1284

ถึง

เตาฝัง

SKU: 1074597
เตาฝังแก๊ส MEX V7825C 78 ซม.
11,000 9,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159687
เตาฝังอินดักชั่น ELECTROLUX LIT60336 60 ซม.
35,341 31,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040748
เตาฝังเซรามิก ELECTROLUX EHC325BA 30 ซม.
11,990 10,990 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176809
เตาฝังอินดักชั่น ELECTROLUX EHI7280BB 70 ซม.
23,990 19,990 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178699
เตาฝังอินดักชั่น TEKA IBC 63010 60 ซม.
33,500 13,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110228
เตาฝังแก๊ส ELECTROLUX EHG7230BE 78 เซนติเมตร
11,900 7,690 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158828
เตาฝังแก๊ส MEX V2772MHR 77 ซม.
11,000 7,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180335
เตาฝังอินดักชัน TEKA IZF 68700 MST BK 60 ซม.
80,000 39,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1113395
เตาฝังแก๊ส ELECTROLUX EHG723BA 78 ซม.
9,990 5,990 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 274052
เตาฝังแก๊ส SMEG SRV572XG 68.5 ซม.
23,000 21,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 268623
เตาฝังเซรามิก ELECTROLUX EHET66CS 60 ซม.
31,500 18,990 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176837
เตาฝังอินดักชั่น ELECTROLUX EHI325CA
19,990 16,990 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 268622
เตาฝังเซรามิก ELECTROLUX EHEC65BS 60 ซม.
24,000 15,990 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019891
เตาฝังเซรามิก FRANKE FHT571603CT 60 ซม.
21,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097932
เตาฝังแก๊ส MEX V7835C 78 ซม.
13,500 10,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102500
เตาฝังแก๊ส FRANKE FHG8318 80 ซม.
10,900 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1102673
เตาฝังแก๊ส FRANKE JZT FG 6416 60 ซม.
11,990 10,900 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177061
เตาฝังแก๊ส TEKA HFLUX603GAIALCI 60 ซม.
15,900 9,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040844
เตาฝังเซรามิก ELECTROLUX EHC321BA 30 ซม.
8,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153959
เตาฝังแก๊ส TECNOPLUS HB207644SS 76 ซม.
8,990 7,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105775
เตาฝังเซรามิก MEX HVH632N 50 ซม.
11,000 7,990 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1079761
เตาฝังแก๊ส LUCKY FLAME LBG-2802 76 ซม.
9,900 7,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141405
เตาฝังแก๊ส BOSCH PBP6B6B80 60 ซม.
14,900 7,900 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1015236
เตาฝังเพลท HAF HH-302XS (534.02.501) 30 ซม.
4,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042588
เตาฝังแก๊ส MEX V1732C 73 ซม.
7,900 4,990 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108540
เตาฝังแก๊ส HAFELE PHOENIX 495.06.097 75ซม.
5,990 4,290 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1068072
เตาฝังแก๊ส LINEA GL732GAIALTR 73 ซม.
5,990 4,190 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008247
เตาฝังเซรามิก MEX V4SL 58 ซม.
26,500 21,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1089405
เตาฝังอินดักชั่น MEX VIN4MS 60 ซม.
47,500 35,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1090505
เตาฝังแก๊ส HAFELE ANGELO 495.06.078 78 ซม.
12,900 7,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1070034
เตาฝังแก๊ส ELICA EL203B 78 ซม.
19,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1178779
เตาฝังเซรามิก TEKA VE4 FRAMELESS SC V02 60 ซม.
34,000 12,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1091175
เตาฝังอินดักชั่น ARISTON NIC720B 73 ซม.
22,600 16,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1006850
เตาฝังเซรามิก FRANKE FHZ30SS1302CT 30 ซม.
9,990 8,590 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117495
เตาฝังแก๊ส SMEG PX175L 73 ซม.
39,500 34,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1157202
เตาฝังแก๊ส LINEA S722GAIAL2DR 72 ซม.
9,900 6,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181612
เตาฝังแก๊ส HAIER HGH302G 30 ซม.
6,190 3,390 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1049232
เตาฝังอินดักชั่น AXIA I-SMART 604F 59 ซม.
49,900 29,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1149152
เตาฝังแก๊ส ARISTON P722TIXA 76 ซม.
13,200 9,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1106933
เตาฝังแก๊ส AXIA ROSEE78-2G 78 ซม.
13,850 8,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165256
เตาฝังแก๊ส AXIA BOTTEGA78-3G 78 ซม.
16,910 10,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144141
เตาฝังแก๊ส TECNOPLUS TNP HB207846 GB 78 ซม.
8,590 7,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158918
เตาฝังอินดักชัน HAFELE OLIVIA 59 ซม.
50,900 35,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1078903
เตาฝังอินดักชั่น LUCKY FLAME BH-30ID 30 ซม.
15,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1152182
เตาฝังเซรามิก FOTILE EEG30202 30 ซม.
29,900 12,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,935 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1099808
เตาฝังอินดักชั่น HAFELE LUCIEN 30 ซม.
25,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1084609
เตาฝังเซรามิก BOSCH PKF375FP1E 30 ซม.
16,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 272005
เตาฝังแก๊ส TECNOGAS HB 2079 GB 78 ซม.
11,900 9,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042202
เตาฝังแก๊ส TECNOSTAR E2G.1 75 ซม.
4,990 4,290 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118246
เตาฝังแก๊ส TEKA GFI782GAIALTR 78 ซม.
