1284
ถึง

เครื่องซักผ้าและอบผ้า

SKU: 1137234
เครื่องซักอบ LG FV1450H2B 10.5/7 กก. 1400RPM อินเว...
49,900 32,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,000 บาท
ขายแล้ว 148 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1137271
เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG FV1409S4W 9 กก. 1400RPM อิน...
29,900 19,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ขายแล้ว 231 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176676
เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG FM1209N6W.ABWPETH 9 กก. 120...
13,900 12,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 407 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159197
เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG F2515STGV.AESPETH 15 กก. 12...
41,900 30,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,300 บาท
ขายแล้ว 288 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148453
เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG FV1408S4W 8 กก. 1200 RPM อิ...
25,900 14,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 454 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1137244
เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG FV1409S2B 9 กก. 1400RPM อิน...
33,900 23,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,000 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143955
เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG FV1450S3V 10.5กก. 1400RPM อ...
36,900 22,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,700 บาท
ขายแล้ว 277 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136167
เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG FV1450S4W 10.5 กก. 1400RPM ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 152 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1137230
เครื่องซักผ้า LG FV1450S2B 10.5 กก. 1400RPM อินเวอ...
39,900 26,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,000 บาท
ขายแล้ว 110 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165837
เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG FV1412S2B.ABLPETH 12 กก. อิ...
32,900 29,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,700 บาท
ขายแล้ว 123 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159190
เครื่องซักผ้าฝาบน LG T2313VS2B.ABMPETH 13 กก. อินเ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 247 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1193461
เครื่องซักผ้าฝาบน LG T2555VSPM.ASFPETH 15 กก. อินเ...
15,990 10,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 800 บาท
ขายแล้ว 99 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174411
เครื่องซักอบฝาหน้า SAMSUNG WD21T6500GV/ST 21/12 กก...
50,990 43,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,200 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187430
เครื่องซักอบ ELECTROLUX EWW1142R7MB 11/7 กก. อินเว...
45,990 42,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,299 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148340
เครื่องซักอบผ้าฝาหน้า LG FV1409D4W 9/6 กก. อินเวอร...
39,900 25,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,000 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172181
เครื่องซักอบฝาหน้า SAMSUNG WD12TP44DSX/ST 12/8 กก....
41,990 30,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,100 บาท
ขายแล้ว 108 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148445
เครื่องซักอบฝาหน้า LG FV1450H3V 10.5/7 กก.
47,900 29,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,300 บาท
ขายแล้ว 134 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189173
เครื่องซักอบ ELECTROLUX EWW1042Q7WB 10/7 กก. อินเว...
39,990 34,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,499 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171512
เครื่องซักอบ SAMSUNG WD10T734DBX/ST 10.5/7 กก. อิน...
38,990 29,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,000 บาท
ขายแล้ว 149 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171503
เครื่องซักอบ SAMSUNG WD90T734DBX/ST 9/6 กก. อินเวอ...
35,990 26,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,000 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163941
เครื่องซักอบ LG FV1485D4W.ABWPETH 8.5/5 กก. 1200 R...
35,900 21,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,600 บาท
ขายแล้ว 226 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158489
เครื่องซักอบ LG F2515RTGV.ASSPETH 15/8 อินเวอร์เตอ...
