1284

รางน้ำฝนและอุปกรณ์

SKU: 1009449
รางน้ำฝน SCG DELUXE 3 ม. สีขาว
732 548 บาท
ขายแล้ว 360 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009443
ตะขอแขวนราง SCG DELUXE สีขาว
55 50 บาท
ขายแล้ว 1,313 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168761
โซ่น้ำลงไดมอนด์ SCG 3 ม. สีน้ำตาลเข้ม
2,970 1,729 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165174
ตะขอรับรางพีวีซี โอเค สีเทา
66 60 บาท
ขายแล้ว 1,154 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168709
รางน้ำฝน SCG SMART 3 ม. สีขาว
1,056 889 บาท
ขายแล้ว 122 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009437
ท่อระบายน้ำฝน SCG เดอลุกซ์ 3 เมตร สีขาว
407 359 บาท
ขายแล้ว 302 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164968
รางน้ำฝนพีวีซี โอเค เจาะรูซ้าย 4 ม. สีเทา
946 860 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165075
รางน้ำฝนพีวีซี โอเค เจาะรูขวา 4 ม. สีเทา
946 860 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009448
ครอบรางตรง SCG DELUXE สีขาว
102 92 บาท
ขายแล้ว 209 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245087
รางน้ำฝนไวนิล THAPHOL 4 เมตร สีขาว
649 590 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1009436
ครอบเชื่อมราง SCG DELUXE สีขาว
391 355 บาท
ขายแล้ว 132 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009435
ข้องอ 90 องศา SCG DELUXE สีขาว
157 142 บาท
ขายแล้ว 187 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009447
ฝาปิดปลายราง SCG DELUXE สีขาว
102 92 บาท
ขายแล้ว 241 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168811
ชุดฝาปิดปลายราง SCG SMART สีขาว
270 245 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009442
ข้องอ 30 องศา SCG DELUXE สีขาว
102 92 บาท
ขายแล้ว 355 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245119
ตะขอรับรางน้ำ THAPHOL สีขาว
65 55 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
SKU: 1168618
ชุดครอบเชื่อมราง SCG SMART สีขาว
435 395 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165094
ฝาปิดปลายรางพีวีซี โอเค สีเทา
126 114 บาท
ขายแล้ว 103 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009444
คลิปรัดท่อ SCG DELUXE สีขาว
54 49 บาท
ขายแล้ว 511 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193777
ท่อระบายน้ำฝน SCG 3 ม. สีเทา
425 419 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193780
รางน้ำฝน SCG SMART 3 ม. สีเทา
1,180 1,063 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168687
ครอบรางตรง SCG SMART สีขาว
136 123 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168688
ชุดตะขอกันใบไม้ 90 องศา SCG SMART สีขาว
110 100 บาท
ขายแล้ว 370 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164967
รางน้ำฝนพีวีซี โอเค แบบเรียบ 4 ม. สีเทา
946 860 บาท
ขายแล้ว 98 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168762
ตะแกรงกันใบไม้ไวนิล SCG 3 ม. สีเทา
407 349 บาท
ขายแล้ว 161 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245107
ท่อระบายน้ำไวนิล THAPHOL 3 เมตร สีขาว
359 325 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1009446
ครอบมุม 90 องศา SCG DELUXE สีขาว
314 285 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165181
ข้อต่อรางตรงพีวีซี โอเค สีเทา
66 60 บาท
ขายแล้ว 160 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193735
ข้องอกลม 30 องศา SCG SMART สีเทา
110 105 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193798
ชุดครอบเชื่อมราง SCG SMART สีเทา
430 419 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193783
คลิปรัดท่อ SCG SMART สีเทา
68 65 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245120
ตัวต่อน้ำลง THAPHOL สีขาว
259 159 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1193756
ข้องอกลม 90 องศา SCG SMART สีเทา
155 153 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165173
ท่อระบายน้ำฝน โอเค 4 ม. สีเทา
336 305 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193797
ชุดฝาปิดปลายราง SCG SMART สีเทา
270 259 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245121
ตัวต่อรางน้ำ THAPHOL สีขาว
69 59 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1245098
ข้องอ 45 องศา THAPHOL สีขาว
59 55 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1042215
ข้องอ 30 องศา SCG SMART D-BW
121 115 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245122
ฝาปิดรางน้ำ THAPHOL สีขาว
139 110 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1165038
ข้องอ 45 องศา โอเค 80 มม. สีเทา
47 42 บาท
ขายแล้ว 140 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009441
ข้อต่อตรง SCG DELUXE สีขาว
75 68 บาท
ขายแล้ว 171 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168694
