1284


ถึง

เครื่องกรองน้ำดื่ม

SKU: 1032631
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA AQ-50UF
5,290 4,590 บาท
ขายแล้ว 151 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 57811
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA RO PURE LIFE AUTO
11,500 8,990 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1202045
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO PHILIPS AUT7000
18,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 121 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171420
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO PHILIPS AUT2015
16,900 10,900 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1090544
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL STREAM 5S
10,290 7,490 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 266132
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA AQ-30PC
5,490 3,190 บาท
ขายแล้ว 89 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1171437
เครื่องกรองน้ำดื่ม PHILIPS UTS AUT3234
9,500 6,990 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1220415
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA UF ESSENCE PLUS
10,500 8,490 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 264318
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA AQ-5F-UVS
7,250 6,290 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1062853
ไส้กรอง MAZUMA TORAY STC.VJ-EG
960 850 บาท
ขายแล้ว 91 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194178
เครื่องกรองน้ำดื่ม VALINA MF-01
4,990 1,990 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1194193
เครื่องกรองน้ำดื่ม VALINA RO-01
8,590 4,990 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1202051
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO PHILIPS ADD6915DG
22,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160843
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL FOUNTAIN 7S ANTHRACITE
19,290 13,590 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1117015
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL FOUNTAIN 7S สีเงิน
18,090 12,690 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1151312
เครื่องกรองน้ำดื่ม TORAY SX705V-EG
3,950 2,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193799
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE ALKALINE GOLD G01-UVC
15,900 13,900 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1097891
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA RO ESSENCE
14,900 12,990 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1171634
หัวกรองน้ำดื่ม PHILIPS AWP3752
2,890 2,390 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1225136
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO STIEBEL SNOW
12,890 10,190 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 261992
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE CPB-01 UV
11,950 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1005102
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM-002UV
12,900 11,390 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1171595
เครื่องกรองน้ำดื่ม PHILIPS ON-TAP AWP3751
2,390 1,990 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 289459
เครื่องกรองน้ำดื่ม EVERPURE H-104
9,500 8,790 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1155653
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-241
8,990 8,590 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1243356
เครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE UF ALKALINE
9,990 7,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1171499
ไส้กรอง PHILIPS FILTER AWP314
1,190 990 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234884
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL CLOUD
5,690 4,890 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 271312
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-220 UF
6,990 4,390 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 258368
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-216 สีขาว
4,990 2,990 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 76569
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA AQ3
3,490 2,490 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1184907
เครื่องกรองน้ำดื่มพกพา PHILIPS AWP2980 1 ลิตร
2,990 2,490 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146769
ไส้กรอง BRITA MAXTRAplus 2 ชิ้น/ชุด
850 750 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1156489
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE 553
2,490 1,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156388
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE 552
1,790 1,390 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1220413
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA EC-33
1,590 1,290 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189769
ไส้กรอง WACO BIO-ALKA -1
590 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146831
ไส้กรอง BRITA MAXTRAplus 3 ชิ้น/ชุด
1,150 1,050 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1005104
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM-001UV สีขาว
9,950 8,990 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1243472
เครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE UV BEYOND TOUCH
17,900 15,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 50222
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA M3F-3
9,180 8,190 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1158210
เครื่องกรองน้ำดื่ม CAMARCIO CM012
4,090 3,490 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1243362
เครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE SURE UF
7,990 6,490 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1146832
ไส้กรอง BRITA MAXTRAplus 6 ชิ้น/ชุด
2,090 1,990 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 1146822
ถังกรองน้ำดื่ม BRITA FLOW 8.2 ลิตร
3,090 2,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1171408
ไส้กรอง PHILIPS FILTER AWP286
490 350 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185518
เครื่องกรองน้ำดื่ม TORAY SW9-8000E (COUNTERTOP)
9,900 8,590 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1055703
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO PENTAIR GRO-50
17,500 14,000 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1188192
