1284

ถึง

อุปกรณ์รางน้ำฝนไวนิล

SKU: 1165174
ตะขอรับรางพีวีซี โอเค สีเทา
66 60 บาท
ขายแล้ว 857 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009435
ข้องอ 90 องศา SCG DELUXE สีขาว
157 142 บาท
ขายแล้ว 106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165181
ข้อต่อรางตรงพีวีซี โอเค สีเทา
66 60 บาท
ขายแล้ว 98 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009436
ครอบเชื่อมราง SCG DELUXE สีขาว
391 355 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165094
ฝาปิดปลายรางพีวีซี โอเค สีเทา
126 114 บาท
ขายแล้ว 98 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168761
โซ่น้ำลงไดมอนด์ SCG 3 ม. สีน้ำตาลเข้ม
2,970 1,650 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009447
ฝาปิดปลายราง SCG DELUXE สีขาว
102 92 บาท
ขายแล้ว 160 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042291
ครอบเชื่อมราง SCG SMART D-BW
473 430 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009444
คลิปรัดท่อ SCG DELUXE สีขาว
54 49 บาท
ขายแล้ว 239 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009443
ตะขอแขวนราง SCG DELUXE สีขาว
55 50 บาท
ขายแล้ว 835 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009442
ข้องอ 30 องศา SCG DELUXE สีขาว
102 92 บาท
ขายแล้ว 155 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042204
ฝาปิดปลายรางซ้ายขวา SCG SMART D-BW
297 270 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042215
ข้องอ 30 องศา SCG SMART D-BW
121 110 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042273
ครอบมุมใน 90 องศา SCG SMART D-BW
473 430 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009441
ข้อต่อตรง SCG DELUXE สีขาว
75 68 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042244
ข้องอ 90 องศา SCG SMART D-BW
171 155 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009446
ครอบมุม 90 องศา SCG DELUXE สีขาว
314 285 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009448
ครอบรางตรง SCG DELUXE สีขาว
102 92 บาท
ขายแล้ว 151 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165048
ข้อต่อท่อระบายน้ำ โอเค สีเทา
40 36 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165038
ข้องอ 45 องศา โอเค 80 มม. สีเทา
47 42 บาท
ขายแล้ว 131 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042153
ตะขอแขวนราง 90 องศา SCG SMART D-BW
121 110 บาท
ขายแล้ว 201 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042243
ข้อต่อตรง SCG SMART สีน้ำตาลเข้ม
75 68 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168694
แผ่นปรับองศา SCG SMART สีขาว
6 5 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087745
โซ่น้ำลง ลายดอกทิวลิป SCG 3 เมตร สีน้ำตาลเข้ม
2,970 1,650 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042189
คลิปรัดท่อ SCG SMART D-BW
75 68 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168687
ครอบรางตรง SCG SMART สีขาว
136 123 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168688
ชุดตะขอกันใบไม้ 90 องศา SCG SMART สีขาว
110 100 บาท
ขายแล้ว 202 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168710
ข้องอกลม 15 องศา SCG SMART สีขาว
102 92 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009434
ปรับมุมเชิงชาย SCG DELUXE สีขาว
55 50 บาท
ขายแล้ว 138 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184425
โซ่น้ำลง ลายหน้าแมว SCG 3 เมตร สีขาว
2,450 1,490 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168609
โซ่น้ำลงไดมอนด์ SCG 3 ม. สีขาว
2,695 1,490 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178687
คลิปรัดท่อ กลม โอเค สีเทา
36 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042281
ตะขอแขวนราง 30 องศา SCG SMART D-BW
121 110 บาท
ขายแล้ว 175 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042282
ครอบรางตรง SCG SMART D-BW
149 135 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042190
ครอบมุมนอก 90 องศา SCG SMART D-BW
473 430 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168660
ครอบมุนใน 90 องศา SCG SMART สีขาว
435 395 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184443
โซ่น้ำลง ลายหน้าแมว SCG 3 เมตร สีน้ำตาลเข้ม
2,700 1,650 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168762
ตะแกรงกันใบไม้ไวนิล SCG 3 ม. สีเทา
407 350 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087668
โซ่น้ำลง ลายดอกบัว SCG 3 เมตร สีน้ำตาลเข้ม
2,970 1,650 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168618
ชุดครอบเชื่อมราง SCG SMART สีขาว
435 395 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168811
ชุดฝาปิดปลายราง SCG SMART สีขาว
270 245 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178365
ครอบมุมใน 135 องศา SCG SMART สีน้ำตาลเข้ม
430 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168812
ครอบมุมนอก 90 องศา SCG SMART สีขาว
435 395 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087699
โซ่น้ำลง ลายดอกทิวลิป SCG 3 เมตร สีขาว
2,695 1,490 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042229
แผ่นปรับองศา SCG SMART สีน้ำตาลเข้ม
6 5 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168724
ชุดตะขอกันใบไม้ 30 องศา SCG SMART สีขาว
110 100 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183147
ครอบมุมนอก 135 องศา SCG SMART สีขาว
395 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087669
โซ่น้ำลง ลายดอกบัว SCG 3 เมตร สีขาว
2,695 1,490 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

