1284
ถึง

ครัวไม้สำเร็จรูป

SKU: 1191098
ครัวสำเร็จรูปท็อปซิงค์ CABIN TOMI 120 ซม. สีเทา
16,590 14,590 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192479
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211_R_NS
39,000 29,250 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1192478
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211_L_NS
39,000 29,250 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1192486
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211_R
41,300 30,975 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1192470
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 166_L
32,300 24,225 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1175114
ครัวสำเร็จรูป COOKING CABIN KARL 1.60 ม. สีวอลนัท
35,990 30,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174786
ชุดครัวสำเร็จรูปท็อปเรียบ CABIN MORI 90 ซม. สีโอ๊ก
10,990 9,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192485
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 121_L_NS
22,500 16,875 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1192430
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 166_R
32,300 24,225 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1192501
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 166_R_NS
30,000 22,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1190960
ครัวสำเร็จรูปท็อปซิงค์ CABIN TOMI 120 ซม. สีขาว
15,590 13,590 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192491
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 166_L_NS
30,000 22,500 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1192469
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 121_R_NS
22,500 16,875 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1192484
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 121_L
24,800 18,600 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1192477
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211_L
41,300 30,975 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1175086
ครัวสำเร็จรูป PANTRY CABIN KARL 1.60 ม. สีวอลนัท
35,990 30,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192502
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211H_L
41,300 30,975 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1151476
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK MONI166B_L_B 166 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1151511
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK MONI166A_L_B 166 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194479
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE R NS 121 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194500
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R NS 121 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194495
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_L_NS 121 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194470
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE R NS 166 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194486
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_L_H_L 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1194506
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_L_R 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194513
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_L_L 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1200923
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-R Black ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1195305
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_L_L 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194532
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_H_R_NS 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194496
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE R 166 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1194505
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R 166 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194531
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_H_L_NS 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194483
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_H_R_NS 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194489
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L 166 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194501
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_H_L_NS 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1200949
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-L Italia...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1200974
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-L Canyon...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1200924
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-L Grey-T...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1200952
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-L White ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1195308
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE_BASE_H_R 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1200951
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-R White ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1195315
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_L_R 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194521
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_L_R 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1195295
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_H_L_NS 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1195304
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_H_R 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1195294
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_R_NS 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1194484
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE L 121 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1200920
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-R Italia...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194488
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L 121 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194504
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R 121 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1195307
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_H_R_L 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1200943
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-R Grey-T...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194498
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R NS 166 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1195296
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_H_R_NS 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194490
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L NS 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1194503
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R NS 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194493
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1195306
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_H_L_L 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194480
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L NS 166 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194499
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L NS 121 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194478
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE L 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1194512
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE H L 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194368
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 121_R
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1200913
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120B-L Black ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194357
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE L220_L
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1195314
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_H_L 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194522
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_L_H_R 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194502
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE L 166 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194511
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1194485
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE R 121 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1194358
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211H_R
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1195303
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_R 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1194514
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_H_L_L 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1195293
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_L_NS 211 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194497
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE L NS 166 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1194494
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_L_H_R 220 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ

ชุดครัวสำเร็จรูป ครบครันไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ห้องครัว

ชุดครัวสำเร็จรูป (Compact Kitchen) เปรียบเสมือนกับมุมห้องครัวเล็กๆ ที่ครบครันไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเพื่อใช้สำหรับการประกอบอาหารหลากหลายเมนู อย่างเคาน์เตอร์ครัว อุปกรณ์จัดเก็บในครัว ตู้ครัวตั้งพื้น อ่างล้างจาน เตาแก๊ส หรือเตาฝัง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การทำอาหารสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หรือบ้านที่มีพื้นที่ห้องครัวค่อนข้างจำกัด และด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาอยู่อาศัยภายในคอนโดที่มีพื้นที่จำกัดกันมากยิ่งขึ้น ห้องครัวจึงถูกย่อขนาดให้เล็กลงตามขนาดของที่อยู่อาศัย จึงไม่แปลกใจที่ชุดครัวสำเร็จรูป กลายมาเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันชุดครัวสำเร็จรูปก็มีวางจำหน่ายจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งคุณสามารถเข้ามาเลือกช้อปปิ้งสินค้าชุดครัวสำเร็จรูปและอุปกรณ์เครื่องครัวแบบครบวงจรได้ที่ HomePro ที่คัดสรรชุดครัวสำเร็จรูปคุณภาพมาให้ลูกค้าทุกท่านเลือกซื้อในราคาตามงบประมาณ โดยจะมีให้ราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับเกรดของวัสดุในการผลิต

ทำความรู้จักกับชุดครัวสำเร็จรูปแต่ละประเภท

การตัดสินใจเลือกชุดครัวสำเร็จรูปมาใช้งานนั้น นอกจากเรื่องของราคาแล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องของประเภทชุดครัวประกอบด้วย ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปก็มีให้เลือกใช้งานอยู่ด้วยกันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ชุดครัวสำเร็จรูปไฮกลอส ชุดครัวสำเร็จรูปอะคริลิค และชุดครัวสำเร็จรูปลามิเนต รวมถึงวัสดุอีก 2 ประเภทที่มีการนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือ ครัวไม้สำเร็จรูป และครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป

ครัวไม้สำเร็จรูป (Wooden Compact Kitchen) ส่วนใหญ่มักจะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลประเภท E1 แล้วทำการปิดพื้นผิวด้วยเมลามีนลายไม้เพื่อให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ และอาจมีการเคลือบพื้นผิวเพื่อให้มีความทนทานต่อการขีดข่วน ทนต่อภาชนะที่มีความร้อน รวมถึงช่วยคราบสกปรกต่างๆ สามารถเช็ดออกได้ง่าย

ครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป (Aluminium Compact Kitchen) โครงสร้าง และกรอบหน้าบานมักจะทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถรองรับรับน้ำได้ดี โดยชั้นภายในมักจะมีการปกปิดพื้นผิวด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทนต่อความร้อน

ชุดครัวสำเร็จรูป ครัวไม้สำเร็จรูป ครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป HomePro

หากคุณกำลังมองหาชุดครัวสำเร็จรูป ทั้งครัวไม้สำเร็จรูป และครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป สำหรับนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำอาหาร รวมถึงมองหาอุปกรณ์ภายในห้องครัวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เฟอร์นิเจอร์ครัว หรืออุปกรณ์จัดเก็บในครัว ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284