15,900 13,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190996
เตาฝังแก๊ส BOSCH PMD93A31AX 92 ซม.
20,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1103663
เตาฝังแก๊ส FRANKE FG 7226 76 ซม.
10,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157264
เตาฝังแก๊ส TEKA GBLUX823G 82 ซม.
17,900 11,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009873
เตาฝังเพลท TEKA HOB EP2P 30 ซม.
9,500 5,990 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110922
เตาฝังแก๊ส SMEG PS906-5 90 ซม.
62,500 56,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1116176
เตาฝังแก๊ส AXIA ROSEE76-2GSS 76 ซม.
12,500 7,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181171
เตาฝังแก๊ส HAIER HGH-QHA9331 90 ซม.
23,890 14,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1157216
เตาฝังแก๊ส TEKA GTS762G 76 ซม.
18,900 10,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1088174
เตาฝังแก๊ส HAFELE HH-CI7002BK 73 ซม.
9,990 6,990 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 278034
เตาฝังเซรามิก TECNOGAS TNPVT4060 59 ซม.
19,900 10,900 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1044247
เตาฝังแก๊ส SMEG SRV573XG 70 ซม.
23,000 21,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200714
เตาฝังแก๊ส FOTILE GHG73201 73 ซม.
12,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 57195
เตาฝังเพลท MEX SB-155X 58 ซม.
9,500 8,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179111
เตาฝังแก๊ส ELECTROLUX EHG8260BC 80 ซม.
10,990 9,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164327
เตาฝังแก๊ส TECNOSTAR HBJETSS 71 ซม.
5,590 3,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 243374
เตาฝังเซรามิก TECNOGAS CHB3060PATGPBB 60 ซม.
31,900 13,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 278037
เตาฝังอินดักชั่น TECNOGAS TNPID2030DG 30 ซม.
25,900 10,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157201
เตาฝังแก๊ส TECNOSTAR HBJETGB 71 ซม.
5,990 3,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 243895
เตาฝังแก๊ส TECNOPLUS HB1030GB 30 ซม.
6,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087386
เตาฝังแก๊ส HAFELE HH-HZQ-97B3 495.06.051 78 ซม.
26,899 17,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1103610
เตาฝังแก๊ส FRANKE FG 8228 80 ซม.
15,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023195
เตาฝังเซรามิก TECNOGAS VT302DG 30 ซม.
13,900 6,590 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154291
เตาฝังแก๊ส FOTILE D12B 30 ซม.
13,900 8,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,225 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1091624
เตาฝังอินดักชั่น TECNOPLUS TNP ID 3060 DG 60 ซม.
35,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153407
เตาฝังเซรามิก MEX V3.2 58 ซม.
36,500 25,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1194533
เตาฝังเซรามิก BOSCH PKE645CA2E 60 ซม.
25,900 18,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1155876
เตาฝังเซรามิก SMEG SE264TD 60 ซม.
25,200 19,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1163426
เตาฝังแก๊ส TECNOPLUS HB4060GBB 60 ซม.
13,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1157174
เตาฝังแก๊ส TEKA GBLUX782G 78 ซม.
14,900 10,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174954
เตาฝังอินดักชั่น FRANKE FIH3210 30 ซม.
21,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1117374
เตาฝังแก๊ส MEX V7812MHR 78 เซนติเมตร
11,000 8,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184030
เตาฝังเซรามิก TECNOPLUS TNP CHB 7052 B
10,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1087465
เตาฝังแก๊ส HAFELE HH-HZQ-97B4 78 ซม.
15,899 11,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1188447
เตาฝังแก๊ส TECNOSTAR HB7141SS 71 ซม.
3,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1110366
เตาฝังเซรามิก SMEG SE332EB 30 เซนติเมตร
30,000 23,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1158279
เตาฝังเซรามิก AXIA C-TOUCH604Z 60 ซม.
16,800 10,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116262
เตาฝังอินดักชั่น SMEG SI1M7643B 60 ซม.
64,900 51,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1166950
เตาฝังอินดักชัน SMEG SI4642B 60 ซม.
59,000 46,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1157668
เตาฝังอินดักชัน ELECTROLUX EIP8146 78 ซม.
63,000 53,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1098078
เตาฝังแก๊ส TECNOSTAR TNS HB 207140 GB 73 ซม.
6,990 4,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147143
เตาฝังอินดักชั่น ARISTON NIS642 FB 58 ซม.
53,200 39,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1025214
เตาฝังแก๊ส 2 G LUCKY FLAME LGS-932 สีดำ
8,900 6,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181566
เตาฝังแก๊ส HAIER HGH-QHA932 78 ซม.
20,690 12,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1087491
เตาฝังแก๊ส HAFELE HH-HZQ-97A4 78 ซม.
15,899 11,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1078818
เตาฝังแก๊ส SMEG PC73GNO 72 ซม.
65,000 59,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1165219
เตาฝังแก๊ส AXIA BOTTEGA78-2G 78 ซม.
15,370 9,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1188090
เตาฝังแก๊ส SMEG PC31GNO 30 ซม.
52,000 33,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1178917
เตาฝังอินดักชัน DYNA HOME DH301A 60 ซม.
18,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1029774
เตาฝังแก๊ส ELECTROLUX EGT7526CK 78 ซม.
14,900 8,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1188261
เตาฝังแก๊ส SMEG PC32GNO 30 ซม.
51,000 32,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ

