1284

ชุดครัวสำเร็จรูป

SKU: 1190960
ครัวสำเร็จรูปท็อปซิงค์ CABIN TOMI 120 ซม. สีขาว
15,590 11,990 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1017052
ตู้อเนกประสงค์ SANKI SKS-25 สีเงิน
5,630 4,557 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1017053
ตู้อเนกประสงค์ SANKI SKS-35 สีเงิน
7,480 6,045 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142530
ครัวซิงค์สำเร็จรูป CABIN SIENA 100 ซม. สีขาว
9,990 9,110.5 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142620
ตู้อเนกประสงค์ CABIN SIENA 75x181ซม. สีขาว
9,190 8,350.5 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1017054
ตู้อเนกประสงค์ SANKI SKS-A30 สีชา
6,230 5,022 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1017042
ตู้อเนกประสงค์ SANKI SKS-30 สีเงิน
6,060 4,929 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194521
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_L_R 220 ซม.
48,800 34,770 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184604
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 211H_R 211 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1214525
ตู้กับข้าว SANKI RICH SC-A2 88x92 ซม. สีเงิน
1,990 1,664.7 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1017044
ตู้อเนกประสงค์ SANKI SKS-A35 สีชา
7,650 6,231 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214513
ตู้กับข้าว SANKI RICH SC-A4 88x116 ซม. สีเงิน
3,090 2,687.7 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1194368
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 121_R
24,800 17,670 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1194493
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L 211 ซม.
50,300 35,838.75 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1202002
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP210C-L Italia...
71,500 51,480 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184662
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE L220H_R 220 ซม.
78,000 55,575 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184663
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 121_R 121 ซม.
40,000 28,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184642
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211_L_NS 211 ซม.
64,000 45,600 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184643
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211_R 211 ซม.
67,000 47,737.5 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184651
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 166_R_NS 166 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184624
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 166_R_NS 166 ซม.
40,000 28,500 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184635
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 211H_R_NS 211 ซม.
61,000 43,462.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184631
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 166_L_NS 166 ซม.
40,000 28,500 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184602
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 166_L 166 ซม.
43,000 30,637.5 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184603
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 211_R_NS ซม. 211 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184605
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211_R_NS 211 ซม.
64,000 45,600 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184612
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 166_L_NS 166 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184682
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE L220H_R 220 ซม.
78,000 55,575 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184681
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE L220H_L 220 ซม.
78,000 55,575 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1184548
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 211H_L_NS 211 ซม.
49,000 34,912.5 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184550
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211H_R_NS 211 ซม.
61,000 43,462.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184525
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 166_L 166 ซม.
55,000 39,187.5 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184524
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 211H_R_NS 211 ซม.
49,000 34,912.5 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184518
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE L220H_R 220 ซม.
62,000 44,175 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184539
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 121_L_NS 121 ซม.
37,000 26,362.5 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184500
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 166_L_NS 166 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184587
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 166_R_NS 166 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184584
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 121_L_NS 121 ซม.
37,000 26,362.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184585
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211_L
67,000 47,737.5 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184594
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE L220H_L 220 ซม.
78,000 55,575 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184240
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 121_R_NS 121 ซม.
37,000 26,362.5 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184054
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 121_L 121 ซม.
33,000 23,512.5 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184480
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 121_L_NS 121 ซม.
30,000 21,375 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1184005
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 166_L 166 ซม.
55,000 39,187.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1191098
ครัวสำเร็จรูปท็อปซิงค์ CABIN TOMI 120 ซม. สีเทา
16,590 13,860.5 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1232532
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KU KTSO COMP120C-L CHG
40,000 36,000 บาท
SKU: 1232222
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KU KTSO COMP120C-R CHG
40,000 36,000 บาท
SKU: 1232320
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KU KTSO COMP150D-L GF
25,600 23,040 บาท
SKU: 1232099
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120A-L GF
21,600 19,440 บาท
SKU: 1212743
ครัวสำเร็จรูปท็อปเรียบ CABIN RALPH 90 ซม. สีน้ำตาล
12,590 10,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1226521
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120A-R/GF 120...
21,600 19,440 บาท
SKU: 1226516
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE COMPACT SET 120B R/WH/ ...
35,000 31,500 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1192477
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211_L
41,300 29,426.25 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1192470
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 166_L
32,300 23,013.75 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1192469
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 121_R_NS
22,500 16,031.25 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194479
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE R NS 121 ซม.
27,800 19,807.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194498
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R NS 166 ซม.
39,000 27,787.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194490
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L NS 211 ซม.
48,000 34,200 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1194497
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE L NS 166 ซม.
39,000 27,787.5 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1194495
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_L_NS 121 ซม.
27,800 19,807.5 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194488
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L 121 ซม.
30,000 21,375 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194358
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211H_R
41,300 29,426.25 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1194522
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_L_H_R 220 ซม.
60,000 42,750 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194506
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_L_R 220 ซม.
60,000 42,750 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194513
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_L_L 220 ซม.
60,000 42,750 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1194501
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_H_L_NS 211 ซม.
39,000 27,787.5 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194502
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE L 166 ซม.
41,300 29,426.25 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174786
ชุดครัวสำเร็จรูปท็อปเรียบ CABIN MORI 90 ซม. สีโอ๊ก
10,990 9,990 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1195315
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_L_R 220 ซม.
60,000 42,750 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1195303
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_R 211 ซม.
50,300 35,838.75 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1195307
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_H_R_L 220 ซม.
60,000 42,750 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1195306
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_H_L_L 220 ซม.
60,000 42,750 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1195295
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_H_L_NS 211 ซม.
48,000 34,200 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1195293
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_L_NS 211 ซม.
48,000 34,200 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1200913
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-L Black ...
37,000 26,640 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200908
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP150F-R Canyon...
41,000 29,520 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200929
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP150G-L Grey-T...
57,000 41,040 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200923
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-R Black ...
37,000 26,640 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200919
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP150G-L Canyon...
57,000 41,040 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200939
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP150F-L Grey-T...
41,000 29,520 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200930
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP150G-R Italia...
59,500 42,840 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200943
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-R Grey-T...
35,000 25,200 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200950
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP150F-R Grey-T...
41,000 29,520 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200962
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP150F-L Black ...
45,000 32,400 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200971
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP150F-R Black ...
45,000 32,400 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201950
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP180C-R White ...
69,000 49,680 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201988
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP210C-L Canyon...
69,000 49,680 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201997
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP180C-R Black ...
69,000 49,680 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201995
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP210C-R Grey-T...
69,000 49,680 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201993
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP180C-L Italia...
65,000 46,800 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201990
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP180C-R Grey-T...
64,000 46,080 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1202005
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP180C-L Canyon...
64,000 46,080 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1202004
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP180C-R Italia...
65,000 46,800 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1202003
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP210C-L Grey-T...
69,000 49,680 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1202013
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP210C-R Italia...
71,500 51,480 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1202011
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP180C-L White ...
69,000 49,680 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184576
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 121_L 121 ซม.
40,000 28,500 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184575
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211H_L_NS 211 ซม.
61,000 43,462.5 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184577
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 211_R_NS 211 ซม.
64,000 45,600 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1232233
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KU KTSO COMP150-L CHG
36,000 32,400 บาท

