1284

ก๊อกน้ำสนาม

SKU: 8817
ก๊อกบอลสนาม SANWA 1/2 นิ้ว สีแดง
139 บาท - 140 บาท
ขายแล้ว 1,028 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 8814
ก๊อกบอล SANWA 1/2 นิ้ว สีแดง
120 บาท - 125 บาท
ขายแล้ว 401 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 78656
ก๊อกบอลแฟนซี SANWA 1/2 นิ้ว สีฟ้า
95 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
SKU: 1092434
ก๊อกบอล PP 1/2 นิ้ว สีดำ
90 บาท - 95 บาท
ขายแล้ว 347 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174164
ก๊อกน้ำติดผนังแบบสวมสายยาง SANWA JET CWTH15 1/2 นิ...
260 255 บาท
ขายแล้ว 198 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 8815
ก๊อกบอล SANWA 3/4 นิ้ว สีแดง
155 บาท - 160 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110950
ก๊อกสนาม PP 1/2 นิ้ว สีแดง
140 137 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 54783
ก๊อกบอลแฟนซี SANWA 1/2 นิ้ว สีเขียว
95 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 226 รายการ
SKU: 1169650
ก๊อกบอล DEXZON 1/2 นิ้ว สีส้ม
87 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 129990
ก๊อกบอลสนาม กุญแจ SANWA 1/2 นิ้ว สีฟ้าน้ำทะเล
230 210 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169814
ก๊อกสนาม DEXZON 3/4 นิ้ว สีเขียว
185 บาท - 189 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077319
ก๊อกไจแอนท์ ANA ทูโทน ลอฟท์ 1/2 นิ้ว
219 210 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 8816
ก๊อกบอลสนาม SANWA 3/4 นิ้ว สีแดง
199 บาท - 205 บาท
ขายแล้ว 99 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165305
ก็อกสนามไทยแท้ ANA LOFT #107 1/2 นิ้ว สีเงิน
159 149 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169796
ก๊อกบอล DEXZON 1/2 นิ้ว สีเขียว
87 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093085
ก๊อกสนามทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
240 209 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 78655
ก๊อกบอลแฟนซี SANWA 1/2 นิ้ว สีชมพู
95 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
SKU: 1169698
ก๊อกบอล DEXZON 1/2 นิ้ว สีน้ำเงิน
87 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133756
ก๊อกบอล RAMBO LITE SANWA 1/2 นิ้ว
78 บาท - 80 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165306
ก๊อกสนามจริงใจ ANA #119 1/2 นิ้ว สีน้ำเงิน
150 130 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1092339
ก๊อกบอล PP 1/2 นิ้ว สีแดง
105 99 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 268844
ก๊อกบอลจริงใจ ANA 1/2 นิ้ว สีน้ำเงิน
100 89 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1002266
ก๊อกบอลจริงใจ ANA 1/2 นิ้ว สีขาว
100 89 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1230363
ก๊อกบอลสนาม DEXZON SS304 1/2 นิ้ว สีเงิน
179 169 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1086839
ก๊อกบอลสนาม FLUSSO 1/2 นิ้ว สีเงิน
350 295 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1111181
ก๊อกสนาม PP 3/4 นิ้ว สีแดง
210 205 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178782
ก๊อกบอลสนาม DEXZON OSCAR 1/2 นิ้ว
350 295 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1007455
ก๊อกบอล PP 3/4 นิ้ว สีน้ำเงิน
185 179 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1007461
ก๊อกสนาม PP 1/2 นิ้ว สีนำเงิน
140 137 บาท
ขายแล้ว 133 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178642
ก๊อกบอลสนามกุญแจ DEXZON 1/2 นิ้ว
220 195 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1046524
มินิก๊อกบอล SANWA CK-15 MN 1/2 นิ้ว
97 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 209001
ก๊อกบอล ANA 1/2 นิ้ว สีส้ม
120 115 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 78657
ก๊อกบอลแฟนซี SANWA 1/2 นิ้ว สีม่วง
95 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 78658