เตาฝังอุปกรณ์สำหรับทำอาหารที่บ้านสมัยใหม่ขาดไม่ได้!

หากพูดถึงเตาเป็นเครื่องใช้ในครัวที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันด้วยความที่เทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยขึ้น ทำให้การทำอาหารต่างๆ นั้นได้พัฒนา ปรับปรุง ทั้งรูปแบบและวิธีการใช้งานรวมถึงการออกแบบเตาก็มีความทันสมัย ใช้งานสะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น ดูแลรักษาง่ายขึ้น และมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบ ดิจิตอล หรือ แบบแอนะล็อก ซึ่งเตาทำอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆ ในปัจจุบันนั้นก็คือเตาฝังนั้นเอง เตาฝังนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความเรียบง่าย อยากให้บ้านดูหรูหราหรือทันสมัย รวมถึงการติดตั้งของเตาฝังแบบบิ้วอินท์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้อนี้เองทำให้ไม่เกะกะในบริเวณที่เราปรุงอาหารทำให้ใช้งานได้สะอาดมือยิ่งขึ้นโดยการเลือกซื้อเตาฝังนั้นมีวิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นักโดยสามารถเลือกได้ตามองค์ประกอบเบื้องต้น

วัสดุของตัวเตาฝังเป็นแบบไหน

เตาฝังแบบสเตนเลส เตาฝังที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในท้องตลาด วัสดุที่นำมาผลิตส่วนใหญ่ทำจากสเตนเลส 304 ทำให้ไม่เกิดสนิมและทำความสะอาดง่าย ทั้งนี้หากใช้ไปนานๆ แล้วเกิดมีสนิมจับขึ้นอาจจะเป็นเพราะเตาฝังที่คุณเลือกซื้อนั้นไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เองสามารถใช้น้ำยาขัดเงาเพื่อให้กลับมาดูเงางามเหมือนใหม่ได้ ส่วนใหญ่จะใช้กับ เตาฝังเพลท ซึ่งมีทั้งระบบไฟฟ้าและแก๊ส หรือหากอยากได้ความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าคุณสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่โฮมโปรออนไลน์ และโฮมโปรทุกสาขา