54,900 36,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,100 บาท
ขายแล้ว 224 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193462
เครื่องซักอบ TOSHIBA TWD-BJ120M4T 11/7 กก. 1400RPM...
29,990 28,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,500 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189989
เครื่องซักอบ ELECTROLUX EWW9024D3WB 9/5 กก. อินเวอ...
29,990 25,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,599 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159089
เครื่องซักอบ BEKO HTV9746XMG 9/5 กก.
29,990 27,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,400 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172272
เครื่องซักอบฝาหน้า SAMSUNG WD90T604DBE/ST 9/6 กก. ...
33,490 21,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,300 บาท
ขายแล้ว 124 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193514
เครื่องซักอบ HISENSE WDQY1014EVJMT 10/6 กก. 1400RP...
24,990 19,990 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189231
เครื่องซักอบ ELECTROLUX EWW1142Q7WB 11/7 กก. อินเว...
42,990 40,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,099 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159855
เครื่องซักอบผ้าฝาหน้า HAIER HWD100-B14876U1 10/7 ก...
30,990 25,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,300 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170078
เครื่องซักอบผ้าฝาหน้า HAIER HWD150-B1601U1 15/10 ก...
49,990 39,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,000 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167808
เครื่องซักอบฝาหน้า HAIER HWD160-B1558U1 (4 กก.,12 ...
69,990 57,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,000 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1189929
เครื่องซักอบ ELECTROLUX EWW9024P5WB 9/6 กก. อินเวอ...
31,990 27,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,799 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190056
เครื่องซักอบ ELECTROLUX EWW1024P5WB 10/7 กก. อินเว...
34,990 29,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,999 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194528
เครื่องซักอบ SAMSUNG WD16T6500GV/ST 16/10 กก. อินเ...
49,990 37,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,000 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154727
เครื่องซักอบ PANASONIC NA-D106X1WT3 10/6 กก.
54,900 41,829 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1151295
เครื่องซักอบ BOSCH WNA254U0TH 10/6 กก. 1400 อินเวอ...
41,900 36,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,900 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171485
เครื่องซักอบ PANASONIC NA-S106FX1LT 10/6 กก.
32,900 31,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,600 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190433
เครื่องซักอบ HITACHI BD-D100GV 10/7 กก. อินเวอร์เต...
34,990 34,390 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1080421
เครื่องซักอบ LG F2721HTWV 21/12 กก. 1200RPM อินเวอ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1153432
เครื่องซักอบ HITACHI BD-D80CVE 8/6 กก. สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 21 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1154609
เครื่องซักอบ TOSHIBA TWD-BH90W4T 8/8 อินเวอร์เตอร์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 14 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1143094
เครื่องซักอบ ELECTROLUX EWW8025DGWA 8/5กก.+ขาตั้ง
สินค้าหมด
ขายแล้ว 85 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1095349
เครื่องซักอบ LG FG1612H2W 12/8 กก. 1600RPM
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1154648
เครื่องซักอบ PANASONIC NA-S106X1LTH 10/6 กก. อินเว...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1171551
เครื่องซักอบ PANASONIC NA-S96FG1WTH 9/6 กก.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1041531
เครื่องซักอบ SAMSUNG WD80J6410AW/ST 8/6 กก. 1400RP...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1160232
เครื่องซักอบ HAIER HWD120-B14876U1 12/8 กก. อินเวอ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 15 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1149204
เครื่องซักผ้าฝาบน SAMSUNG WA15R6380BV/ST 15 กก.อิน...
19,490 9,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 693 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149134
เครื่องซักผ้าฝาบน SAMSUNG WA16R6380BV/ST 16 กก.อิน...
