1284

บริการติดตั้งงานประปา

SKU: 220170
ติดตั้งเครื่องทำนำอุ่น 3000-6000 วัตต์ พร้อมเดินระ...
1,200 บาท
ขายแล้ว 482 รายการ
SKU: 7000001
ติดตั้งปั๊มและแท้งค์น้ำ พร้อมเดินระบบน้ำไฟ
1,900 บาท
ขายแล้ว 195 รายการ
SKU: 278004
ติดตั้งปั๊มหรือแท้งค์น้ำ ไม่รวมเดินระบบน้ำไฟ
960 บาท
ขายแล้ว 339 รายการ
SKU: 277998
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน 3000-6000 วัตต์ พร้อมเดิน...
1,200 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
SKU: 220171
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน 6001-8000 วัตต์ พร้อมเดิน...
1,500 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 278007
บริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ (ไม่รวมเดินระบบน้ำและร...
640 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 277999
ติดตั้งหม้อต้ม พร้อมเดินระบบน้ำไฟ
1,500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 220173
บริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
750 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 278009
บริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้ 50 ลิตร
1,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 278008
บริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้ 20 ลิตร
1,050 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 7000433
เปลี่ยนไส้กรองน้ำ
350 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 7002281
ติดตั้งหรือเปลี่ยน ลูกลอย
350 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