เตาฝังแบบกระจกหรือเตาฝังเซรามิก เป็นเตาฝังที่มีรูปแบบสวยงามแวววาวดูหรูหรา ทำความสะอาดง่าย ทั้งนี้คุณภาพและความทนทานจะแตกต่างกันออกไปตามเกรดของวัสดุที่ทางผู้ผลิตนั้นเลือกนำมาใช้งาน ส่วนใหญ่นั้นจะใช้กับเตาฝังไฟฟ้า ข้อควรระวังหากเราเลือกใช้งานแบบเตาฝังกระจกก็คือต้องระวังการวางกระแทกหรือวางของมีคมลงไปบนเตาเพราะอาจจะทำให้หน้าเตาเสียหายได้ หากเกิดร้อยราวไม่แนะนำให้ใช้งานต่อเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายตามมาภายหลัง

เลือกตามระบบจุดไฟ เตาฝังแก๊ส เตาฝังไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

เตาฝังแก๊ส การทำงานคือนำความร้อนที่เกิดจากการจุดติดขึ้นของเปลวไฟส่งผ่านไปยังภาชนะและส่งไปยังอาหาร ทั้งนี้อาจมีการสูญเสียความร้อนเล็กน้อยเนื่องจากว่าเปลวไฟนั้นต้องเจอกับอากาศก่อนที่จะถึงภาชนะ แต่บางในปัจจุบันเราสามารถความคุมความร้อนของเปลวไฟได้ทำให้ไม่เป็นปัญหาในการใช้งานเท่าไหร่นัก ทำให้เราสามารถทำอาหารผ่านเตาฝังแก๊สได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ความร้อนที่มาจากหน้าเตาอาจจะกระจายไปยังส่วนอื่นในบริเวณรอบๆ พื้นที่ปรุงอาหารด้วย

เตาฝังไฟฟ้า การทำงานของเตาไฟฟ้าจะเป็นการส่งต่อความร้อนไฟยังขดลวดบริเวณหน้าเตาและทำให้เกิดความร้อนและส่งต่อความร้อนนั้นไปสูงภาชนะกับอาหาร ทั้งนี้หากเราเอามือไปใกล้ๆ กับบริเวณส่วนของหน้าตาเราจะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่ออกมาทันที

เตาฝังอินดักชั่น หรือ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า การทำงานเป็นการส่งความร้อนส่งผ่านขดลวดไปมาจนเกิดเป็นสนามแม่เหล็กแต่ความร้อนจะไม่ขึ้นที่บริเวณหน้าเตาเหมือนกับเตาไฟฟ้า แต่จะขึ้นเฉพาะภาชนะที่แม่เหล็กดูดติดเท่านั้น ทำให้เวลาประกอบอาหารความร้อนจะไม่กระจายไปรอบๆ และหากเราเอามือไปจับบริเวณหน้าเตาก็จะรู้สึกร้อนแค่เล็กน้อยเท่านั้นหากเทียบกับ เตาไฟฟ้าหรือเตาแบบแก๊ส ทั้งนี้วัสดุใดที่แม่เหล็กนำมาติดได้ไม่ควรนำมาใกล้เตาไฟฟ้าแบบนี้ เพราะจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าและทำให้เตาเสียหายได้

เตาฝังแม่เหล็กไฟฟ้า เตาฝังไฟฟ้า เตาฝังแก๊ส HomePro

หากคุณกำลังมองหา เตาฝังไฟฟ้า เตาฝังแก๊ส หรือ อุปกรณ์เตาปรุงอาหาร ไว้ใช้สำหรับปรุงอาหารให้มือโปรดของคุณ สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ที่พร้อมให้คุณได้เลือกสรรสินค้ามากมายหลายแบบและมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษและบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโฮมโปรทุกท่าน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง HomePro Call Center 1284