1284
 

KOHLER


ถึง
SKU: 1100489
อ่างล้างหน้าแขวน KARAT K-20843X-1-WK สีขาว
1,730 1,200 บาท
ขายแล้ว 124 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 285121
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-45535X 3.75 ลิตร สีขาว
4,070 2,080 บาท
ขายแล้ว 471 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1045814
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-45535X-S-WK 3.75L สีขาว
4,330 2,270 บาท
ขายแล้ว 389 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149759
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-72479X-C-WK 4.5L สีขาว
11,580 6,220 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082219
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-99193X-S-WK 3/4.5L สีขาว
6,960 3,990 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114320
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-21924X-S-WK 4.8L สีขาว
11,580 6,220 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095896
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-20841X-S-WK 3/4.5L สีขาว
5,120 2,960 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149827
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-31145X-S-WK 4.5L สีขาว
4,730 2,590 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1006027
อ่างล้างหน้าแขวน KARAT K-45355X สีขาว
1,240 920 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1048964
ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม KOHLER K-13491T-4-CP
11,500 8,940 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1181073
ก๊อกผสมยืนอาบ KOHLER K-74035T-4-BL
8,390 5,970 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1057421
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-75750X-S-WK 3/4.5L สีขาว
4,950 2,870 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116944
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-22946X-S-WK 4.8L สีขาว
4,510 2,370 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1036068
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-99192X-S-WK 3/4.5L สีขาว
10,180 4,990 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145320
วาล์วฝักบัว KOHLER K-28860X-CP สีโครม
415 289 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1100571
ขาตั้งครึ่ง KARAT K-20844X-WK สีขาว
1,140 860 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100469
อ่างล้างหน้าแขวน KARAT K-21135X-1-WK สีขาว
980 680 บาท
ขายแล้ว 301 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113050
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น K-21926X-S-WK 3/4.8L สีขาว
12,270 6,390 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082777
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ KARAT KF-27-916-55
3,360 1,799 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1038426
วาล์วฝักบัว 1ทาง KOHLER K-R16086X-4-CP สีโครม
520 380 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1045507
วาล์วฝักบัว KOHLER K-R37317X-4-CP
500 350 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1044979
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว KOHLER K-98827T-4CD-CP สีโค...
2,650 1,500 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 86674
สายฉีดชำระครบชุด-โครม KARAT BW01-50
579 269 บาท
ขายแล้ว 430 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104816
อ่างล้างหน้าแขวน K-24621X-1-WK สีขาว
820 499 บาท
ขายแล้ว 310 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100476
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22244K-S-0 3/4.5L สีขาว
9,160 4,410 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140939
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-22630X-S-WK 4.5L สีขาว
4,840 2,890 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 36271
สายฉีดชำระครบชุด-สีขาว KARAT BW01-11
470 249 บาท
ขายแล้ว 443 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182236
เคาน์เตอร์ KOHLER K-27457X-ZP-VRK สีโอ๊ค
9,690 5,950 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1156111
อ่างล้างหน้า KARAT K-24499X-1-WK สีขาว
1,100 699 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118787
ขาตั้ง ยาว KARAT K-23886X-WK สีขาว
830 350 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165817
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-26065X-S-WK 4.5L สีขาว
13,650 7,990 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107295
ชุดฝักบัวสายอ่อน KOHLER K-28693T-CP สีโครม
2,850 1,730 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1001936
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง KARAT EC-03-401-50 สีโครม
1,010 615 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 23297
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ากระปุก KARAT BAT3-50 25 ซม.
939 715 บาท
ขายแล้ว 97 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 180209
อ่างล้างหน้าแขวน KOHLER K-8703X สีขาว
2,640 1,650 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1045794
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-75991X-S-0 3/4.8L สีขาว
10,320 5,350 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156634
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22586X-S-0 3/4.5L สีขาว
9,860 4,700 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152821
อ่างล้างหน้า KARAT K-24514X-1-WK สีขาว
1,360 1,070 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1109407
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-78144X-0 4L สีขาว
13,030 4,190 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 242855
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ากระปุก KARAT BAT3S-50 35ซม.ส...
1,340 859 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 261380
สต๊อปวาล์ว 1ทาง KOHLER K-12066T-3-CP
575 500 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201300
สุขภัณฑ์นั่งราบ KARAT K-17713X-S-WK สีขาว
1,840 1,420 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118759
อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง KARAT K-23885X-1-WK สีขาว
1,210 750 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031669
ขารองอ่างล้างหน้าแบบแขวน KOHLER K-18566X สีขาว
1,440 1,120 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118788
โถปัสสาวะชาย KARAT K-23982X-ET-WK สีขาว
1,290 1,150 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1184883
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-21926X-TF-WK 3/4.8L
13,320 7,290 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1179290
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-23188X-C-0 สีขาว
21,220 13,550 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170449
อ่างล้างหน้า KOHLER K-77761X-1-0 สีขาว
9,550 7,700 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 7330
โถปัสสาวะชาย KARAT K17392X สีขาว
1,210 1,040 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 75651
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ KARAT K1129X สีขาว
1,370 1,020 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179350
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-25737X-C-0 สีขาว
14,390 8,750 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179971
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-75750X-TMB-WK สีขาว
6,120 3,590 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1179443
