ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN

ถึง

เครื่องใช้ไฟฟ้า

SKU: 1141955
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-YU13VKT 12245 บีทียู อินเ...
21,700 18,740 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141797
แอร์ติดผนัง PANASONIC CS/CU-YU18VKT 18358.74 บีทีย...
31,400 26,620 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,900 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141982
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-YU24VKT 24
41,300 32,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,200 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146137
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XKU13WKT 11747 บีทียู อิน...
25,900 24,470 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,800 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154118
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BX460WKTH 14.5 คิว สี...
23,400 20,350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,100 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169155
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BL381PPTH 12.9 คิว สี...
15,400 14,190 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169116
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BV280QPTH 9 คิว สีเงิ...
13,690 12,840 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146175
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-KU13WKT 11818 บีทียู อินเ...
23,000 20,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,600 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154283
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BD460GKTH 14.3 คิว สี...
20,400 17,960 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142844
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-YU9VKT 9514.26 บีทียู
18,300 15,610 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108587
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XU18VKT 18000 บีทียู อินเ...
40,800 35,420 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,300 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146221
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XKU18WKT 17209 บีทียู อิน...
34,700 32,280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,200 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144937
ตู้แช่ PANASONIC SCR-MFR200H2 7Q สีขาว
10,600 9,389 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108246
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XU13VKT 12534 บีทียู อินเ...
29,900 27,150 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,900 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141092
ตู้เย็น MULTI DOORS PANASONIC NR-CY550GKTH 17.5 คิ...
29,900 27,250 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,900 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118839
ตู้เย็น MULTI DOORS PANASONIC NR-DZ600GL 19.4 คิว...
35,900 29,440 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144977
ตู้แช่ PANASONIC SCR-MFR300H2 10.3Q สีขาว
12,870 11,649 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169452
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BL342PPTH 10.8 คิว สี...
12,490 11,280 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142610
หม้อหุงข้าวDIGITAL PANASONIC SR-CP108NSN 1 ลิตร
2,790 2,669 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 266 บาท
SKU: 1140977
ตู้เย็น MULTI DOORS PANASONIC NR-CY550QSTH 17.5 คิ...
26,900 24,310 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,300 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169908
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BL302PPTH 9.6 คิว สีเ...
11,690 10,840 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140978
ตู้เย็น MULTI DOORS PANASONIC NR-CY550AKTH 17.5 คิ...
30,500 25,330 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,300 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146223
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-KU9WKT 8699 บีทียู อินเวอ...
19,200 17,780 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146222
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XKU24WKT 20764 บีทียู อิน...
50,700 41,740 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,600 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146182
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-KU24WKT 20764 บีทียู อินเ...
43,300 37,520 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,500 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146163
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XKU9WKT 8876 บีทียู อินเว...
21,800 20,510 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,600 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108722
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XU24VKT 20644 บีทียู อินเ...
54,100 45,520 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,800 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170622
แอร์เพดาน PANASONIC S/U-24PU2T5 24368 บีทียู อินเว...
67,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,500 บาท
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1108245
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XU9VKT 9069 บีทียู อินเวอ...
26,300 24,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,800 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118981
ตู้เย็น MULTI DOORS PANASONIC NR-DZ600MB 19.4 คิว
55,900 49,430 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,000 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1016470
ตู้แช่ไวน์ PANASONIC SBC-P929K 102 ขวด
20,600 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,100 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142585
หม้อหุงข้าวDIGITAL PANASONIC SR-CX108SSN 1 ลิตร
3,290 3,169 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 316 บาท
SKU: 1142584
หม้อหุงข้าวDIGITAL PANASONIC SR-CN108WSN 1 ลิตร
2,290 2,169 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 216 บาท
SKU: 1150637
เครื่องฟอกอากาศ PANASONIC F-PXM55 41 ตร.ม.
16,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,500 บาท
SKU: 1150675
เครื่องฟอกอากาศ PANASONIC F-PXM35A 26 ตร.ม.
9,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
SKU: 1154727
เครื่องซักอบ PANASONIC NA-D106X1WT3 10/6 กก.
54,900 48,369 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,500 บาท
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1142624
หม้อหุงข้าวDIGITAL PANASONIC SR-CX188SSN 1.8 ลิตร
3,590 3,469 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 346 บาท
SKU: 1142570
หม้อหุงข้าวDIGITAL PANASONIC SR-CP188NSN 1.8 ลิตร
