1284

ครัวไม้สำเร็จรูป

SKU: 1190960
ครัวสำเร็จรูปท็อปซิงค์ CABIN TOMI 120 ซม. สีขาว
15,590 11,390 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1232320
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KU KTSO COMP150D-L GF
25,600 23,040 บาท
SKU: 1194489
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L 166 ซม.
41,300 29,426.25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194495
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_L_NS 121 ซม.
27,800 19,807.5 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1195315
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_L_R 220 ซม.
60,000 40,500 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194504
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R 121 ซม.
30,000 21,375 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1194505
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R 166 ซม.
41,300 29,426.25 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1212743
ครัวสำเร็จรูปท็อปเรียบ CABIN RALPH 90 ซม. สีน้ำตาล
12,590 9,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1195294
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_R_NS 211 ซม.
48,000 34,200 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1195304
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE_BASE_H_R 211 ซม.
50,300 35,838.75 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1194498
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R NS 166 ซม.
39,000 27,787.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194503
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE R NS 211 ซม.
48,000 34,200 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184661
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE L220_R 220 ซม.
80,000 57,000 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184662
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE L220H_R 220 ซม.
78,000 52,650 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184663
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 121_R 121 ซม.
40,000 27,000 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184643
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211_R 211 ซม.
67,000 47,737.5 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184641
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE L220_R 220 ซม.
65,000 46,312.5 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184651
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 166_R_NS 166 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184624
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 166_R_NS 166 ซม.
40,000 28,500 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184625
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 211_R 211 ซม.
55,000 39,187.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184626
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 211_L_NS 211 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184623
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 166_R 166 ซม.
43,000 30,637.5 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1184635
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 211H_R_NS 211 ซม.
61,000 43,462.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184631
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 166_L_NS 166 ซม.
40,000 28,500 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184632
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE L220_L 220 ซม.
65,000 46,312.5 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184633
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 166_R 166 ซม.
55,000 39,187.5 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184634
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211H_L
64,000 45,600 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184602
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 166_L 166 ซม.
43,000 30,637.5 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184603
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 211_R_NS ซม. 211 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184604
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 211H_R 211 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184605
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211_R_NS 211 ซม.
64,000 45,600 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184612
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 166_L_NS 166 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184682
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE L220H_R 220 ซม.
78,000 52,650 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184549
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211H_R 211 ซม.
64,000 45,600 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184550
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211H_R_NS 211 ซม.
61,000 43,462.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184525
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 166_L 166 ซม.
55,000 39,187.5 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184526
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 121_R_NS 121 ซม.
37,000 24,975 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184527
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 211_L_NS 211 ซม.
64,000 45,600 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184518
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE L220H_R 220 ซม.
62,000 41,850 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184519
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE L220_L 220 ซม.
80,000 57,000 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1184538
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 121_R 121 ซม.
40,000 27,000 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184539
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 121_L_NS 121 ซม.
37,000 24,975 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184500
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 166_L_NS 166 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184587
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 166_R_NS 166 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184583
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 121_L 121 ซม.
40,000 27,000 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184584
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 121_L_NS 121 ซม.
37,000 24,975 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184586
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 166_R 166 ซม.
55,000 39,187.5 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184582
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE L220H_L 220 ซม.
62,000 41,850 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184594
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE L220H_L 220 ซม.
78,000 52,650 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184595
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE L220_R 220 ซม.
80,000 57,000 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1184562
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 121_R_NS 121 ซม.
30,000 20,250 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184576
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 121_L 121 ซม.
40,000 27,000 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184578
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 211H_L 211 ซม.
64,000 45,600 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184575
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 211H_L_NS 211 ซม.
61,000 43,462.5 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184240
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE 121_R_NS 121 ซม.
37,000 24,975 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184054
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 121_L 121 ซม.
33,000 22,275 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184489
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 121_R 121 ซม.
33,000 22,275 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184480
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 121_L_NS 121 ซม.
30,000 20,250 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1184034
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE 211H_L 211 ซม.
52,000 37,050 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184004
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE L220_L 220 ซม.
80,000 57,000 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1184005
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE 166_L 166 ซม.
55,000 39,187.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1191098
ครัวสำเร็จรูปท็อปซิงค์ CABIN TOMI 120 ซม. สีเทา
16,590 13,790 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1232527
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KU KTSO COMP150D-R GF
25,600 23,040 บาท
SKU: 1232532
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KU KTSO COMP120C-L CHG
40,000 36,000 บาท
SKU: 1232233
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KU KTSO COMP150-L CHG
36,000 32,400 บาท
SKU: 1232222
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KU KTSO COMP120C-R CHG
40,000 36,000 บาท
SKU: 1232099
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120A-L GF
21,600 19,440 บาท
SKU: 1192501
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 166_R_NS
30,000 21,375 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1192502
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211H_L
41,300 29,426.25 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1226521
ครัวไม้สำเร็จ SB FURNITURE KUCHE COMP120A-R/GF 120...
21,600 19,440 บาท
SKU: 1192491
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 166_L_NS
30,000 21,375 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1192486
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211_R
41,300 29,426.25 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1192485
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 121_L_NS
22,500 16,031.25 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1192484
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 121_L
24,800 17,670 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1192477
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211_L
41,300 29,426.25 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1192479
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211_R_NS
39,000 27,787.5 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1192478
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211_L_NS
39,000 27,787.5 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1192470
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 166_L
32,300 23,013.75 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1192469
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 121_R_NS
22,500 16,031.25 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1192430
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 166_R
32,300 23,013.75 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194499
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L NS 121 ซม.
27,800 19,807.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194493
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L 211 ซม.
50,300 35,838.75 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194490
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L NS 211 ซม.
48,000 34,200 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1194496
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE R 166 ซม.
41,300 29,426.25 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1194497
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE L NS 166 ซม.
39,000 27,787.5 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1194494
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_L_H_R 220 ซม.
48,800 34,770 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1194488
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L 121 ซม.
30,000 21,375 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194480
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE L NS 166 ซม.
39,000 27,787.5 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194485
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE R 121 ซม.
30,000 21,375 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194486
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_L_H_L 220 ซม.
48,800 34,770 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1194483
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_H_R_NS 211 ซม.
39,000 27,787.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194484
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK ALICE BASE L 121 ซม.
30,000 21,375 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1194357
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE L220_L
48,800 32,940 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194358
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 211H_R
41,300 29,426.25 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1194368
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE_BASE 121_R
24,800 17,670 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1194531
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_H_L_NS 211 ซม.
48,000 34,200 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1194532
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_H_R_NS 211 ซม.
48,000 34,200 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194522
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_L_H_R 220 ซม.
60,000 42,750 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194521
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK CONTE BASE_L_R 220 ซม.
48,800 32,940 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194506
ครัวไม้สำเร็จ STARMARK BLANCE BASE_L_R 220 ซม.
60,000 40,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ

ชุดครัวสำเร็จรูป ครบครันไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ห้องครัว

ชุดครัวสำเร็จรูป (Compact Kitchen) เปรียบเสมือนกับมุมห้องครัวเล็กๆ ที่ครบครันไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเพื่อใช้สำหรับการประกอบอาหารหลากหลายเมนู อย่างเคาน์เตอร์ครัว อุปกรณ์จัดเก็บในครัว ตู้ครัวตั้งพื้น อ่างล้างจาน เตาแก๊ส หรือเตาฝัง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การทำอาหารสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หรือบ้านที่มีพื้นที่ห้องครัวค่อนข้างจำกัด และด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาอยู่อาศัยภายในคอนโดที่มีพื้นที่จำกัดกันมากยิ่งขึ้น ห้องครัวจึงถูกย่อขนาดให้เล็กลงตามขนาดของที่อยู่อาศัย จึงไม่แปลกใจที่ชุดครัวสำเร็จรูป กลายมาเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันชุดครัวสำเร็จรูปก็มีวางจำหน่ายจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งคุณสามารถเข้ามาเลือกช้อปปิ้งสินค้าชุดครัวสำเร็จรูปและอุปกรณ์เครื่องครัวแบบครบวงจรได้ที่ HomePro ที่คัดสรรชุดครัวสำเร็จรูปคุณภาพมาให้ลูกค้าทุกท่านเลือกซื้อในราคาตามงบประมาณ โดยจะมีให้ราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับเกรดของวัสดุในการผลิต

ทำความรู้จักกับชุดครัวสำเร็จรูปแต่ละประเภท

การตัดสินใจเลือกชุดครัวสำเร็จรูปมาใช้งานนั้น นอกจากเรื่องของราคาแล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องของประเภทชุดครัวประกอบด้วย ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปก็มีให้เลือกใช้งานอยู่ด้วยกันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ชุดครัวสำเร็จรูปไฮกลอส ชุดครัวสำเร็จรูปอะคริลิค และชุดครัวสำเร็จรูปลามิเนต รวมถึงวัสดุอีก 2 ประเภทที่มีการนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือ ครัวไม้สำเร็จรูป และครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป

ครัวไม้สำเร็จรูป (Wooden Compact Kitchen) ส่วนใหญ่มักจะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลประเภท E1 แล้วทำการปิดพื้นผิวด้วยเมลามีนลายไม้เพื่อให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ และอาจมีการเคลือบพื้นผิวเพื่อให้มีความทนทานต่อการขีดข่วน ทนต่อภาชนะที่มีความร้อน รวมถึงช่วยคราบสกปรกต่างๆ สามารถเช็ดออกได้ง่าย

ครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป (Aluminium Compact Kitchen) โครงสร้าง และกรอบหน้าบานมักจะทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถรองรับรับน้ำได้ดี โดยชั้นภายในมักจะมีการปกปิดพื้นผิวด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทนต่อความร้อน

ชุดครัวสำเร็จรูป ครัวไม้สำเร็จรูป ครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป HomePro

หากคุณกำลังมองหาชุดครัวสำเร็จรูป ทั้งครัวไม้สำเร็จรูป และครัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป สำหรับนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำอาหาร รวมถึงมองหาอุปกรณ์ภายในห้องครัวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เฟอร์นิเจอร์ครัว หรืออุปกรณ์จัดเก็บในครัว ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284