1284


ถึง

ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ

SKU: 1092359
ไส้กรอง STIEBEL FOUNTAIN 7 IN 1
4,745 3,650 บาท
ขายแล้ว 590 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088431
ไส้กรอง STIEBEL SEDIMENT CARTRIDGE 20 นิ้ว
1,755 1,350 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088396
ไส้กรอง STIEBEL CARBON BLOCK 20 นิ้ว
2,535 1,950 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251882
ไส้กรอง STIEBEL ULTRAFILTRATION MEMBRANE 13 นิ้ว
2,704 2,080 บาท
ขายแล้ว 178 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191945
ไส้กรอง TORAY SWC8000E
3,020 2,690 บาท
ขายแล้ว 92 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1044512
ไส้กรองน้ำดื่ม STIEBEL CARTRIDGE (4 IN 1)
1,885 1,450 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152500
ไส้กรอง STIEBEL EFMEMBRANE FILTER 11 นิ้ว
3,887 2,990 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 250475
ไส้กรอง STIEBEL RAIN 2 IN 1
2,275 1,750 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156049
สารกรอง MEX WATER SOFTENER SALT 10 กก.
390 285 บาท
ขายแล้ว 613 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152650
ไส้กรอง STIEBEL ACTIVATED CARBON 11 นิ้ว
1,040 800 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152691
ไส้กรอง STIEBEL SILVER GAC FILTER 11 นิ้ว
1,105 850 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 180319
ไส้กรอง MAZUMA C1 BLOCK
540 480 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076868
ไส้กรอง 3M C-CYST-FF
2,990 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175031
ไส้กรอง PHILIPS ADD550
4,990 3,990 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152649
ไส้กรอง STIEBEL SEDIMENT FILTER 11 นิ้ว
676 520 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168435
ไส้กรอง CUCKOO NANO POSITIVE FILTER
1,650 1,290 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 50219
ไส้กรองเซรามิก MAZUMA 0.3 ไมครอน
510 450 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092756
ไส้กรอง STIEBEL SILVER GAC & ORP MINERAL BALL 13 น...
1,040 800 บาท
ขายแล้ว 175 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251880
ไส้กรอง STIEBEL ACTIVATED CARBON 13 นิ้ว
1,040 800 บาท
ขายแล้ว 200 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168465
ไส้กรอง CUCKOO NATURE PLUS FILTER
1,150 850 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 71155
ไส้กรองแบบจีบ MAZUMA PEP50-10-450
1,260 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 76573
ไส้กรอง MAZUMA RESIN
560 495 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251875
ไส้กรอง STIEBEL PP SEDIMENT 13 นิ้ว
676 520 บาท
ขายแล้ว 198 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054461
ไส้กรอง PENTAIR R30-20BB CART
1,800 1,490 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151442
ไส้กรอง MAZUMA UF ESSENCE
1,590 1,390 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177401
ไส้กรอง DEXZON PPANTIBAC 10x2.5 นิ้ว 5 ไมครอน
490 299 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
SKU: 67269
ไส้กรอง MAZUMA SEDIMENT P-5
359 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215393
ไส้กรอง PURE NO.716
590 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1010034
ไส้กรอง TURBORA CARBON-BLOCK 10 นิ้ว
500 400 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1026641
ไส้กรอง PURE ULTRA PE 90941 UF
950 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155952
ไส้กรอง PENTAIR PP REPLACEMENT CARTRIDGE
1,090 890 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151471
ไส้กรอง MAZUMA SILVER NANO C ESSENCE
990 890 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1026595
ไส้กรอง TURBORA POST CARBON T33
570 450 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1010032
ไส้กรองเรซิน TURBORA 10 นิ้ว
500 400 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168442
ไส้กรอง CUCKOO SEDIMENT FILTER
450 350 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076971
ไส้กรอง 3M C-COMPLETE
2,000 1,790 บาท
ขายแล้ว 104 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164979
ไส้กรอง ASTINA UNTRA FILTER 10 นิ้ว
1,590 1,080 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154099
ไส้กรอง FILTEX FT-103
550 495 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177170
ไส้กรอง DEXZON CARBON BLOCK 10X2.5 นิ้ว
990 649 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
SKU: 215395
ไส้กรอง PURE NO.714
590 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 60345
ไส้กรองน้ำดื่มเรซิ่น PURE NO.503
550 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154245
ไส้กรอง PENTAIR RFC-20BB CART
2,960 2,190 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177336
ไส้กรอง DEXZON CARBON BLOCK 10X4.5 นิ้ว
1,690 990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177337
ไส้กรองแบบจีบมีตาข่าย DEXZON 10X4.5 นิ้ว 10 ไมครอน
1,590 990 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150505
ไส้กรอง FILTEX FT-104
420 378 บาท
ขายแล้ว 134 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1010023
ไส้กรองน้ำพลาสติก TURBORA 5 ไมครอน
440 350 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155923
ไส้กรอง PENTAIR FIBREDYNE CARTRIDGE
1,900 1,550 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1026469
ไส้กรอง TURBORA QUICK UF 12 นิ้ว
1,880 1,500 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174967
