1284


ถึง

เครื่องกรองน้ำดื่ม

SKU: 1032631
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA AQ-50UF สีขาว
5,290 4,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 975 บาท
ขายแล้ว 169 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097891
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA RO ESSENCE
14,900 12,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,080 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 57811
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA RO PURE LIFE AUTO สีขาว
11,500 8,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 889 บาท
ขายแล้ว 114 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171634
หัวกรองน้ำดื่ม PHILIPS AWP3752
2,890 2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 239 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171595
เครื่องกรองน้ำดื่ม PHILIPS ON-TAP AWP3751
2,390 1,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 199 บาท
ขายแล้ว 123 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266132
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA AQ-30PC สีขาว
5,490 3,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 349 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146832
ไส้กรอง BRITA MAXTRAplus 6 ชิ้น/ชุด
1,700 1,600 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
SKU: 1090581
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO STIEBEL GLACIER
21,990 17,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,310 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181050
เครื่องกรองน้ำดื่ม PANASONIC TK-CS10-W สีขาว
2,100 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1171469
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO PHILIPS ADD6910
19,900 16,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,000 บาท
ขายแล้ว 230 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 257616
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE KT RO สีขาว
12,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,290 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1005104
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM-001UV สีขาว
9,950 8,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 899 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085615
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA ESSENCE
9,990 7,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 979 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 220341
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO TURBORA 5ROC-PRC
10,500 8,590 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 271312
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-220 UF
6,990 4,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 439 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 258368
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-216 สีขาว
4,990 2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 299 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146822
ถังกรองน้ำดื่ม BRITA Flow 8 ลิตร
2,790 2,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 269 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1009054
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-221 3 ขั้นตอน
2,590 1,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 189 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031787
ไส้กรอง MITSUBISHI CBC03E
1,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 300 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 59817
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA Z-3SF
7,290 6,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 659 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128822
เครื่องกรองน้ำดื่ม CARINA CA-4DUF
7,990 5,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 579 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155682
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-240
4,990 4,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 459 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 220338
เครื่องกรองน้ำดื่ม TURBORA 3-CRS
3,250 1,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1146767
ขวดกรองน้ำดื่ม BRITA 600 มล. สีเหลือง
890 790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 273854
เครื่องกรองน้ำดื่ม TURBORA 4P-CRS สีขาว
3,990 2,970 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 50222
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA M3F-3
8,200 7,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 759 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098158
เครื่องกรองน้ำดื่ม MEX CUCKOO MN021W
11,400 8,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 449 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 244637
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX IV-213
1,950 1,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 179 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 264318
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA AQ-5F-UVS สีขาว
7,250 6,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 609 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156449
เครื่องกรองน้ำดื่ม CHUNGHO TANKLESS 150
21,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1146754
เหยือกกรองน้ำ BRITA Marella XL 3.5 ลิตร สีขาว
1,390 1,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1156522
เครื่องกรองน้ำดื่ม CHUNGHO TANKLESS 100
15,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1179062
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA RO-500GPD WIFI
27,500 23,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,390 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1151839
เครื่องกรองน้ำดื่ม BRITA รุ่น ON TAP
3,990 3,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 359 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1031881
เครื่องกรองน้ำดื่ม MITSUBISHI AL700E
68,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 13,600 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1152514
เครื่องกรองน้ำดื่ม MITSUBISHI CLEANSUI EF201
4,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 980 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 262000
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE CPB-02 UV
13,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,395 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1146793
เหยือกกรองน้ำ BRITA Aluna XL 3.5 ลิตร สีขาว
1,290 1,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1007877
เครื่องกรองน้ำดื่ม KINZEI K-10
11,900 7,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 749 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 261995
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE CPR-01 UV
11,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,195 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 289459
เครื่องกรองน้ำดื่ม EVERPURE H-104
9,500 8,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 439 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103836
เครื่องกรองน้ำดื่ม ASTINA AP575 RO
10,790 8,460 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 846 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117015
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL FOUNTAIN 7S สีเงิน
18,090 14,400 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,310 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090573
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL FOUNTAIN 7S
18,090 14,400 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,310 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152423
ไส้กรอง BRITA รุ่น ON TAP
1,590 1,490 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1005102
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM-002UV
12,900 11,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,139 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157958
เครื่องกรองน้ำ TOSHIBA TWP-N1890UK(W)
13,990 12,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,299 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156532