2,990 2,869 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 286 บาท
SKU: 1142617
หม้อหุงข้าวDIGITAL PANASONIC SR-CN188WSN 1.8 ลิตร
2,490 2,369 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 236 บาท
SKU: 1069933
แกนม้วนผม PANASONIC EH-KE46VPL
1,290 1,099 บาท
SKU: 1139924
เครื่องซักผ้าฝาบน PANASONIC NA-F110A6DRC 11 กก.
8,990 7,779 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087608
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-ND30-PL สีชมพู
690 569 บาท
SKU: 1087651
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-ND30-KL
690 569 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141239
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4 นิ้ว PANASONIC FV-17CUT5
2,270 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118355
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-ND43-KL
790 759 บาท
SKU: 1141289
พัดลมดูดอากาศเพดาน 6นิ้ว PANASONIC FV-24CUT5
2,740 บาท
SKU: 1087498
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-NE82-KL สีดำ
2,490 2,119 บาท
SKU: 1060988
แกนม้วนผม PANASONIC EH1771WL
1,190 939 บาท
SKU: 1071176
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-NE11-VL
790 679 บาท
SKU: 1115668
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-ND64-PL
990 739 บาท
SKU: 1168591
เครื่องซักผ้าฝาบน PANASONIC NA-FD16V1BRC 16 กก.
17,290 16,910 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 261097
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10 นิ้ว PANASONIC FV-25FUT1
1,390 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1061113
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-NA45-WL
3,290 2,889 บาท
SKU: 1115700
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-NA32-TL
2,490 2,089 บาท
SKU: 235687
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10นิ้ว PANASONIC FV-25RLT2
1,325 บาท
SKU: 1071329
กระติกน้ำร้อน MANUAL PANASONIC NC-TXF22P 2.2 ลิตร
1,190 1,179 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 117 บาท
SKU: 235566
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10 นิ้ว PANASONIC FV-25LUT3
1,165 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 275209
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 6 นิ้ว PANASONIC FV-15EGK1T
990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 235564
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 8 นิ้ว PANASONIC FV-20LUT3
970 บาท
SKU: 1087444
กระติกน้ำร้อน MANUAL PANASONIC NC-TXF30H 3 ลิตร
1,390 1,379 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 137 บาท
SKU: 235562
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 12 นิ้ว PANASONIC FV-30AUT3
1,280 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1044210
พัดลมดูดอากาศกระจก 8 นิ้ว PANASONIC FV-20WAT2
850 บาท
SKU: 1105670
พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว PANASONIC FV-20RLT2
1,185 บาท
SKU: 240634
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 6นิ้ว PANASONIC FV-15WUT4
710 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090715
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 นิ้ว PANASONIC FV-20WUT4
820 บาท
SKU: 235560
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10 นิ้ว PANASONIC FV-25AUT3
1,050 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 240446
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 8 นิ้ว PANASONIC FV-20AUT3
850 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143965
เครื่องซักผ้าฝาหน้า PANASONIC NA-128XB1WTH 8กก.
15,900 13,000 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163707
เครื่องอบผ้าฝาหน้า PANASONIC NH-E70JA1WTH 7 กก.
13,790 11,810 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163744
เครื่องอบผ้าฝาหน้า PANASONIC NH-E80JA1WTH 8 กก.
14,790 12,820 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168487
เครื่องซักผ้าฝาบน PANASONIC NA-FD18V1BRC 18 กก.
19,690 19,060 บาท
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115699
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-NA32PPL
2,690 2,289 บาท
SKU: 1115669
เครื่องหนีบผม PANASONIC EH-HV52-KL
1,990 1,859 บาท
SKU: 1060986
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ PANASONIC MJ-SJ01WSN 1.5 ลิตร
3,190 2,939 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 293 บาท
SKU: 1061169
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-ND25-PL
590 509 บาท
SKU: 1071238
กระติกน้ำร้อน DIGITAL PANASONIC NC-EG3000-C 3 ลิตร
1,790 1,749 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 174 บาท
SKU: 1061039
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ PANASONIC MX-GM0501WSN 500 มล.
1,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 169 บาท
SKU: 1061284
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-NA65-KL
3,990 3,419 บาท
SKU: 1061056
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-NA45RPL
3,290 2,889 บาท
SKU: 1071146
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-NE72-NL
1,990 1,809 บาท
SKU: 1080100
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ PANASONIC MJ-H300KSN 0.5 ลิตร
3,490 3,239 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 323 บาท
SKU: 1150577
เครื่องฟอกอากาศ PANASONIC F-PXL45 33 ตร.ม.
สินค้าหมด
SKU: 1013398
ตู้แช่ไวน์ PANASONIC SBC - P245K 24 ขวด สีดำ
สินค้าหมด
SKU: 1115851
เครื่องหนีบผม PANASONIC EH-HV21-KL
สินค้าหมด
SKU: 1015149
ตู้แช่แข็ง PANASONIC SF- PC499 4 คิว สีขาว
สินค้าหมด
SKU: 1154178
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BD460PSTH 14.3 คิว สเ...
สินค้าหมด
SKU: 1057517
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BY608XSTH 19.5 คิว สเ...
สินค้าหมด
SKU: 1141393
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4 นิ้ว PANASONIC FV-24CHRVT1
สินค้าหมด
SKU: 1031175
ตู้แช่ PANASONIC NR FZ121S-S 4.2 คิว สีเงิน
สินค้าหมด
SKU: 1164261
ไดร์เป่าผม PANASONIC EH-ND57-HL 1,500 วัตต์ สีเทา
สินค้าหมด
SKU: 1141339
พัดลมดูดอากาศเพดาน 10นิ้ว PANASONIC FV-24CHT5
สินค้าหมด
SKU: 1169387
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BV360QPTH 11.6 คิว สี...
สินค้าหมด
SKU: 1105129
ตู้เย็น 1ประตู PANASONIC NR-AH148 RGTH 4.9 คิว สีเ...
สินค้าหมด
SKU: 1013416
ตู้แช่แข็ง PANASONIC SF-PC1497 13.5 คิว สีเทา
สินค้าหมด
SKU: 1154464
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BX460GWTH 14.5 คิว กร...
สินค้าหมด
SKU: 1117496
ตู้แช่ 2 ประตู PANASONIC SBC-P2DBA 34.9 คิว
สินค้าหมด
SKU: 1141369
พัดลมดูดอากาศเพดาน 4 นิ้ว PANASONIC FV-24CURT1
สินค้าหมด
SKU: 1118949
ตู้เย็น 2 ประตู PANASONIC NR-BZ600VS 19.7 คิว สีเง...
สินค้าหมด
SKU: 1089126
ตู้แช่เย็น PANASONIC SBC-P2DSA 26.9 คิว สีขาว
สินค้าหมด
SKU: 1154648
เครื่องซักอบ PANASONIC NA-S106X1LTH 10/6 กก. อินเว...
สินค้าหมด
ฟรีติดตั้ง


เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliances)

เครื่องใช้ไฟฟ้า กลายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบจะตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นในตอนเช้า ไปจนถึงช่วงเวลากลางคืนที่เราหลับไหล ล้วนแล้วแต่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแทบจะตลอด 24 ชั่วโมง
ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่า ทำไมแทบทุกบ้านจึงต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใช้งานอย่างน้อย 1 เครื่อง กล่าวได้เลยว่า "เครื่องใช้ไฟฟ้า" มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันอย่างมาก โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน อาทิเช่น พัดลม, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องปรับอากาศ, เตารีด, เตาอบไมโครเวฟ หรือ เครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความบันเทิง อย่างเช่น LED ทีวี, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น โดยการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั่วไป จะต้องพิจารณาจากประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานภายในครัวเรือน เพื่อความคุ้มค่า ความสะดวกสบาย และสามารถตอบโจทย์การใช้งานภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อไหนดี?

แต่ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้งาน ซึ่งมีทั้งผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อดังๆที่เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทยคือ เครื่องใช้ไฟฟ้า Mitsubishi, Samsung, LG, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Electrolux, Sharp, Siemens และอีกมากมายให้เลือกสรรนำไปใช้งาน ซึ่งหากคุณกำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้ม สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ homepro.co.th

การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า

การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในบ้าน หลักการเลือกมีหลากหลายปัจจัยให้พิจารณา ไม่ว่าจะเป็น ยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้า, ฟีเจอร์การทำงาน, คุณสมบัติตัวเครื่อง, รูปลักษณ์ความสวยงาม, หรือคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิต รวมถึงเรื่องของการระบายความร้อน เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างที่จะมีความร้อนสะสมในตัวเครื่องขณะทำงานค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติระบายความร้อนมาใช้งาน และมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ จะช่วยสร้างความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ดี และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้งานที่บ้าน คือต้องพิจารณากันถึงเรื่องการบริการหลังการขาย แนะนำให้คุณเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง แบรนด์ยี่ห้อดังๆ ที่มีใบรับประกันตัวสินค้า หรือตัวแทนจำหน่ายที่สามารถไว้วางใจได้อย่าง โฮมโปร ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพพร้อมส่งตรงถึงบ้านของคุณ

สั่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ที่ Homepro

ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ Homepro Online ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรจากแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย พร้อมอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายประเภท รับประกันคุณภาพผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.homepro.co.th และบริการจัดส่งถึงบ้านและติดตั้งจากช่างชำนาญเฉพาะทางที่ทางทีมงาน Home Service คัดสรรคุณภาพมาอย่างดี ยินดีพร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ สอบถามรายละเอียดสินค้าหรือการบริการเพิ่มเติมได้ที่ Hompro Call Center 1284