เครื่องกรองน้ำดื่ม PENTAIR S2000 สีเงิน
30,500 22,100 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1078551
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA MAGNETIC ALKALINE
17,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1103863
เครื่องกรองน้ำดื่ม ASTINA AP401UF
5,130 4,670 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1076908
เครื่องกรองน้ำดื่ม 3M COUNTERTOP
7,590 5,990 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179062
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA RO-500GPD WIFI
27,500 23,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146821
เหยือกกรองน้ำ BRITA Marella COOL 2.4 ลิตร
1,490 1,390 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1171460
ไส้กรอง PHILIPS FILTER AWP294
890 390 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184044
เครื่องกรองน้ำดื่ม BWELL RO-500 สีขาว
12,990 11,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1007877
เครื่องกรองน้ำดื่ม KINZEI K-10
11,900 7,490 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1046107
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL NATURE
14,990 11,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1085615
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA ESSENCE
9,990 8,590 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1073558
เครื่องกรองน้ำดื่ม TURBORA BUF-401 N
7,990 5,750 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1171469
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO PHILIPS ADD6910
19,900 14,900 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185270
เครื่องกรองน้ำดื่ม BWELL AICSN-H3-Y03D
7,490 6,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1206615
เครื่องกรองน้ำดื่ม VALINA CTRO-01 สีดำ
24,900 9,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 220338
เครื่องกรองน้ำดื่ม TURBORA 3-CRS
3,250 1,990 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 220342
เครื่องกรองน้ำดื่ม TURBORA 5PUV-PCR
6,490 5,950 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 273854
เครื่องกรองน้ำดื่ม TURBORA 4P-CRS สีขาว
3,990 2,990 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1127374
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FN 2
4,190 3,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1127375
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FN 4
6,590 5,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1009054
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-221 3 ขั้นตอน
2,590 1,890 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107709
เครื่องกรองน้ำดื่ม PENTAIR F-3000-B2B
8,700 7,290 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1128822
เครื่องกรองน้ำดื่ม CARINA CA-4DUF
7,990 5,790 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1226511
เครื่องกรองน้ำดื่ม VALINA CTRO-05 TIDY สีขาว
16,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1076848
เครื่องกรองน้ำดื่ม 3M DWS160-L
15,990 12,890 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1076860
เครื่องกรองน้ำดื่ม 3M AP EASY COMPLETE
4,690 3,890 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1076961
เครื่องกรองน้ำดื่ม 3M DWS2500T-CN 2 ขั้นตอน
23,900 19,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 261995
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE CPR-01 UV
11,950 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 257616
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE KT RO สีขาว
12,900 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1038364
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL RAIN PLUS
11,690 9,490 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1155682
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-240
4,990 4,590 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1098343
เครื่องกรองน้ำดื่ม PENTAIR PRO-4
14,500 12,400 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 283465
เครื่องกรองน้ำดื่ม FILTEX FT-229
6,990 5,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1005096
เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM-001 สีขาว
7,590 6,560 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1090573
เครื่องกรองน้ำดื่ม STIEBEL FOUNTAIN 7S
18,090 11,900 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1228006
เหยือกกรองน้ำ BRITA MARELLA COOL 2.4 ลิตร สีฟ้า
1,490 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1243357
เครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE FLIP
3,900 2,890 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1243450
เครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE RO BEYOND
22,900 19,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1243473
เครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE SURE UV
9,990 7,490 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1243471
เครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE RO KLEAR
13,900 11,900 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139962
เครื่องกรองน้ำดื่ม PENTAIR F-2100
7,400 4,790 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1219734
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA RO PORTABLE PX-135 4 ขั้...
23,500 18,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206626
เครื่องกรองน้ำดื่ม VALINA CTRO-02 สีขาว
22,900 8,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1088975
เครื่องกรองน้ำดื่ม TURBORA TAF-500
14,900 9,400 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 220341
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO TURBORA 5ROC-PRC
10,500 8,950 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1152482
เครื่องกรองน้ำดื่ม MITSUBISHI CLEANSUI ET101
15,000 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 59817
เครื่องกรองน้ำดื่ม MAZUMA Z-3SF
8,060 7,190 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1226502
เครื่องกรองน้ำดื่ม VALINA CTRO-03 SANITA สีขาว
46,900 35,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1226512
เครื่องกรองน้ำดื่ม VALINA CTRO-04 OMNI สีขาว
38,900 29,900 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 215413
เครื่องกรองน้ำดื่ม PROACTIVE PA-40
4,350 2,990 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1035605
เครื่องกรองน้ำดื่ม TURBORA 5PUF-PCR
6,990 4,650 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1076914
เครื่องกรองน้ำดื่ม 3M AP EASY CYST-FF
8,990 7,490 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง

เครื่องกรองน้ำดื่ม (Water Purifiers)

เครื่องกรองน้ำดื่ม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะต่างๆ อาทิ ตะกั่ว สนิมเหล็ก หรือสารโลหะหนัก เป็นต้น ที่เจือปนอยู่ในน้ำดื่ม ซึ่งหากร่างกายของเราได้รับสารเจือปนดังกล่าวในปริมาณมาก อาจจะส่งผลถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราได้ ดังนั้นการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มไว้ใช้งานตามบ้านเรือน จึงเป็นตัวช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยตามท้องตลาดทั่วไปก็มีเครื่องกรองน้ำคุณภาพจากหลากหลายยี่อให้เลือกใช้งาน อาทิ เครื่องกรองน้ำ Pure, เครื่องกรองน้ำ Stiebel, เครื่องกรองน้ำ Mazuma และแบรนด์เครื่องกรองน้ำดื่มอีกหลากหลายที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ที่ www.homepro.co.th

ประเภทเครื่องกรองน้ำดื่ม

ก่อนตัดสินใจเลือกเครื่องกรองน้ำมาใช้งานที่บ้าน ก่อนอื่นจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของเครื่องกรองน้ำดื่มก่อนว่า มีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีคุณสมบัติอะไรบ้าง โดยเครื่องกรองน้ำที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO, เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UV และ เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UF ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกัน...
  • เครื่องกรองน้ำระบบ RO

    เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีคุณสมบัติในการกรองแร่ธาตุที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกายออกไปทั้งหมด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดื่มประเภทนี้จะมีความสะอาดบริสุทธิ์ แต่เครื่องกรองน้ำประเภทนี้จะมีราคาที่ค่อนข้างสูง เหมาะกับการนำมาใช้กับน้ำที่มีความสกปรกและมีสิ่งเจือปนมาก เช่น บริเวณที่ใช้น้ำบาดาลหรือน้ำดิบตามต่างจังหวัด เป็นต้น
  • เครื่องกรองน้ำระบบ UV

    เป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่เจือปนอยู่ในน้ำดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานคือใช้แสง UV จากหลอดไฟยูวีเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆออกไป และยังคงแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายไว้ด้วย อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ตัวเครื่องและแผ่นกรองได้ด้วยตัวเอง ที่สำคัญคือราคาเครื่องกรองน้ำดื่มประเภทนี้ไม่แพงมาก เหมาะกับการนำมาใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไป
  • เครื่องกรองน้ำระบบ UF

    เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีขั้นตอนการกรองน้ำ 4-5 ขั้นตอน โดยเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องกรองน้ำระบบ UV ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในบางรุ่นอาจจะเปลี่ยนจากระบบ UV เป็นเพิ่มไส้กรองอีกขั้นที่เรียกว่า โพรเทคแบคทีเรีย เข้ามาแทนที่ ช่วยทำให้การกรองน้ำมีความสะอาดบริสุทธิ์ไร้สารเจือปนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายและสะดวก เหมาะกับการนำมาใช้ในครัวเรือน

เครื่องกรองน้ำ Homepro

หากคุณกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำราคาถูกและคุณภาพดี สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ Homepro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านเว็บไซด์ที่ www.homepro.co.th ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากหลากหลายยี่ห้อดังแบบครบวงจร จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสุดคุ้มสำรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น! พร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งจากช่างผู้เชี่ยวชาญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1284