1284

งานระบบน้ำ


ถึง
SKU: 8817
ก๊อกบอลสนาม SANWA 1/2 นิ้ว สีแดง
139 บาท - 140 บาท
ขายแล้ว 1,028 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055099
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
49 บาท - 52 บาท
ขายแล้ว 1,025 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055041
ข้องอ 90-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 6,174 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096183
ข้อต่อเกลียวนอก PVC/BASS SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
104 บาท - 110 บาท
ขายแล้ว 222 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055179
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
37 บาท - 39 บาท
ขายแล้ว 327 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054957
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
3.5 บาท - 4 บาท
ขายแล้ว 3,963 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087476
ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 171 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054938
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
7.5 บาท - 8 บาท
ขายแล้ว 1,015 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055100
ข้องอ 90-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
94 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 270 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055005
ข้องอ 90-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
11 บาท - 12 บาท
ขายแล้ว 1,468 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055045
ข้องอ 90-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
24 บาท - 26 บาท
ขายแล้ว 242 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055061
ข้องอ 90-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท - 7 บาท
ขายแล้ว 2,287 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055007
ข้อต่อตรง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 1,939 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055220
ข้อต่อสามทางทีวาย-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
55 50 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093065
ข้อต่อตรงทองเหลือง MF CITY 1/2 นิ้ว
36 บาท - 38 บาท
ขายแล้ว 153 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055392
ข้อต่อ P-TRAP (มีช่องระบาย) SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
333 259 บาท
ขายแล้ว 136 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055353
ข้องอพีวีซี 90 องศา SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 148 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055023
ข้องอ 90-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
209 บาท - 220 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1125519
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC THAI PIPE 1 นิ้ว สีขาว
35 29 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 1055216
ข้อต่อตรง-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
12 บาท - 13 บาท
ขายแล้ว 398 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054995
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท - 7 บาท
ขายแล้ว 2,534 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1125542
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC THAI PIPE 1 นิ้ว สีขาว
40 35 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 68857
ข้อต่อ P-TRAP ท่อน้ำไทย 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
250 230 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1055256
ข้องอ 90-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
16 บาท - 17 บาท
ขายแล้ว 916 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055178
ข้อต่อตรง-บาง SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
40 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054973
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 1 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 บาท - 22 บาท
ขายแล้ว 190 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055168
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 118 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147417
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P150XX 150 วัตต์
6,550 5,890 บาท
ขายแล้ว 344 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054918
ข้องอ 90-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
38 บาท - 40 บาท
ขายแล้ว 256 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5659
ข้อต่อบาง ท่อน้ำไทย 4 นิ้ว สีฟ้า
50 45 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1108740
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-355R 350 วัตต์
9,090 8,890 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147399
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P350XX 350 วัตต์
9,090 8,480 บาท
ขายแล้ว 197 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5643
ข้องอบาง 45 องศา ท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
18 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055194
ข้องอ 45-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
15 บาท - 16 บาท
ขายแล้ว 623 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147316
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P250XX 250 วัตต์
7,990 7,190 บาท
ขายแล้ว 278 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135314
คลิปก้ามปูสั้น PP-R GREAN PIPE D20 1/2 นิ้ว สีเขีย...
3 บาท
ขายแล้ว 255 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1109290
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-255R 250 วัตต์
7,890 7,590 บาท
ขายแล้ว 175 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108297
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-305R 300 วัตต์
8,290 8,190 บาท
ขายแล้ว 121 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108902
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-155R 150 วัตต์
5,890 5,690 บาท
ขายแล้ว 97 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108344
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-155R 150 วัตต์
6,390 6,090 บาท
ขายแล้ว 129 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055064
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 1,157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094562
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 339 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147405
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P300XX 300 วัตต์
8,390 7,980 บาท
ขายแล้ว 133 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055219
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055010
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5 4.5 บาท
ขายแล้ว 982 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108809
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-305R 300 วัตต์
7,990 7,790 บาท
ขายแล้ว 107 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108934
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-105R 100 วัตต์
5,090 4,890 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147418
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-P150XX 150 วัตต์
6,090 5,680 บาท
ขายแล้ว 102 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055084
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
17 บาท - 18 บาท
ขายแล้ว 467 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147383
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-P250XX 250 วัตต์