ไส้กรอง PHILIPS AUT706
1,790 1,390 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151473
ไส้กรอง MAZUMA PAC RO ESSENCE
1,590 1,390 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215402
ไส้กรอง PURE CA-532
590 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1062796
ไส้กรอง PENTAIR POST CARBON (GS-10RO)
1,290 1,050 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028428
ไส้กรอง MAZUMA SEDIMENT INLINE K-33
520 460 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1062912
ไส้กรองน้ำดื่ม PENTAIR GAC-10
1,090 890 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190582
สารกรองเกลือ MAZUMA HYGIENIC SALT 10 กก.
375 285 บาท
ขายแล้ว 96 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 67270
ไส้กรองแบบจีบ MAZUMA R-30
425 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149820
ไส้กรอง TURBORA EC RESIN 12 นิ้ว
990 800 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151472
ไส้กรอง MAZUMA ACTIVATED CARBON ESSENCE
990 790 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177391
ไส้กรองเรซิ่น DEXZON 10X2.5 นิ้ว
1,390 749 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 1150953
ไส้กรอง MAZUMA SEDIMENT ESSENCE
890 690 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1010010
ไส้กรอง TURBORA QUICK CATION RESIN 12 นิ้ว
750 600 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1010020
ไส้กรอง TURBORA QUICK POST CARBON 12 นิ้ว
750 600 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215400
ไส้กรอง PURE NO.712
590 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1010022
ไส้กรอง TURBORA QUICK SEDIMENT 12 นิ้ว
650 520 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1059616
ไส้กรอง STIEBEL DUAL SC FILTER 8 นิ้ว
650 500 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167620
ไส้กรอง FILTEX FT-102
490 441 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1026519
ไส้กรอง PURE POST CARBON 90830
450 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1062740
ไส้กรอง PENTAIR EPM-10
590 450 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 139499
ไส้กรองเซรามิก MAZUMA OBE 10 นิ้ว
510 450 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147633
ไส้กรอง FILTEX FT-101 (83004)
390 351 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 50221
สารกรอง MAZUMA RESIN 1 ลิตร
160 135 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1026338
ไส้กรองน้ำดื่ม PENTAIR C255430-49L
300 250 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 50220
สารกรองคาร์บอน MAZUMA 1 ลิตร
130 115 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1225130
ไส้กรอง STIEBEL SNOW DUAL FILTER
2,145 1,650 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1062840
ไส้กรอง PENTAIR GRO-50EN MEMBRANE
3,100 2,550 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076923
ไส้กรอง 3M DWS2500-C-CN
6,190 4,590 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174994
ไส้กรอง PHILIPS AUT747
7,490 4,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1212754
ชุดไส้กรอง VALINA T1+T2
1,690 690 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 249190
ไส้กรอง MAZUMA POST CARBON
630 545 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215391
ไส้กรอง PURE NO.715
590 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234863
ไส้กรอง STIEBEL CLOUD SEDIMENT
490 370 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 67271
สารกรองแมงกานีส MAZUMA 1 ลิตร
130 115 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 281737
ไส้กรอง FILTEX FT-123
950 855 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1243430
ไส้กรอง SAFE FLIP
800 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164907
ไส้กรอง ASTINA RESIN 10 นิ้ว
650 450 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087711
ไส้กรอง MASTER M - R 1L / 80729
150 130 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185500
ไส้กรอง PP BWELL AICSN-H3-Y03D
1,700 1,080 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1176739
สารกรองแมงกานีส MAZUMA 5 ลิตร
590 525 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158198
ไส้กรอง CAMARCIO PP 10 4.5 นิ้ว
390 350 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 146590
ไส้กรองน้ำดื่ม MAZUMA RESIN-K33
700 620 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177259
ไส้กรองแบบจีบมีตาข่าย DEXZON 20X4.5 นิ้ว 10 ไมครอน
2,190 1,690 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1059637
ไส้กรอง STIEBEL CARBON BLOCK FILTER 8 นิ้ว
845 650 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178561
สารกรองคาร์บอน MAZUMA 5 ลิตร
590 525 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158365
ไส้กรอง CAMARCIO PP 10 2.5 นิ้ว
120 100 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1170223
ไส้กรอง MASTER 80752
3,000 2,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 271440
ไส้กรอง FILTEX IV-113
490 441 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164469
ไส้กรอง FILTEX FT-106
490 441 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 76575
ไส้กรองน้ำ MAZUMA MEMBRANE
2,210 1,970 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 128089
สารกรอง MAZUMA CARBON 10 ลิตร
1,160 1,035 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 108507
ไส้กรองน้ำดื่มเรซิ่น PURE 90541
550 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์ในเครื่องกรองน้ำที่คุณต้องดูแล