20,990 10,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 800 บาท
ขายแล้ว 651 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104157
เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI SF-130 TCV สีเงิน 13 กก.
16,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189211
เครื่องซักผ้าฝาหน้า ELECTROLUX EWF9024P5WB 9 กก. อ...
25,990 21,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,199 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100710
เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG FM1207N6W 7 กก. 1200RPM อิน...
20,900 11,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 800 บาท
ขายแล้ว 517 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153670
เครื่องซักผ้าฝนบน SAMSUNG WA12T5260BY/ST 12 กก. อิ...
12,990 8,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 237 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189182
เครื่องซักผ้าฝาหน้า ELECTROLUX EWF1024P5WB 10 กก. ...
31,990 27,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,799 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151208
เครื่องซักผ้าฝาหน้า BOSCH WGG444E0TH 9 กก. 1400RPM...
27,900 26,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,400 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177720
เครื่องซักผ้าฝาบน SAMSUNG WA19A8376GV/ST 19 กก. อิ...
26,490 16,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,200 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167698
เครื่องซักผ้าฝาบน LG TH2721DS2B1 21 กก. อินเวอร์เต...
29,900 20,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,800 บาท
ขายแล้ว 180 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167237
เครื่องซักผ้าฝาหน้า SAMSUNG WF21T9500GV/ST 21 กก. ...
42,490 38,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,700 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189120
เครื่องซักผ้าฝาหน้า ELECTROLUX EWF1042R7SB 10 กก. ...
36,990 32,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,299 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190569
เครื่องซักผ้าฝาบน LG T2518VSAJ 18 กก. สีดำ อินเวอร...
19,990 13,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ขายแล้ว 173 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146444
เครื่องซักผ้าฝาบน TOSHIBA AW-J800AT 7 กก.
6,490 6,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 489 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149234
เครื่องซักผ้าฝาบน SAMSUNG WA14R6380BV/ST 14 กก. อิ...
17,990 10,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 600 บาท
ขายแล้ว 147 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100697
เครื่องซักผ้าฝาบน LG T2516VS2M 16 กก. อินเวอร์เตอร...
15,990 12,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,700 บาท
ขายแล้ว 181 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1153812
เครื่องซักผ้าฝนบน SAMSUNG WA10T5260BY/ST 10 กก. อิ...
11,990 8,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 177 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167060
เครื่องซักผ้าฝาหน้า SAMSUNG WW90T734DBX/ST 9 กก. อ...
27,490 21,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,800 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167183
เครื่องซักผ้าฝาหน้า SAMSUNG WW80T504DAW/ST 8 กก. อ...
20,990 14,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189183
เครื่องซักผ้าฝาหน้า ELECTROLUX EWF1141R9SB 11 กก. ...
42,990 40,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,099 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189124
เครื่องซักผ้าฝาหน้า ELECTROLUX EWF1141R9WB 11 กก. ...
41,990 39,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,999 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189069
เครื่องซักผ้าฝาหน้า ELECTROLUX EWF1142Q7WB 11 กก. ...
38,990 36,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,699 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146350
เครื่องซักผ้าฝาบน SHARP ES-WJX16-GY 16 กก. อินเวอร...
15,990 12,990 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159195
เครื่องซักผ้าฝาบน LG T2312VS2M.ASFPETH 12 กก. อินเ...
12,990 8,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,700 บาท
ขายแล้ว 571 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167680
เครื่องซักผ้าฝาหน้า SAMSUNG WW80T3040WW/ST 8 กก. อ...
16,490 10,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ขายแล้ว 310 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189097
