1284

งานหลังคา ฝา ฝ้า

SKU: 1205596
ไม้ระแนง SHERA SHINE LIGHT 7.5X300X0.8 ซม. สีไม้โอ...
61 53 บาท
ขายแล้ว 2,701 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009449
รางน้ำฝน SCG DELUXE 3 ม. สีขาว
732 548 บาท
ขายแล้ว 360 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142880
ไม้บัว SHERA โมเดิร์น 10X300X1.2 ซม. สีธรรมชาติ
145 106 บาท
ขายแล้ว 1,589 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205605
ไม้ฝา SHERA ลายสักขอบตรง 15X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
69 58 บาท
ขายแล้ว 2,866 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1071317
ไม้ระแนง SHERA ขอบวี ลายเสี้ยนตรง 0.8x7.5x300 ซม. ...
500 416 บาท
ขายแล้ว 133 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176732
ไม้ระแนง SHERA ลายเสี้ยน 0.8X7.5X300 ซม. สีไม้สักท...
59 53 บาท
ขายแล้ว 1,255 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205614
ไม้ฝา SHERA ลายสักขอบตรง 15X300X0.8 ซม. สีสักทรายท...
100 81 บาท
ขายแล้ว 2,028 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205615
ไม้ระแนง DURAONE ผิวเรียบขอบวี 7.5X300X0.8 ซม. สีม...
50 47 บาท
ขายแล้ว 207 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205575
ไม้ระแนง SHERA SHINE LIGHT 7.5X300X0.8 ซม. สีไม้โอ...
61 53 บาท
ขายแล้ว 991 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120909
ไม้ฝา SHERA ลายสัก 15X300X0.8 ซม. สีเหลืองกาละเวก
102 78 บาท
ขายแล้ว 337 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205585
ไม้รั้ว SHERA โมเดิน 10X300X1.2 ซม. สีไม้โอ๊ค
129 122 บาท
ขายแล้ว 332 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159237
ไม้ระแนง SHERA ลายสัก 5.0X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
31 25 บาท
ขายแล้ว 661 รายการ
SKU: 1205537
ไม้ระแนง DURAONE ลายไม้ขอบตรง 7.5X300X0.8 ซม. สีธร...
40 33 บาท
ขายแล้ว 1,635 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1004331
ไม้ระแนง DURAONE 10X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
72 49 บาท
ขายแล้ว 623 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205624
ไม้บัว DURAONE 10X300X1.2 ซม. สีรองพื้นครีม
124 103 บาท
ขายแล้ว 631 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205595
ไม้เชิงชาย CONWOOD 2IN1 23.5X305X2.2 ซม. สีขาวงาช้...
823 436 บาท
ขายแล้ว 158 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205550
ไม้ฝา SHERA ลายสัก 15X300X0.8 ซม. สีเทาโมเดิร์น
87 76 บาท
ขายแล้ว 1,062 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160296
ไม้บัว SHERA คลาสสิก 10X300X1.2 ซม. สีธรรมชาติ
160 129 บาท
ขายแล้ว 361 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161765
ไม้ระแนง WATSADUNIYOM แบบตัน 2.5X300X2.5 ซม. สีไม้...
330 239 บาท
ขายแล้ว 256 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175007
ไม้ฝา DIAMOND 15X300X0.8 ซม. สีมอคค่า
103 73 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
SKU: 1137663
ไม้เชิงชาย DURAONE TWIN LIGHT 23X300X1.6 ซม. สีธรร...
354 292 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205527
ไม้ฝา DURAONE 20X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
75 71 บาท
ขายแล้ว 320 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149853
ไม้มอบ SHERA โมเดิร์น 5X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
50 40 บาท
ขายแล้ว 436 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140160
ไม้เชิงชาย DURAONE 20X300X1.6 ซม. สีธรรมชาติ
222 181 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1007070
ไม้ระแนง CONWOOD ตกแต่งผนัง 10.2X305X2.5 ซม. สีธรร...
