1284
wreath-banner
แสดงความเคารพ ความอาลัย ผ่านโฮมโปร ด้วยหรีดเครื่องใช้คุณภาพ ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เสมือนจริงดูเป็นธรรมชาติ ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์แต่ยังคงความงดงาม ให้เกียรติแด่ผู้วายชนม์เป็นครั้งสุดท้าย
wreath-banner-2

พวงหรีดขายดี

SKU: 1216031
พวงหรีดพัดลมสไลด์ 16 นิ้ว HATARI HT-S16M7 สีเทา
1,450 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1217818
พวงหรีดพัดลมอุตสาหกรรม 22 นิ้ว HATARI IS22M1 สีดำ
2,800 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1217717
พวงหรีดพัดลมสไลด์ 18 นิ้ว HATARI HE-S18M1 สีครีม
1,750 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1217722
พวงหรีดพัดลมสไลด์ 16 นิ้ว HATARI S16M1 สีขาว
1,500 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1217732
พวงหรีดพัดลมสไลด์ 16 นิ้ว HATARI HT-S16M7 สีครีม
1,450 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1217742
พวงหรีดพัดลมสไลด์ 18 นิ้ว HATARI HE-S18M1 สีเทา
1,750 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1217806
พวงหรีดพัดลมอุตสาหกรรม 22 นิ้ว HATARI IS22M1 สีเทา
2,800 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1228052
พวงหรีดพัดลมสไลด์ 16 นิ้ว M-TECH CSF-5165 สีครีม
1,150 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
 

พวงหรีดใช้งานต่อได้พร้อมจัดส่ง

การมอบพวงหรีดในงานศพ เป็นการการแสดงออกถึงการไว้อาลัยและให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์ และยังเป็นการแสดงถึงความรักความคิดถึงต่อผู้ล่วงลับ นอกจากนี้การมอบพวงหรีดยังเป็นการบอกกล่าวว่าช่วงที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นบุคคลอันเป็นที่รักแก่คนรอบข้าง หรือเป็นผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพวงหรีดมักจะเลือกใช้เป็นดอกไม้และใบไม้ที่มีความสวยงาม นํามาจัดวางตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลมหรือวงรี เป็นต้น นอกจากนี้พวงหรีดสามารถนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลายประการ ตัวอย่างเช่นในวัฒนธรรมตะวันตก ที่มักจะใช้พวงหรีดทั้งในงานมงคลและอวมงคล

แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้แม้แต่พวงหรีดก็มีการออกแบบและพัฒนารูปแบบให้เลือกหลากหลายมากขึ้น จากเดิมในอดีตเราอาจคุ้นเคยกับพวงหรีดในรูปของพวงหรีดดอกไม้สด แต่ปัจจุบันมีการผสมผสานพวงหรีดเข้ากับของใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดพัดลม พวงหรีดพัดลมไอเย็น พวงหรีดเครื่องฟอกอากาศ พวงหรีดนาฬิกา พวงหรีดต้นไม้ หรือพวงหรีดจักรยาน เป็นต้น ซึ่งการนําเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือของใช้ต่างๆมาประดับดอกไม้สวยงามเพื่อจัดทําเป็นพวงหรีดเป็นการสะท้อนถึงการใช้งานสิ่งของนั้น ๆ อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด พวกหรีดเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถนําไปใช้งานต่อหรือบริจาคแก่วัดได้