ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
จองคิวสำรวจพื้นที่

ทำไมต้องเลือกโฮม โซลาร์?

 • ที่ปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์
  ปรึกษากับทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
  ถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • บริการวางแผนและขออนุญาตติดตั้ง
  วางแผนและออกแบบการติดตั้ง
  พร้อมดูแลในขั้นตอนของการขอใบอนุญาต
 • ระบบตรวจสอบและ
  วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

  มั่นใจด้วย ระบบ SCADA Smart Control
  ที่ช่วยบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ตรวจเช็คหลังคา
  บริการตรวจสอบพื้นที่ ด้วยโดรน
  บินสำรวจถึงจุดติดตั้งที่เหมาะสม
 • ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ
  ติดตั้ง Solar Rooftop ด้วยอุปกรณ์ที่
  ได้มาตรฐาน โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการหลังการขายและรับประกัน
  ตลอดชีพ

  การันตี รับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
  ครบ จบ ทุกการแก้ไขปัญหา

T R A N S F O R M I N G
E N E R G Y