เครื่องกรองน้ำ นั้นเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าแทบจะค่อนข้างสำคัญกับทุกครัวเรือนในปัจจุบัน เพราะสามารถเป็นตัวช่วยในการป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆ ที่แฝงมากับน้ำประปาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันได้ เนื่องจากท่อน้ำประปานั้นอาจจะมีการรั่วไหลทำให้น้ำที่ไหลออกมานั้นไม่สะอาด สำหรับการใช้เครื่องกรองน้ำนั้นก็ต้องมาควบคู่กับ ไส้เครื่องกรองน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเครื่องกรองน้ำเลยก็ได้เพราะจะทำให้น้ำมีความใสและสะอาดมากขึ้น โดยกระบวนการของไส้เครื่องกรองน้ำนั้นจะคอยทำหน้าที่ดักจับสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่าง ๆ ในระบบน้ำประปา
หากพูดถึงไส้กรองเครื่องกรองน้ำในปัจจุบันนั้นมีให้ผลิตมาให้เราเลือกกันหลากหลายแบรนด์มากมาย ทำให้มีตัวเลือกในท้องตลาดค่อนข้างเยอะ แล้วเราจะมีวิธีการเลือกไส้เครื่องกรองน้ำอย่างไรดีให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

ประเภทของไส้กรองน้ำที่เราควรรู้เบื้องต้น

ไส้เครื่องกรองน้ำคาร์บอน ไส้กรองน้ำชนิดนี้จะทำมาจากสารคาร์บอนเป็นหลัก เป็นไส้กรองที่มีความสำคัญและขาดไม่ได้เลยในเครื่องของกรองน้ำของเรา เนื่องจากสามารถช่วยกรองสิ่งสกปรกต่างๆ ได้แล้ว ยังช่วยดูดซับสารพิษและสารเคมีที่แฝงตัวมากับน้ำด้วย ทั้งนี้อาจจะทำให้เราสามารถช่วยลดกลิ่นและสีของคลอรีนในน้ำได้อีกด้วย
ไส้เครื่องกรองน้ำหยาบ ไส้กรองชนิดนี้ทำมาจากเส้นใยขนาดเล็กที่มาพันกันเป็นเส้นในขนาดเล็กมาพันกันเป็นตาข่ายเพื่อให้ช่วยดักจับสารต่างๆ ได้แก่ กรวด หิน ดิน โคลนและทราย เป็นการกรองน้ำลำดับต้นๆ ดังนั้นจึงมีความสามารถในการกรองอนุภาคขนาด 1-10 ไมครอน ขนาดส่วนใหญ่ที่เจอและสามารถซื้อได้ง่ายจะเป็นขนาด 5 ไมครอน ซึ่งราคาไม่แพงมากนัก แต่ไส้กรองชนิดนี้จะอายุค่อนข้างสั้น ประมาณ 3-6 เดือนเท่านั้น ทำให้เราต้องคอยเปลี่ยนไส้กรองอยู่บ่อยๆ
ไส้เครื่องกรองน้ำกรองเซรามิก ผลิตจากเซรามิกนำมาอัดเป็นแท่ง มีช่องว่างขนาด 0.1 - 0.3 ไมครอน จึงสามารถกรองเชื้อโรคต่างๆได้ แต่จะมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับไส้กรองชนิดอื่นๆ อายุการใช้งานนั้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่แต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถล้างทำความสะอาดได้ ทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อยๆ
ไส้เครื่องกรองน้ำแบบเมมเบรน เป็นไส้กรองที่มีราคาสูงที่สุด ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถกรองสิ่งสกปรกที่มีอนุภาคเล็กถึงได้ถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองได้ทั้งสารอินทรีย์ เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆได้ ทั้งนี้ยังเปลี่ยนน้ำเค็มหรือน้ำสกปรกให้กลับมา มีสภาพเป็นกลางสามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้ ทำให้ได้น้ำที่ใสสะอาดมีคุณภาพ เป็นไส้กรองน้ำของระบบที่นิยมนำมาใช้ในการผลิตน้ำสำหรับดื่มแบบขวด ยาและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอีกด้วย มีอายุการใช้งานยาวนานมาก ๆ ประมาณ 1 - 2 ปี โดยขึ้นอยู่สภาพน้ำและการดูแลรักษา

ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ไส้เครื่องกรองน้ำ Homepro

หากคุณกำลังมองหา เครื่องกรองน้ำ ไว้ใช้งาน สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th ที่มีให้เลือกทั้ง เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และ อุปกรณ์งานประปา ให้เลือกหลากหลายแบบ พร้อมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในบ้านแบบครบวงจร สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284