เครื่องกรองน้ำดื่ม CHUNGHO AMBIENT S
23,900 18,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 215413
เครื่องกรองน้ำดื่ม PROACTIVE PA-40
4,350 2,990 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1073558
เครื่องกรองน้ำดื่ม TURBORA BUF-401 N
7,990 5,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076848
เครื่องกรองน้ำดื่ม 3M DWS160-L
15,990 12,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,289 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1076860
เครื่องกรองน้ำดื่ม 3M AP EASY COMPLETE
4,690 4,090 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1146769
ไส้กรอง BRITA MAXTRAplus 2 ชิ้น/ชุด
700 600 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
SKU: 1146831
ไส้กรอง BRITA MAXTRAplus 3 ชิ้น/ชุด
955 855 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
SKU: 1152440
เครื่องกรองน้ำดื่ม MITSUBISHI CLEANSUI EF101
6,300 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,260 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1152482
เครื่องกรองน้ำดื่ม MITSUBISHI CLEANSUI ET101
15,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,000 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1152573
เครื่องกรองน้ำดื่ม MITSUBISHI CLEANSUI EF102
6,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,300 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1158093
เครื่องกรองน้ำดื่ม TOSHIBA TWP-N1861UUFK(W)
8,990 5,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 599 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146776
ขวดกรองน้ำดื่ม BRITA 600 มล. สีม่วง
890 790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1146768
ไส้กรองแผ่นกรองน้ำ BRITA MicroDisc 3 ชิ้น/ชุด
650 550 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1146742
เหยือกกรองน้ำ BRITA Aluna COOL 2.4 ลิตร สีขาว
1,190 1,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 109 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1180860
เครื่องกรองน้ำดื่ม PANASONIC TK-AS45 สีขาว
35,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1171592
ขวดกรองน้ำดื่ม PHILIPS GOZERO AWP2722GRR สีเทา
1,490 790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158295
เครื่องกรองน้ำดื่ม CAMARCIO UF011
4,790 4,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 449 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 262002
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE CPR-02 UV
13,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,395 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1127348
เครื่องกรองน้ำดื่ม CARINA CA-4BS
4,990 3,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 319 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1117659
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL MAXSTREAM
21,990 17,400 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1096408
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE GEM
11,900 7,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 790 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171499
ไส้กรอง PHILIPS FILTER AWP314
1,190 990 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098343
เครื่องกรองน้ำดื่ม PENTAIR PRO-4
14,500 12,400 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 261992
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE CPB-01 UV
11,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,195 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1152465
ไส้กรอง MITSUBISHI CLEANSUI EFC11
2,200 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 440 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1200964
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO PHILIPS ADD6910DG
19,900 16,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,690 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155653
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-241
8,990 7,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 799 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1062853
ไส้กรอง MAZUMA TORAY STC.VJ-EG
870 790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158210
เครื่องกรองน้ำดื่ม CAMARCIO CM012
4,090 3,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 349 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1184907
เครื่องกรองน้ำดื่มพกพา PHILIPS AWP2980 1 ลิตร
2,990 2,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 249 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189769
ไส้กรอง WACO BIO-ALKA -1
590 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171575
ขวดกรองน้ำดื่ม PHILIPS GOZERO AWP2722LIR สี LIME
1,490 790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107709
เครื่องกรองน้ำดื่ม PENTAIR F-3000-B2B
8,200 6,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 800 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185518
เครื่องกรองน้ำดื่มตั้งเคาน์เตอร์ TORAY SW9-800E
9,900 7,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 799 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1171437
เครื่องกรองน้ำดื่ม PHILIPS UTS AUT3234
9,500 7,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,249 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055703
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO PENTAIR GRO-50
17,500 15,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 750 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1202045
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO PHILIPS AUT7000
18,900 15,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,590 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146821
เหยือกกรองน้ำ BRITA Marella COOL 2.4 ลิตร
1,290 1,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1038364
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL RAIN PLUS
11,090 9,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 510 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1046107
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL NATURE
14,190 11,400 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 910 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171602
ขวดกรองน้ำดื่ม PHILIPS GOZERO AWP2712RDR สีแดง
1,090 690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 283465
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-229
6,990 5,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 599 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1127374
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FN 2
4,190 3,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 399 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155478
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FN5
6,990 6,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 659 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1171460
ไส้กรอง PHILIPS FILTER AWP294
890 390 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1127431
เครื่องกรองน้ำดื่ม CARINA CA-5UV
7,790 5,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 549 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1035605
เครื่องกรองน้ำดื่ม TURBORA 5PUF-PCR
6,990 4,790 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171420
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO PHILIPS AUT2015
16,900 13,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,290 บาท
ขายแล้ว 110 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1005096
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM-001 สีขาว
7,590 6,560 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 656 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1188221
เครื่องกรองน้ำดื่ม PANASONIC PJ-5RFP สีขาว
1,500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1171548
ขวดกรองน้ำดื่ม PHILIPS GOZERO AWP2712BLR สีฟ้า
1,090 690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1127375
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FN 4
6,590 5,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 599 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146841
ขวดกรองน้ำดื่ม BRITA 600 มล. สีฟ้า
890 790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ

เครื่องกรองน้ำดื่ม (Water Purifiers)

เครื่องกรองน้ำดื่ม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะต่างๆ อาทิ ตะกั่ว สนิมเหล็ก หรือสารโลหะหนัก เป็นต้น ที่เจือปนอยู่ในน้ำดื่ม ซึ่งหากร่างกายของเราได้รับสารเจือปนดังกล่าวในปริมาณมาก อาจจะส่งผลถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราได้ ดังนั้นการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มไว้ใช้งานตามบ้านเรือน จึงเป็นตัวช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยตามท้องตลาดทั่วไปก็มีเครื่องกรองน้ำคุณภาพจากหลากหลายยี่อให้เลือกใช้งาน อาทิ เครื่องกรองน้ำ Pure, เครื่องกรองน้ำ Stiebel, เครื่องกรองน้ำ Mazuma และแบรนด์เครื่องกรองน้ำดื่มอีกหลากหลายที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ที่ www.homepro.co.th

ประเภทเครื่องกรองน้ำดื่ม

ก่อนตัดสินใจเลือกเครื่องกรองน้ำมาใช้งานที่บ้าน ก่อนอื่นจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของเครื่องกรองน้ำดื่มก่อนว่า มีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีคุณสมบัติอะไรบ้าง โดยเครื่องกรองน้ำที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO, เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UV และ เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UF ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกัน...
  • เครื่องกรองน้ำระบบ RO

    เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีคุณสมบัติในการกรองแร่ธาตุที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกายออกไปทั้งหมด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดื่มประเภทนี้จะมีความสะอาดบริสุทธิ์ แต่เครื่องกรองน้ำประเภทนี้จะมีราคาที่ค่อนข้างสูง เหมาะกับการนำมาใช้กับน้ำที่มีความสกปรกและมีสิ่งเจือปนมาก เช่น บริเวณที่ใช้น้ำบาดาลหรือน้ำดิบตามต่างจังหวัด เป็นต้น
  • เครื่องกรองน้ำระบบ UV

    เป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่เจือปนอยู่ในน้ำดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานคือใช้แสง UV จากหลอดไฟยูวีเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆออกไป และยังคงแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายไว้ด้วย อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ตัวเครื่องและแผ่นกรองได้ด้วยตัวเอง ที่สำคัญคือราคาเครื่องกรองน้ำดื่มประเภทนี้ไม่แพงมาก เหมาะกับการนำมาใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไป
  • เครื่องกรองน้ำระบบ UF

    เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีขั้นตอนการกรองน้ำ 4-5 ขั้นตอน โดยเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องกรองน้ำระบบ UV ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในบางรุ่นอาจจะเปลี่ยนจากระบบ UV เป็นเพิ่มไส้กรองอีกขั้นที่เรียกว่า โพรเทคแบคทีเรีย เข้ามาแทนที่ ช่วยทำให้การกรองน้ำมีความสะอาดบริสุทธิ์ไร้สารเจือปนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายและสะดวก เหมาะกับการนำมาใช้ในครัวเรือน

เครื่องกรองน้ำ Homepro

หากคุณกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำราคาถูกและคุณภาพดี สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ Homepro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านเว็บไซด์ที่ www.homepro.co.th ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากหลากหลายยี่ห้อดังแบบครบวงจร จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสุดคุ้มสำรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น! พร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งจากช่างผู้เชี่ยวชาญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1284