เครื่องซักผ้าฝาหน้า ELECTROLUX EWF9042Q7WB 9 กก. อ...
29,990 25,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,169 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200779
เครื่องอบผ้าฝาหน้า ELECTROLUX EDH804H5WB 8 กก.
38,990 34,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,499 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166495
เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI SF-250ZFV 25 กก. อินเวอร...
30,990 30,090 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165886
เครื่องซักผ้าฝาบน LG TH2723SSAV 23 กก. อินเวอร์เตอ...
33,900 24,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,700 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182904
เครื่องซักผ้าฝาบน 12 กก. TOSHIBA AW-DUK1300KT
12,490 8,990 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1199186
เครื่องซักผ้าฝาบน HAIER HWM150-1826T 15 กก.
12,990 9,490 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116101
เครื่องซักผ้าฝาหน้า BEKO WCV10749XMST 10 กก. 1400R...
24,990 23,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,200 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171970
เครื่องอบผ้าฝาหน้า SAMSUNG DV16T9720SV/ST 16 กก. อ...
55,990 39,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,800 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177314
เครื่องอบผ้าฝาหน้า ELECTROLUX EDS854J3WB 8.5 กก.+ข...
17,490 16,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,699 บาท
ขายแล้ว 218 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177600
เครื่องซักผ้าฝาหน้า TCL P609FLW 9 กก. 1400 RPM อิน...
14,990 11,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180543
เครื่องซักผ้า 2 ถัง LG TT15WAPG 15 กก. สีขาว
8,590 6,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167226
เครื่องซักผ้าฝาหน้า SAMSUNG WW10T734DBX/ST 10.5 กก...
30,490 22,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,600 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167166
เครื่องซักผ้าฝาหน้า SAMSUNG WW10T634DLE/ST 10.5 กก...
29,490 20,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,500 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174456
เครื่องซักผ้าฝาบน SAMSUNG WA23A8377GV/ST 23 กก. อิ...
28,990 20,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ขายแล้ว 124 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167706
เครื่องอบผ้าฝาหน้า SAMSUNG DV80T5220AW/ST 8 กก. อิ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 77 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1139812
เครื่องซักผ้า 2 ถังฝาบน TOSHIBA VH-H85MT 7.5 กก.
4,990 3,990 บาท
ขายแล้ว 317 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147326
เครื่องอบผ้าฝาหน้า BEKO DA8112RXOW 8 กก.
16,990 14,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193439
เครื่องซักผ้าฝาบน HISENSE WTJA801T 8 กก. สีดำ
8,990 6,790 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116659
เครื่องซักผ้าถังคู่ฝาบน TOSHIBA VH-H120WT 11 กก.
6,990 6,290 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160155
เครื่องซักผ้าฝาบน HITACHI SF140TE 14 กก.
13,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177167
เครื่องอบผ้าฝาหน้า ELECTROLUX EDS854N3SB 8.5 กก.+ข...
18,490 17,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,799 บาท
ขายแล้ว 269 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175255
เครื่องซักผ้าฝาบน KIMOCHI JYE-XPB40-2008 3 กก. สีฟ...
1,990 1,890 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1085909
เครื่องซักผ้าฝาบน TOSHIBA AW-DG1500WT(KK) 14 กก. อ...
16,990 11,490 บาท
ขายแล้ว 104 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087574
เครื่องอบผ้าฝาหน้า WHIRLPOOL 3LWED4705FW 10.5 กก.
45,900 41,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,100 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177284
เครื่องซักผ้าฝาหน้า BOSCH WAV28M60TH 9 กก. 1400RPM...
42,900 35,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,800 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105265
เครื่องซักผ้าฝนบน SHARP ES-W80T สีเทา 8 กก.
7,490 6,290 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176636
เครื่องซักผ้า 2 ถัง LG TT18NAPG 18 กก. สีดำ
11,990 10,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172129
เครื่องซักผ้าฝาหน้า SAMSUNG WW12TP44DSX/ST 12 กก. ...
33,490 27,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,700 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้