7,690 7,480 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055153
ข้อต่อสามทางเกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
14 บาท - 15 บาท
ขายแล้ว 341 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157874
ข้อต่อยูเนี่ยนแบบต่อด้วยน้ำยา SCG 1 นิ้ว
90 75 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055341
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
71 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093132
นิปเปิ้ลทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
25 บาท - 28 บาท
ขายแล้ว 498 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054976
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 177 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094546
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 276 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136853
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
5 บาท
ขายแล้ว 387 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225709
ข้องอ 90 องศา THAI PP-R 1/2 นิ้ว
19 บาท
ขายแล้ว 231 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143798
นิปเปิ้ลสเตนเลส เกลียวนอก CITY 1 นิ้ว สีเงิน
97 90 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108392
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-205R 200 วัตต์
7,490 7,390 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055236
ข้อต่อสามทางเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
61 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 127 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055014
ข้องอ 45-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 404 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133775
ข้อต่อสามทางวายลด-บาง SCG 6 นิ้วx4 นิ้ว สีฟ้า
980 780 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 225696
ข้อต่อสามทาง 90 THAI PP-R 1/2 นิ้วx20 มม.
19 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 8791
มิเตอร์น้ำทองเหลือง SANWA 1/2 นิ้ว
590 520 บาท
ขายแล้ว 348 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225697
ข้องอเกลียวใน 90 องศา THAI PP-R 1/2 นิ้ว
79 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055224
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 381 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5570
สามทาง 90 องศา ท่อน้ำไทย 1/2" สีฟ้า
8 บาท
ขายแล้ว 432 รายการ
SKU: 185217
มินิบอลวาล์ว MALE/MALE SANWA 1/2 นิ้ว สีฟ้า
97 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 1,718 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055229
เทปพันเกลียว SCG (ม้วน) 10เมตร
25 บาท - 26 บาท
ขายแล้ว 2,989 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055155
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 บาท - 8 บาท
ขายแล้ว 528 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055049
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
8 บาท - 9 บาท
ขายแล้ว 709 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135274
ข้อต่อตรงเกลียวนอก PP-R GREAN PIPE D32 1 นิ้ว
152 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 5644
ข้องอบาง 90 องศา ท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
19 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91172
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
15 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 8814
ก๊อกบอล SANWA 1/2 นิ้ว สีแดง
120 บาท - 125 บาท
ขายแล้ว 401 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 206335
ลูกลอยธรรมดา DOS 1 นิ้ว สีขาว
625 610 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 245207
ลูกลอยไฟฟ้า MC MAC3
1,090 969 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054993
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
10 บาท - 11 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094490
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 257 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054956
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
545 460 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136766
น้ำยาประสานท่อ LOW ท่อน้ำไทย 500 ก.
280 260 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055031
ข้องอ 45-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 315 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225721
ข้อต่อตรงเกลียวนอก PP-R THAI PP-R 1/2 นิ้ว
95 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5594
ข้อต่อลด ท่อน้ำไทย 1X3/4 นิ้ว สีฟ้า
11 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1052672
ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน ANA 1/2 นิ้วx20 MM
80 75 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 274955
มินิบอลวาล์ว SANWA MALE/MALE/MALE 1/2 นิ้ว
135 บาท - 139 บาท
ขายแล้ว 326 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110501
ข้องอเกลียวนอก 90 PVC/BRASS SCG 1 นิ้ว
131 126 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092434
ก๊อกบอล PP 1/2 นิ้ว สีดำ
90 บาท - 95 บาท
ขายแล้ว 347 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110491
น้ำยาประสานท่อพร้อมแปรง SCG 100 กรัม
80 69 บาท
ขายแล้ว 338 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110950
ก๊อกสนาม PP 1/2 นิ้ว สีแดง
140 137 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 30673
ข้องอเกลียวนอก ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
12 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096050
ข้อต่อเกลียวนอก PVC/BASS SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
71 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169650
ก๊อกบอล DEXZON 1/2 นิ้ว สีส้ม
87 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 89 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054984
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
15 12 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 78656
ก๊อกบอลแฟนซี SANWA 1/2 นิ้ว สีฟ้า
95 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
SKU: 279329
ข้อต่อตรงทองเหลือง ANA FF 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม
70 65 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055295
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
96 บาท - 102 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1054907
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3/4X1/2 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 368 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174164
ก๊อกน้ำติดผนังแบบสวมสายยาง SANWA JET CWTH15 1/2 นิ...
260 255 บาท
ขายแล้ว 198 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

HomePro ครบครันเรื่องบ้าน ทั้งสินค้าและบริการ

HomePro มุ่งเน้นในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HomePro จึงกลายเป็นศูนย์รวมของใช้ภายในบ้านและนอกบ้าน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงบริการต่างๆเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นบริการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำความสะอาด หรือออกแบบอาคาร บ้าน และที่พักอาศัยให้กับคุณแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center)

ซื้อง่ายจ่ายสะดวก กับทุกช่องทางออนไลน์และหลากหลายช่องทางการชำระเงิน

ทุกวันนี้ช่องทางการซื้อขายออนไลน์กำลังเป็นที่แพร่หลาย HomePro จึงตั้งเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านช้อปปิ้งได้อย่างง่ายดาย จากทุกที่ทุกเวลาผ่าน HomePro Application และ HomePro ให้ความสำคัญกับช่องทางการซื้อขายออนไลน์ ดังนั้น HomePro บริการการชำระเงินในหลากหลายช่องทางที่ทั้งสะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้าทุกท่าน