ชุดครัวสำเร็จรูป ครบครันไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ห้องครัว

ชุดครัวสำเร็จรูป (Compact Kitchen) เปรียบเสมือนกับมุมห้องครัวเล็กๆ ที่ครบครันไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเพื่อใช้สำหรับการประกอบอาหารหลากหลายเมนู อย่างเคาน์เตอร์ครัว อุปกรณ์จัดเก็บในครัว ตู้ครัวตั้งพื้น อ่างล้างจาน เตาแก๊ส หรือเตาฝัง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การทำอาหารสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หรือบ้านที่มีพื้นที่ห้องครัวค่อนข้างจำกัด และด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาอยู่อาศัยภายในคอนโดที่มีพื้นที่จำกัดกันมากยิ่งขึ้น ห้องครัวจึงถูกย่อขนาดให้เล็กลงตามขนาดของที่อยู่อาศัย จึงไม่แปลกใจที่ชุดครัวสำเร็จรูป กลายมาเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันชุดครัวสำเร็จรูปก็มีวางจำหน่ายจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งคุณสามารถเข้ามาเลือกช้อปปิ้งสินค้าชุดครัวสำเร็จรูปและอุปกรณ์เครื่องครัวแบบครบวงจรได้ที่ HomePro ที่คัดสรรชุดครัวสำเร็จรูปคุณภาพมาให้ลูกค้าทุกท่านเลือกซื้อในราคาตามงบประมาณ โดยจะมีให้ราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับเกรดของวัสดุในการผลิต

ทำความรู้จักกับชุดครัวสำเร็จรูปแต่ละประเภท

การตัดสินใจเลือกชุดครัวสำเร็จรูปมาใช้งานนั้น นอกจากเรื่องของราคาแล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องของประเภทชุดครัวประกอบด้วย ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปก็มีให้เลือกใช้งานอยู่ด้วยกันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ชุดครัวสำเร็จรูปไฮกลอส ชุดครัวสำเร็จรูปอะคริลิค และชุดครัวสำเร็จรูปลามิเนต รวมถึงวัสดุอีก 2 ประเภทที่มีการนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือ ครัวไม้สำเร็จรูป และครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป

ครัวไม้สำเร็จรูป (Wooden Compact Kitchen) ส่วนใหญ่มักจะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลประเภท E1 แล้วทำการปิดพื้นผิวด้วยเมลามีนลายไม้เพื่อให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ และอาจมีการเคลือบพื้นผิวเพื่อให้มีความทนทานต่อการขีดข่วน ทนต่อภาชนะที่มีความร้อน รวมถึงช่วยคราบสกปรกต่างๆ สามารถเช็ดออกได้ง่าย

ครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป (Aluminium Compact Kitchen) โครงสร้าง และกรอบหน้าบานมักจะทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถรองรับรับน้ำได้ดี โดยชั้นภายในมักจะมีการปกปิดพื้นผิวด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทนต่อความร้อน

ชุดครัวสำเร็จรูป ครัวไม้สำเร็จรูป ครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป เคาน์เตอร์ครัว HomePro

หากคุณกำลังมองหาชุดครัวสำเร็จรูป หรือเคาน์เตอร์ครัว ทั้งครัวไม้สำเร็จรูป และครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป สำหรับนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำอาหาร รวมถึงมองหาอุปกรณ์ภายในห้องครัวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เฟอร์นิเจอร์ครัว หรืออุปกรณ์จัดเก็บในครัว ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284