เครื่องซักผ้าและอบผ้า (Washer and Dryer)

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยงานซักทำความสะอาดเสื้อผ้าประจำบ้าน ที่คุณพ่อบ้านแม่บ้านยกให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ที่ครองใจมาอย่างยาวนาน โดยเครื่องซักผ้าและอบผ้าตามท้องตลาดปัจจุบันก็มีให้เลือกใช้งานอยู่หลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Samsung, LG, Electrolux, BEKO หรือ Bosch ฯลฯ ที่มาพร้อมกับมาพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานที่ตอบโจทย์และมีความทันสมัย ฟังก์ชั่นที่มีความโดดเด่น ซึ่งแต่ละแบรนด์เครื่องซักผ้าและอบผ้าก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน คุณสามารถดูรายละเอียด "เครื่องซักผ้า" และ "เครื่องอบผ้า" ได้ผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ www.homepro.co.th

เครื่องซักผ้าและอบผ้าประหยัดพลังงาน

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า จัดว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ดังนั้นการเลือกเครื่องซักและอบผ้ามาใช้งานภายในบ้าน จึงต้องพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนในเรื่องของความประหยัดพลังงาน โดยเบื้องต้นเราสามารถสังเกตุได้จากฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้มีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟสูงสุดและผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่เป็นมาตราฐาน
นอกจากฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แล้วยังสามารถพิจารณาได้จากระบบ Inverter เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้เครื่องซักผ้าและอบผ้า สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในปัจจุบันมีการนำระบบ Inverter เข้ามาใช้งานมากขึ้น นอกจากเครื่องซักผ้าและอบผ้าแล้ว ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อื่นๆอย่างเช่น ตู้เย็น และ เครื่องปรับอากาศ ก็มีระบบ Inverter เข้ามาช่วยในเรื่องของความประหยัดพลังงานด้วยเช่นกัน
นอกจากคุณสมบัติประหยัดพลังงานแล้ว ระบบ Inverter ยังมีส่วนช่วยทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้นิ่มมากกว่า แรงสั่นสะเทือนขณะตัวเครื่องทำงานค่อนข้างน้อย เสียงเงียบขณะทำงานไม่เกิดเสียงรบกวน ตัวถังเครื่องซักผ้าและอบผ้าจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์แบบตรงซึ่งช่วยทำให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น และยังมีความทนทานใช้งานได้อย่างยาวนาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการรับประกันตัวเครื่องประมาณ 10 ปีเลยทีเดียว

เครื่องซักผ้ารุ่นแนะนำ

สำหรับเครื่องซักผ้าประจำบ้าน มีให้เลือกอยู่ 3 ประเภทด้วยกันได้แก่ เครื่องซักผ้า 2 ถัง, เครื่องซักผ้าฝาบน และ เครื่องซักผ้าฝาหน้า ซึ่งเครื่องซักผ้าแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานหรือคุณสมบัติในการซักทำความสะอาดเสื้อผ้า โดยเครื่องซักผ้ารุ่นแนะนำจะเป็น เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG ที่มาพร้อมกับระบบ Inverter ประหยัดพลังงาน พร้อมเทคโนโลยี 6 Motion Direct Drive จะออกแบบการหมุนของถังซักในหลายทิศทางแตกต่างกัน เพื่อประสิทธิภาพการซัก และการถนอมผ้าอย่างสูงสุด สั่งซื้อที่ > เครื่องซักผ้า LG

เครื่องอบผ้ารุ่นแนะนำ

สำหรับเครื่องอบผ้าในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ เครื่องอบผ้าแบบลมร้อน และ เครื่องอบผ้าแบบควบแน่น ซึ่งเครื่องอบผ้าสามารถทำให้เสื้อผ้าแห้งสนิทได้ในเวลาอันรวดเร็วปราศจากกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ตกค้าง ซึ่งไม่ว่าจะฤดูกาลไหน อากาศเปลี่ยนเปลงสักเท่าไหร่ คุณก็สามารถใช้เครื่องอบผ้าฝาหน้าอบผ้าแห้งได้ดั่งใจแบบไร้กังวล โดยเครื่องอบผ้ารุ่นแนะนำจะเป็น เครื่องอบผ้าฝาหน้า Electrolux ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Woolmark ซึ่งทำให้การอบเสื้อขนสัตว์ไม่หดและไม่จับตัวเป็นก้อน การปั่นในโหมด Refresh ที่แสนสะดวกสบายช่วยถนอมผ้าของคุณด้วยการลดรอยยับและกลิ่นอับ จึงไม่จำเป็นต้องรีดผ้า สั่งซื้อได้ที่ > เครื่องอบผ้า Electrolux

หาซื้อเครื่องซักผ้าและอบผ้า ที่ HomePro

หากใครที่คิดว่าต้องการเครื่องอบผ้าไว้ใช้งานภายในบ้าน ลองแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าเครื่องอบผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า เปรียบเทียบราคาเครื่องอบผ้าจากหลายยี่ห้อดังผ่านระบบออนไลน์จากที่ Homepro Online ทีมงานคัดสรรสินค้าคุณภาพพร้อมอำนวยความสะดวกคุณลูกค้าด้วยบริการจัดส่งและติดตั้งจากช่างผู้เชี่ยวชาญ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284