แผ่นปรับองศา SCG SMART สีขาว
6 5 บาท
ขายแล้ว 522 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178687
คลิปรัดท่อ กลม โอเค สีเทา
36 35 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194392
ชุดตะขอกันใบไม้ 30 องศา SCG SMART สีเทา
110 105 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194379
ชุดตะขอกันใบไม้ 90 องศา SCG SMART สีเทา
110 105 บาท
ขายแล้ว 448 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193795
แผ่นปรับองศา SCG SMART สีเทา
5 4.75 บาท
ขายแล้ว 836 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193782
ครอบมุมใน 90 องศา SCG SMART สีเทา
430 419 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193775
ครอบมุมใน 135 องศา SCG SMART สีเทา
430 420 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184425
โซ่น้ำลง ลายหน้าแมว SCG 3 เมตร สีขาว
2,450 1,599 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178365
ครอบมุมใน 135 องศา SCG SMART สีน้ำตาลเข้ม
430 427 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087669
โซ่น้ำลง ลายดอกบัว SCG 3 เมตร สีขาว
2,695 1,599 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245118
ข้อต่อตรง THAPHOL สีขาว
59 49 บาท
SKU: 1042282
ครอบรางตรง SCG SMART D-BW
149 135 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042189
คลิปรัดท่อ SCG SMART D-BW
75 72 บาท
ขายแล้ว 123 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042190
ครอบมุมนอก 90 องศา SCG SMART D-BW
473 450 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042229
แผ่นปรับองศา SCG SMART สีน้ำตาลเข้ม
6 5 บาท
ขายแล้ว 2,374 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042204
ฝาปิดปลายรางซ้ายขวา SCG SMART D-BW
297 290 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042281
ตะขอแขวนราง 30 องศา SCG SMART D-BW
121 110 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042243
ข้อต่อตรง SCG SMART สีน้ำตาลเข้ม
75 70 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168710
ข้องอกลม 15 องศา SCG SMART สีขาว
102 92 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168660
ครอบมุนใน 90 องศา SCG SMART สีขาว
435 395 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168724
ชุดตะขอกันใบไม้ 30 องศา SCG SMART สีขาว
110 100 บาท
ขายแล้ว 202 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042283
ท่อระบายน้ำฝน SCG SMART D-BW 3 ม.
468 419 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042253
รางน้ำฝน SCG SMART 3 ม. สีน้ำตาลเข้ม
1,298 1,063 บาท
ขายแล้ว 87 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193787
ครอบรางตรง SCG SMART สีเทา
135 130 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193767
ข้อต่อตรง SCG SMART สีเทา
68 65 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193753
ครอบมุมนอก 90 องศา SCG SMART สีเทา
430 425 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193755
ข้องอกลม 15 องศา SCG SMART สีเทา
110 105 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193742
ครอบมุมนอก 135 องศา SCG SMART สีเทา
430 425 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184443
โซ่น้ำลง ลายหน้าแมว SCG 3 เมตร สีน้ำตาลเข้ม
2,700 1,729 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087745
โซ่น้ำลง ลายดอกทิวลิป SCG 3 เมตร สีน้ำตาลเข้ม
2,970 1,729 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087699
โซ่น้ำลง ลายดอกทิวลิป SCG 3 เมตร สีขาว
2,695 1,599 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245106
ครอบมุมนอก THAPHOL สีขาว
299 289 บาท
SKU: 1245108
ข้องอ 90 องศา THAPHOL สีขาว
98 69 บาท
SKU: 1245089
ตัวครอบมุมใน THAPHOL สีขาว
299 285 บาท
SKU: 1009434
ปรับมุมเชิงชาย SCG DELUXE สีขาว
55 50 บาท
ขายแล้ว 138 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042153
ตะขอแขวนราง 90 องศา SCG SMART D-BW
121 119 บาท
ขายแล้ว 281 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042273
ครอบมุมใน 90 องศา SCG SMART D-BW
473 430 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042244
ข้องอ 90 องศา SCG SMART D-BW
171 160 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183147
ครอบมุมนอก 135 องศา SCG SMART สีขาว
395 390 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168609
โซ่น้ำลงไดมอนด์ SCG 3 ม. สีขาว
2,695 1,599 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087668
โซ่น้ำลง ลายดอกบัว SCG 3 เมตร สีน้ำตาลเข้ม
2,970 1,729 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168812
ครอบมุมนอก 90 องศา SCG SMART สีขาว
435 399 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042291
ครอบเชื่อมราง SCG SMART D-BW
473 430 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165048
ข้อต่อท่อระบายน้ำ โอเค สีเทา
40 36 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