ประโยชน์ของรางน้ำฝนที่ไม่ควรมองข้าม

เมื่อเข้าสู่ช่วงดูฝน เชื่อว่าหลายๆ บ้านคงจะประสบพบเจอปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น หลังคารั่วซึม ผนังบ้านแตกร้าว หรือสีหลุดลอก เรียกได้ว่าปัญหาเหล่านี้ก็สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของบ้านไม่น้อย โดยเฉพาะบ้านที่ไม่มีรางน้ำฝนก็จะยิ่งทำให้น้ำฝนกระเด็นเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่าย ฉะนั้นรางน้ำฝนจึงถือเป็นอุปกรณ์งานหลังคาที่มีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันน้ำฝนสาด หรือกระเด็นเข้าสู่ตัวบ้าน เพราะเมื่อน้ำที่ไหลลงจากหลังคาตกกระทบลงพื้นสวนด้านล่างด้วยความแรงและเร็วจากความลาดเอียงของหลังคาแล้ว จะทำให้น้ำฝนกัดเซาะพื้นดินรอบบ้านเป็นหลุม ต้นไม้และสนามหญ้าเสียหาย รวมไปถึงหากมีลมแรงพัดน้ำฝนสาดเข้าผนัง และประตู-หน้าต่างก็จะทำให้เกิดคราบน้ำ เชื้อรา หรือน้ำรั่วซึมเข้าบ้านได้ ซึ่งจะส่งผลให้ความเสียหายเริ่มสะสมจนทำให้บ้านของคุณเสื่อมโทรมไปอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันรางน้ำฝนก็มีให้เลือกหลากหลายประเภท เช่น รางน้ำฝนสังกะสี รางน้ำฝนสแตนเลส รางน้ำฝนไฟเบอร์กลาส รางน้ำเหล็กชุบสี และรางน้ำฝนไวนิล เป็นต้น ซึ่งรางน้ำฝนแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป แต่วัสดุรางน้ำฝนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แถมยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปนั่นก็คือ “รางน้ำฝนไวนิล (Vinyl Rain Gutter)”

คลายข้อสงสัย ทำไมรางน้ำฝนไวนิลจึงเป็นที่นิยม

รางน้ำฝนไวนิล เป็นรางน้ำฝนที่ผลิตจากพลาสติก หรือ uPVC ที่ใช้สำหรับงานภายนอก มีคุณสมบัติเด่นคือไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ฝน หรือลมได้เป็นอย่างดี เพราะขั้นตอนการผลิตเน้นคุณสมบัติให้เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย แถมยังมีการผสมสีลงในเนื้อวัสดุ ทำให้สีสวย ไม่หลุดลอกได้ง่าย จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานพอสมควร นอกจากนี้รางน้ำฝนไวนิลยังเหมาะสำหรับการใช้งานกับบ้านทุกสไตล์ ด้วยพื้นผิวที่มีความเรียบเงา สามารถขึ้นรูปได้ตามที่ต้องการ ฉะนั้นเมื่อมีการติดตั้งรางน้ำฝนไวนิลที่มีลักษณะเหมือนบัวประดับตกแต่งบ้าน ก็จะยิ่งช่วยให้บ้านของคุณดูสวยงามมากยิ่งขึ้นได้ และอีกหนึ่งข้อดีของการติดตั้งรางน้ำฝนไวนิลคือสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว เพราะรางน้ำฝนไวนิลสามารถติดตั้งกับตะขอแขวนได้อย่างง่ายๆ รวมทั้งยังมีระบบล็อคที่แน่นหนา ทำให้สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองเช่นกัน แต่คุณจำเป็นต้องติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์รางน้ำฝนไวนิลที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

รางน้ำฝนไวนิล อุปกรณ์รางน้ำฝนไวนิล HomePro

หากคุณกำลังมองหารางน้ำฝนไวนิล และอุปกรณ์รางน้ำฝนไวนิล สำหรับนำไปใช้งานที่บ้าน รวมถึงมองหาอุปกรณ์งานหลังคาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นโพลีคาร์บอเนต กันสาด หรือฟิวเจอร์บอร์ด ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284