนยาวนานขึ้นเรื่อยๆ และอีกปัจจัยสำคัญคือ ในยุคนี้ให้ความสำคัญเรื่องการรักสุขภาพ การอบน้ำอุ่นน้ำร้อนจึงเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะช่วยเรื่องความผ่อนคลาย คลายเส้น และแก้ปวดเมื่อยร่างกายได้เป็นอย่างดี ขณะที่ราคาเครื่องทำน้ำอุ่น-เครื่องทำน้ำร้อนก็มีให้เลือกซื้อได้หลายระดับมากขึ้น ตั้งแต่เครื่องทำน้ำอุ่นราคาถูกจนถึงแพงมาก เพราะมีหลากหลายยี่ห้อผลิตและแข่งขันกันสู้ราคามากขึ้น ก่อนจะไปเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น-เครื่องทำน้ำร้อน มาดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้กัน STIEBEL ELTRON เป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับสากลในด้านระบบทำความร้อนนวัตกรรมและมีคุณภาพสูง ผู้ก่อตั้งบริษัท Dr. Theodor Stiebel มีวิสัยทัศน์ที่ว่า เขาต้องการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานต่ำ มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้น นับตั้งแต่นั้น STIEBEL ELTRON มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ยกเว้นเพียงแต่วิสัยทัศน์สำหรับอนาคตข้อนี้ี่ ที่ยังคงยึดมั่นเสมอมา โดยตั้งแต่ปี 1924 STIEBEL ELTRON ได้ยื่นขอสิทธิบัตรและลงทะเบียนผลงานออกแบบมากกว่า 1700 ฉบับแล้วมีประสบการณ์กว่า 90 ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ตามมาตรฐานสูงสุดด้านความสบายและความปลอดภัย เทคโนโลยีที่สะดวกสบายให้แก่ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียน น้ำร้อน ระบบปรับอากาศ และระบบทำความร้อนส่วนกลาง เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยคุณภาพสูงสุดเสมอ ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบทางวิศวกรรมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ใช้พลังงานน้อย ปลอดภัยขึ้น และมอบความสะดวกสบายขั้นสูงสุดภายในบ้านให้แก่ผู้บริโภคมั่นใจว่าผู้ใช้จะเพลิดเพลินกับการประหยัดค่าไฟฟ้าในการทำน้ำร้อนในบ้าน ในขณะที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน นับตั้งแต่ปี 1924 เรารวมปัจจัยความสำเร็จ อันได้แก่ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี คุณภาพ นวัตกรรม ความน่าเชื่อถือ และการอยู่ใกล้ชิดลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นนำในตลาดโลกด้านบริการการก่อสร้างและเทคโนโลยีสีเขียว ตั้งแต่การออกแบบและการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจนถึงการบำรุงรักษา เราใช้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และประสบการณ์ที่แข็งแกร่งอย่างมีระบบ สิ่งเหล่านี้เราได้มาจากการทำงานร่วมกับลูกค้าที่มีมาตรฐานสูง ดังเช่นคุณ ไม่ว่าจะน้ำร้อน การทำความร้อน การระบายอากาศ หรือการทำความเย็น เรามีคำตอบที่จะตอบทุกโจทย์ความต้องการ เครื่องใช้ไฟฟ้า เรามอบความสะดวกในห้องครัวและห้องน้ำอย่างหาใครเทียบยาก เครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันทีและแบบขนาดเล็กติดตั้งแบบกระจายศูนย์กลาง และยังมีประสิทธิภาพสูง หรือฮีทปั๊มใช้ความร้อนที่ดึงจากอากาศในอาคารเพื่อผลิตน้ำร้อน ระบบระบายอากาศในตัวส่วนกลางทำน้ำร้อน ทำความร้อนในห้อง ระบายอากาศ และทำความเย็นในระบบเดียว ระบบนี้จึงเหมาะที่สุดสำหรับโครงการสร้างอาคารใหม่ ระบบระบายอากาศกระจายศูนย์กลางของเราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งเข้ากับระบบเก่า และเสริมบริการการก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว

สินค้าแนะนำจาก STIEBEL

  • เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL WS 45 E-2 STIEBEL ELTRON ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ทนทานต่อการใช้งาน และควบคุมอุณหภูมิของน้ำได้คงที่ ใช้งานง่ายเพียงปรับการควบคุมจากปุ่มเดียว ปลอดภัยด้วยเทอร์โมสตัทที่ตัดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิความร้อนสูงเกินขีดจำกัด มาพร้อมฝักบัวสายอ่อนและราวเลื่อนให้คุณติดตั้งใช้งานร่วมกันได้ทันที

  • เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL FOUNTAIN 7S ANTHRACITE มั่นใจในคุณภาพของน้ำก่อนการอุปโภค และบริโภค ด้วยเครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพดี โดยมีระบบการกรอง 7 ขั้นตอน ช่วยกรองคลอรีน, สารเคมี, กลิ่น, สี และรสชาติ ทั้งยังช่วยกำจัดหินปูน และปรับรสชาติของน้ำให้นุ่มนวลขึ้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่อยู่ภายในเครื่องกรอง และป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก ปลอดภัยต่อการบริโภคมากยิ่งขึ้น มีความละเอียดในการกรองสูงถึง 0.01 ไมครอน

  • ไส้กรอง STIEBEL ULTRAFILTRATION MEMBRANE ไส้กรองอัลตราฟิลเตชั่น ฮอลโลไฟเบอร์ สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนความละเอียด 0.01 ไมครอน ผลิตจากโพลีซัล
    โฟนลักษณะเส้นใยโปร่ง มีรูพรุนเล็ก ๆ ทำหน้าที่กรองแบคทีเรีย, ตะไคร่น้ำ และเชื้อรา พร้อมเสริมแร่ธาตุในน้ำ มีอายุการใช้งาน 4,320 ลิตร หรือ 12 เดือน

  • เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL RAIN PLUS เครื่องกรองน้ำเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้คุณ และคนที่คุณรักได้มีน้ำที่สะอาดไว้ดื่ม ที่เป็นการพัฒนาเครื่องกรองน้ำรุ่น RAIN I และ RAIN II ที่รวมตัวกันมาเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด มาพร้อมไส้กรอง UF สามารถกรองเชื้อโรค และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL NATURE STIEBEL NATURE ประกอบด้วยไส้กรอง 3 ประเภทที่เป็นแบบนาโนสามารถกรองได้อย่างละเอียด พร้อมสิทธิบัตรรับรองจาก NASA ที่มีการเคลือคาร์บอน กำจัดแบคทีเรียได้ 99.9999% และไวรัส 99.99% เพิ่มความปลอดภัยในการอุปโภคกับบริโภค นอกจากนี้ยังมีการดีไซน์ที่พรีเมียมตั้งวางได้ทุกห้อง ทั้งขนาดกะทัดรัดเพียง 115 มิลลิเมตรเท่านั้น

STIEBEL Homepro

สำหรับใครที่กำลังมองหา เครื่องทำน้ำอุ่น ที่กรองน้ำSTIEBEL  สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้แล้ว ผ่านช่องทางออนไลน์ของ โฮมโปร อย่าง Homepro Online เลือกซื้อได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ช้อปได้จากทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีสินค้าหมวดอื่นๆ ให้เลือกอีกมากมาย ครบจบทุกเรื่องบ้าน พร้อมบริการจัดส่งถึงมือคุณอย่างปลอดภัย รวดเร็วทันใจ ด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพของโฮมโปร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284