502 315 บาท
ขายแล้ว 336 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205554
ไม้ระแนง DURAONE ผิวเรียบขอบวี 7.5X300X0.8 ซม. สี...
45 38 บาท
ขายแล้ว 2,184 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142949
ไม้มอบ SHERA โมเดิร์น 7.5X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
69 บาท
ขายแล้ว 87 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205560
ไม้ปิดกันนก ลอนคู่ SHERA 15X300X0.8 สีธรรมชาติ
95 75 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1138527
ไม้รั้ว หัวมน SHERA 10X100X1.6 ซม. สีแดงเบอรี่
83 60 บาท
ขายแล้ว 655 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205577
ไม้ระแนง CONWOOD 2 นิ้ว 5X305X1.6 ซม. สีธรรมชาติ
148 92 บาท
ขายแล้ว 1,758 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149883
ไม้มอบ SHERA คลาสสิก 5X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
50 40 บาท
ขายแล้ว 278 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205584
ไม้ระแนง SHERA ขอบวี 7.5X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
49 41 บาท
ขายแล้ว 716 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097361
ไม้บังตา CONWOOD 3 นิ้ว 7.5X305X1.4 ซม. สีขาวงาช้า...
1,260 1,048 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120857
ไม้เชิงชาย ลบขอบ SHERA 20X300X1.6 ซม. สีธรรมชาติ
231 203 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176619
ไม้ระแนง SHERA ลายสัก 7.5X300X0.8 ซม. สีไม้มะค่าแด...
59 53 บาท
ขายแล้ว 612 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120877
ไม้ฝา SHERA ลายสัก 20X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
95 75 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1206117
ไม้รั้ว CONWOOD พฤกษา 10X100X1.6 ซม. สีไม้สัก
128 71 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025354
ไม้รั้ว CONWOOD ชัยพฤกษ์ 10X100X1.6 ซม. สีขาวงาช้า...
121 65 บาท
ขายแล้ว 397 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205579
ไม้ฝา DURAONE 15X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
58 56 บาท
ขายแล้ว 1,563 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 290311
ไม้รั้ว CONWOOD พฤกษา 10X100X1.6 ซม. สีขาวงาช้าง
121 66 บาท
ขายแล้ว 176 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205583
ไม้ระแนง ตกแต่งฝ้า CONWOOD 3 นิ้ว 7.5X305X1.1 ซม. ...
114 73 บาท
ขายแล้ว 3,018 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140241
สีเก็บงาน CONWOOD สีไม้สัก 200 มล.
135 116 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1205581
ไม้ปิดกันนก ไตรลอน SHERA 15X300X0.8 สีธรรมชาติ
95 75 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1205528
ไม้มอบ DURAONE 5X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
45 36 บาท
ขายแล้ว 379 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1235122
ไม้ระแนง WATSADUNIYOM แบบตันเต็มเส้น 5.5X1X200 ซม....
225 188 บาท
SKU: 1116778
ไม้รั้ว หัวตัด DURAONE 10X300X1.2 ซม. สีแดงมะฮอกกา...
144 115 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1022130
ไม้ระแนง THAISUN แบบกลวง 10X300X2.5 ซม. สีน้ำตาลช็...
581 469 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1151384
ไม้เชิงชาย SHERA ONE PLUS 23.5X300X1.6ซ.ม. สีธรรมช...
356 304 บาท
ขายแล้ว 191 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205570
ไม้เชิงชาย DURAONE 20X300X1.6 ซม. สีรองพื้น
235 207 บาท
ขายแล้ว 256 รายการ
SKU: 1122457
ไม้เชิงชาย ลบขอบ SHERA 15X300X1.6 ซม. สีธรรมชาติ
172 155 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1195767
ไม้เชิงชาย CONWOOD 15X305X1.6 ซม. สีเทา
288 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1120899
ไม้เชิงชาย SHERA ONE PLUS 23.5X300X2.2 ซม. สีธรรมช...
426 341 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1126979
ไม้ระแนง DIAMOND 7.5X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
62 38 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1127391
ไม้ระแนง TPI ผิวเรียบ ขอบวี 7.5X300X0.8 ซม. สีธรรม...