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ KOHLER K-29993X-150-0 สีขาว
42,110 22,550 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1037898
โถปัสสาวะชาย KOHLER K-4991X-ET สีขาว
7,310 5,510 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1036069
ขารองอ่างล้างหน้าแบบแขวน KOHLER K-17154X สีขาว
1,870 1,300 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170523
อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ KOHLER K-23883X-WK สีขาว
1,910 1,550 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1149785
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-31147X-S-WK 3.75L สีขาว
4,510 2,390 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 7324
สุขภัณฑ์นั่งยอง ไม่มีฐาน KARAT K17909X สีขาว
830 730 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184768
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-99192X-TF-WK 3/4.5L สีขาว
11,650 6,290 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1103964
ขาตั้ง ครึ่ง K-20845X-WK สีขาว
1,140 825 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113109
อ่างล้างหน้าวางบน KOHLER K-2746X-8-0 สีขาว
11,410 9,130 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1047262
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ KOHLER K-5401X-S-0 3/4.8L สีขาว
166,870 90,190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1156760
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-31741X-S-0/K-1381X-S 3/4....
25,680 12,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012057
โถปัสสาวะชาย KOHLER K-18645X-Y สีขาว
9,840 7,870 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1091558
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22248K-C-0 4 ลิตร สีขาว
7,490 3,770 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1066102
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-99295X-S-WK 4.5L สีขาว
6,450 4,050 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018017
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-75921X-S 3/4.2L สีขาว
12,750 6,170 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1000306
อ่างล้างหน้าแขวน KOHLER K-17151X สีขาว
3,050 2,440 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266356
อ่างล้างหน้า KOHLER K-2660X สีขาว
9,240 5,100 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1031689
อ่างล้างหน้าแขวน KOHLER K-18564X-1 สีขาว
2,530 1,500 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238215
อ่างล้างหน้าแขวน KOHLER K-17156X สีขาว
3,360 2,690 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 176929
อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ KOHLER K2196X สีขาว
2,240 1,090 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164558
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ NOVITA K-22997X-WK 6L สีขาว
38,990 28,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1116913
โถปัสสาวะชาย KARAT K-23981X-ET-WK สีขาว
1,870 1,650 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1036151
ขาตั้งอ่างล้างหน้ายาว KOHLER K-8705X สีขาว
1,660 1,030 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025545
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-76815X-S-0 3/4.8L สีขาว
21,890 8,970 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1057773
โถปัสสาวะชาย KOHLER K-5889X-ER-0 สีขาว
20,370 16,380 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1182186
เคาน์เตอร์ KOHLER K-31092X-GSK สีลายไม้
10,540 3,950 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 289384
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-3722X-S-0/K-75920X 4.8L ส...
29,280 15,890 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 7619
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ KARAT K18806X สีขาว
1,370 1,310 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103391
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-20614X-SLM-0 3/4.5L สีขาว
14,950 9,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1182321
อ่างล้างหน้า KOHLER K22779X-1-0 สีขาว
12,220 8,550 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1071496
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-8688X-S-0 4.8L สีขาว
33,320 19,600 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1179353
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-22378X-C-0 สีขาว
26,800 15,650 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1182293
เคาน์เตอร์ KOHLER K-31501X-L-PD1 สีขาว
19,550 12,700 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1180966
ที่ใส่กระดาษ KOHLER K-R26688-CP สีโครม
1,450 1,150 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 120112
สายฝักบัว KARAT BSW1-50 125 ซม. CH
390 230 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1030493
ที่ใส่กระดาษ KB-12-331-ST สเตนเลส
820 499 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 248260
ขอแขวนผ้า KOHLER K-17526T-CP สีโครม
580 300 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1090359
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ KOHLER K-99480T-4CD-CP ส...
4,000 2,550 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 245777
ฝักบัว ราวเลื่อน เฉพาะราว KOHLER K-12879K-CP
2,800 2,100 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1150839
ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม KOHLER K-23372T-4-CP
10,790 8,120 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1156870
ชุดจ่ายไฟกระแสตรงก๊อกอ่างล้างหน้า KOHLER K-24484T-...
1,165 440 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1197461
ฝักบัวสายอ่อน ENGLEFIELD K-98949X-CP สีขาว
1,200 790 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 108534
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว KARAT SW10-50 สีโครม
2,050 1,199 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197453
ฝักบัวสายอ่อน ENGLEFIELD K-26718X-BL สีดำ
2,420 2,050 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 275800
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว ENGLEFIELD K-7287X-CP
820 550 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1101059
ก๊อกอ่างล้างหน้า ENGLEFIELD K-29658X-4CD-CP โครม
780 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1180575
ฝักบัว RAIN SHOWER ผสม KOHLER K-32403T-7-CP
18,690 12,870 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 9252
สต็อปวาล์ว 1 ทาง KARAT EB71-50
480 290 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ

HomePro ครบครันเรื่องบ้าน ทั้งสินค้าและบริการ

HomePro มุ่งเน้นในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HomePro จึงกลายเป็นศูนย์รวมของใช้ภายในบ้านและนอกบ้าน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงบริการต่างๆเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นบริการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำความสะอาด หรือออกแบบอาคาร บ้าน และที่พักอาศัยให้กับคุณแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center)

ซื้อง่ายจ่ายสะดวก กับทุกช่องทางออนไลน์และหลากหลายช่องทางการชำระเงิน

ทุกวันนี้ช่องทางการซื้อขายออนไลน์กำลังเป็นที่แพร่หลาย HomePro จึงตั้งเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านช้อปปิ้งได้อย่างง่ายดาย จากทุกที่ทุกเวลาผ่าน HomePro Application และ HomePro ให้ความสำคัญกับช่องทางการซื้อขายออนไลน์ ดังนั้น HomePro บริการการชำระเงินในหลากหลายช่องทางที่ทั้งสะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้าทุกท่าน