รางน้ำฝนและรางน้ำทิ้ง มีประโยชน์กับบ้านคุณอย่างไร

รางน้ำฝนและรางน้ำทิ้ง (Rain Gutters) ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับอาคารบ้านเรือนทุกหลัง เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้บ้านของคุณสามารถรองรับกับน้ำฝนที่ตกลงมาได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันไม่ให้บ้านเกิดความเสียหายที่เกิดจากฝน ซึ่งรางน้ำฝนจะช่วยจัดการปริมาณน้ำฝน และเปลี่ยนเส้นทางน้ำจากหลังคาให้ตกลงในบริเวณที่เหมาะสม หรือไหลลงสู่ด้านล่างอย่างเป็นระเบียบ เช่น ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำฝนนั้นสร้างความเสียหายรอบๆ บ้าน เพราะหยดน้ำฝนสามารถทำลายสนามหญ้า หรือต้นไม้ขนาดเล็กได้ รวมถึงยังช่วยป้องกันคราบน้ำฝนที่ชะล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกจากหลังคาบ้าน ไม่ให้ไหลลงสู่ผนังบ้าน หน้าต่าง ประตู วงกบ และบริเวณบ้าน ทำให้เกิดคราบสกปรกที่อาจก่อให้เกิดเชื้อรา และทำให้สีบ้านหม่นหมองก่อนเวลาอันสมควร อีกทั้งการติดรางน้ำฝนยังเป็นการช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดกับเพื่อนบ้านของคุณได้ ในกรณีที่น้ำฝนจากปลายหลังคา หรือกันสาด พุ่งกระเด็นเลยเขตรั้วบ้านของคุณออกไป สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

ประเภทของรางน้ำฝนและรางน้ำทิ้ง

รางน้ำฝนและรางน้ำทิ้งที่วางขายอยู่นั้นมีหลากหลายประเภท โดยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งประเภทตามวัสดุที่ใช้ผลิต และแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบ คุณสมบัติ และราคาที่แตกต่างกันออกไป

รางน้ำฝนอลูมิเนียม เป็นวัสดุยอดนิยมที่มักนำมาทำรางน้ำฝน เพราะไม่เกิดสนิมง่าย ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีน้ำหนักเบา รวมถึงไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึม เนื่องจากการขึ้นรูปแบบไร้รอยต่อได้ แต่ราคาจะค่อนข้างสูง

รางน้ำฝนสังกะสี เป็นวัสดุที่ยอดฮิตในอดีตที่นำมาทำรางน้ำ เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และมีราคาถูก แต่อายุการใช้งานจะไม่ยาวนานมากนัก เนื่องจากสามารถเกิดสนิมได้ และยังมีเสียงดังเมื่อน้ำฝนตกมากระทบ

รางน้ำฝนสแตนเลส รางน้ำฝนประเภทนี้มีเนื้อวัสดุเป็นสีธรรมชาติ มีหลายเกรดให้เลือกซื้อ แต่แนะนำว่าให้เลือกสแตนเลสเกรด 304 เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดสนิม ราคาจะสูงกว่ารางน้ำฝนสังกะสี แต่ดูสวยงาม และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

รางน้ำฝนไฟเบอร์กลาส เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่นิยมใช้งานกันตามบ้าน เนื่องจากมีความคงทนสูง ไม่เกิดสนิม อายุการใช้งานยาวนานมาก แต่ราคาค่อนข้างสูง และในการติดตั้งนั้นจำเป็นต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ

รางน้ำฝนไวนิล รางน้ำฝนประเภทนี้เป็นอีกหนึ่งวัสดุสังเคราะห์ที่มีผิวเรียบมัน ไม่เกิดสนิม เนื้อวัสดุคล้ายกับพลาสติกแต่มีความเหนียว และคงทนมากกว่า ติดตั้งง่าย มีอายุการใช้งานนาน แต่จะต้องพิจารณาเกรดของไวนิลให้ดีด้วย

รางน้ำฝนและรางน้ำทิ้ง HomePro

หากคุณกำลังมองหารางน้ำฝนและรางน้ำทิ้งสำหรับนำมาติดตั้งบริเวณหลังคาบ้านของคุณเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเม็ดฝน รวมถึงมองหาอุปกรณ์งานหลังคาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กันสาด แผ่นโพลีคาร์บอเนต หรือแผ่นยิปซั่ม สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284