42 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1205616
ไม้ระแนง DURAONE ผิวเรียบขอบวี 7.5X300X0.8 ซม. สี ...
52 45 บาท
ขายแล้ว 571 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088955
ไม้ระแนง DURAONE 5X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
395 330 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116784
ไม้เชิงชาย DURAONE 15X400X1.6 ซม. สีธรรมชาติ
218 181 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
SKU: 1201357
ไม้ระแนง SHERA ลายสัก 7.5X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
49 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1076515
ไม้รั้ว SHERA คลาสสิกผิวเรียบ 10X100X1.6 ซม สีขาวป...
600 500 บาท
ขายแล้ว 199 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008317
ไม้รั้ว CONWOOD ชัยพฤกษ์ 10X150X1.6 ซม. สีขาวงาช้า...
161 85 บาท
ขายแล้ว 528 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092957
ไม้ฝา SHERA ชายน์ไลท์ 15X300X0.8 ซม. สีสักน้ำตาล
550 489 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103135
ไม้รั้ว หัวตัด THAISUN 10X100X1.25 ซม. สีน้ำตาลช้อ...
190 169 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
SKU: 1205545
ไม้รั้ว หัวมน DURAONE 10X150X1.2 ซม. สีรองพื้นครีม
77 65 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
SKU: 1205557
ไม้เชิงชาย DURAONE 20X300X1.6 ซม. สีแดงมะฮอกกานี
253 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1205562
ไม้ฝา DURAONE 15X300X0.8 ซม. สีมะฮอกกานี
83 71 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1205588
ไม้รั้ว หัวโค้ง DURAONE 10X100X1.2 ซม. สีรองพื้นคร...
52 44 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205602
ไม้ฝา DURAONE 15X300X0.8 ซม. สีไม้สักทอง
84 75 บาท
ขายแล้ว 210 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205606
ไม้ฝา DURAONE 20X300X0.8 ซม. สีไม้สักทอง
112 94 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1206118
ไม้รั้ว CONWOOD พฤกษา 10X150X1.6 ซม. สีมะฮอกกานี
188 98 บาท
ขายแล้ว 107 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1222722
ไม้ผนังบังใบ CONWOOD G1 ลายเสี้ยน 20X305X1.1 ซม. ส...
445 408 บาท
ขายแล้ว 102 รายการ
SKU: 235712
ไม้บัว CONWOOD คลาสสิค 10.1X305X1.4 ซม. สีขาวงาช้า...
190 147 บาท
ขายแล้ว 354 รายการ
SKU: 271751
ไม้บัว CONWOOD ลายหลุยส์ 10X305X1.1 ซม. สีขาวงาช้า...
208 122 บาท
ขายแล้ว 531 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292510
ไม้รั้ว CONWOOD พฤกษา 10X150X1.6 ซม. สีขาวงาช้าง
161 88 บาท
ขายแล้ว 403 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018218
ไม้ระแนง THAISUN แบบตัน 2.5X300X2.5 ซม. สีไม้สัก
380 250 บาท
ขายแล้ว 145 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175122
ไม้รั้ว หัวโค้ง DIAMOND 10X150X1.5 ซม. สีน้ำตาลอิน...
91 73 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175043
ไม้ฝา DIAMOND 15X300X0.8 ซม. สีเอสเปรสโซ่
103 73 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1175049
ไม้ระแนง DIAMOND ลบมุม 7.5X300X0.8 ซม. สีน้ำตาลเบอ...
63 47 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
SKU: 1175056
ไม้ระแนง DIAMOND ลบมุม 7.5X300X0.8 ซม. สีลาเต้
63 47 บาท
ขายแล้ว 139 รายการ
SKU: 1175575
ไม้ผนังภายนอก WATSADUNIYOM 6 นิ้ว ลายเรียบปัดเสี้ย...
599 469 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1175691
ไม้ผนังภายนอก WATSADUNIYOM 6 นิ้ว ลายเรียบปัดเสี้ย...
599 469 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1161471
ไม้ระแนง WATSADUNIYOM แบบตัน 5X300X2 ซม. สีน้ำตาล
510 379 บาท
ขายแล้ว 119 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161739
ไม้รั้ว หัวตัด WATSADUNIYOM 9X200X1.3 ซม. สีไม้สัก
370 299 บาท
ขายแล้ว 96 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175026
ไม้รั้ว หัวตรง DIAMOND 10X100X1.5 ซม. สีน้ำตาลอินท...
57 45 บาท
ขายแล้ว 546 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140192
สีเก็บงาน CONWOOD สีมะฮอกกานี 200 มล.
135 116 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1147370
ไม้รั้ว หัวมน INOVAR 10X150X1.2 ซม. สีน้ำตาลช็อคโก...
983 771 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1147380
ไม้รั้ว หัวตัด INOVAR 10x100x1.2 ซม. สีน้ำตาลช็อคโ...
656 515 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1151238
ไม้เชิงชาย SHERA ONE PLUS 23.5X400X1.6 ซ.ม. สีธรรม...
480 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1205546
ไม้รั้ว หัวตรง DIAMOND 10X150X1.5 ซม. สีแดงประกายท...
136 63 บาท
ขายแล้ว 633 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205548
ไม้รั้ว หัวตรง DIAMOND 10X100X1.5 ซม. สีแดงประกายท...
99 45 บาท
ขายแล้ว 1,082 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205549
ไม้เชิงชาย SHERA 24X300X1.6 ซม. สีขาวปะการัง
485 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1205598
ไม้ฝา SHERA สเปลนดิดชัยพฤวิจิตรนนทรี 15X300X1 ซม. ...
237 183 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1159333
ไม้ระแนง SHERA ขอบวี 10X300X0.8 ซม. สีธรรมชาติ
61 55 บาท
ขายแล้ว 865 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161780
ไม้ปิดขอบตัน WATSADUNIYOM 5.5X240X1 ซม. สี RED OAK
280 239 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1221158
ไม้ผนังภายใน WATSADUNIYOM ผิวเรียบ 12X280X1.2 ซม.....
1,625 1,169 บาท
SKU: 1140178
ไม้เชิงชาย CONWOOD 2IN1 23.5X305X2.2 ซม. สีธรรมชาต...
803 411 บาท
ขายแล้ว 166 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140233
ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ ลบขอบ SHERA 1.6X15X400 ซม. สีธ...
231 บาท
SKU: 1193119
ไม้ผนัง THAISUN LUXURY 20X300X2.8 ซม. สีสัก
1,149 1,109 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1175023
DIAMOND 15X300X0.8 ซม. สีลาเต้
103 73 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1175063
ไม้ฝา DIAMOND 15X300X0.8 ซม. สีเทาซิลเวอร์
103 71 บาท
ขายแล้ว 122 รายการ
SKU: 1116755
ไม้เชิงชาย DURAONE 20X400X1.6 ซม. สีธรรมชาติ
289 245 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

HomePro ครบครันเรื่องบ้าน ทั้งสินค้าและบริการ

HomePro มุ่งเน้นในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HomePro จึงกลายเป็นศูนย์รวมของใช้ภายในบ้านและนอกบ้าน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงบริการต่างๆเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นบริการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำความสะอาด หรือออกแบบอาคาร บ้าน และที่พักอาศัยให้กับคุณแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center)

ซื้อง่ายจ่ายสะดวก กับทุกช่องทางออนไลน์และหลากหลายช่องทางการชำระเงิน

ทุกวันนี้ช่องทางการซื้อขายออนไลน์กำลังเป็นที่แพร่หลาย HomePro จึงตั้งเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านช้อปปิ้งได้อย่างง่ายดาย จากทุกที่ทุกเวลาผ่าน HomePro Application และ HomePro ให้ความสำคัญกับช่องทางการซื้อขายออนไลน์ ดังนั้น HomePro บริการการชำระเงินในหลากหลายช่องทางที่ทั้งสะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้าทุกท่าน