ก๊อกบอลแฟนซี SANWA 1/2 นิ้ว สีเหลือง
95 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
SKU: 1093019
ก๊อกสนามทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
160 135 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 220502
ก๊อกบอล ANA 3/4 นิ้ว สีส้ม
180 169 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1169699
ก๊อกสนาม DEXZON 1/2 นิ้ว สีเขียว
133 บาท - 135 บาท
ขายแล้ว 143 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022564
ก๊อกน้ำกุญแจและแม่กุญแจ IBIS 1/2 นิ้ว
200 195 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169718
ก๊อกบอล DEXZON 3/4 นิ้ว สีเขียว
147 บาท - 149 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183720
ก๊อกบอลสนาม SANWA 1 นิ้ว สีแดง
280 บาท - 290 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 220603
ก๊อกสนาม ANA 3/4 นิ้ว สีส้ม
230 219 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 209000
ก๊อกสนาม ANA 1/2 นิ้ว สีส้ม
160 145 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086840
ก๊อกบอลสนาม FLUSSO 1/2 นิ้ว สีเงิน
350 295 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1178732
ก๊อกบอลสนาม DEXZON ROCKY 1/2 นิ้ว
350 295 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1007454
ก๊อกสนาม PP 3/4 นิ้ว สีน้ำเงิน
210 205 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1007456
ก๊อกบอล PP 1/2 นิ้ว สีน้ำเงิน
105 99 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1230336
ก๊อกบอลสนามแบบสวมสาย DEXZON SS304 1/2 นิ้ว สีเงิน
339 329 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1092433
ก๊อกบอล PP 1/2 นิ้ว สีเหลือง
105 99 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092297
ก๊อกบอล PP 1/2 นิ้ว สีม่วง
90 บาท - 95 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093066
ก๊อกสนามทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว สีทอง
210 186 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1002258
ก๊อกบอลจริงใจ ANA 1/2 นิ้ว สีน้ำเงิน
100 89 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1133851
ก๊อกบอลสนาม RAMBO LITE SANWA 1/2 นิ้ว สีแดง
115 บาท - 120 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174177
ก๊อกน้ำติดผนัง SANWA JET CWT15 1/2 นิ้ว
240 230 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077843
ก๊อกบอลสนามกุญแจ FLUSSO 1/2 นิ้ว
220 195 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1169831
ก๊อกบอล DEXZON 1/2 นิ้ว สีเขียว
112 บาท - 115 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1169823
ก๊อกบอล DEXZON 1/2 นิ้ว สีเหลือง
87 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1169755
ก๊อกบอล DEXZON 1/2 นิ้ว สีม่วง
87 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183736
ก๊อกสนาม ด้ามสแตนเลส CITY 1/2 นิ้ว
160 155 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018387
ก๊อกบอล จริงใจ ANA 1/2 นิ้ว ก้านสั้น สีส้ม
สินค้าหมด
ขายแล้ว 21 รายการ

ก๊อกน้ำสนาม ก๊อกบอลสนาม อุปกรณ์ช่วยสารพัดประโยชน์ที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้

 ทุกการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรืองานบ้านที่ต้องทำนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการล้างรถ รดน้ำต้นไม้ ซักผ้า ล้างพื้นที่บริเวณลานหน้าบ้าน หรือ ใช้ในกรณีอื่นๆ สุดแต่จะนึกออก.. ซึ่งอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยเราอย่างแรกๆ คงหนีไปไม่พ้นกับ ก๊อกสนาม หรือที่มักจะเรียกกันอีกชื่อว่า ก๊อกบอล เป็นก๊อกที่ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารทำให้ถูกออกแบบมาทนกับทุกสภาพอากาศและมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับก๊อกภายในตัวบ้านหากเรานำมาติดตั้งไว้ภายนอก
 
ก๊อกบอลหรือก๊อกสนามส่วนใหญ่แล้วนั้นจะผลิตมาจากทองเหลือง หรือ อลูมิเนียม เพราะว่าจะทำให้ก๊อกน้ำของเรานั้นมีความทนทานที่สูง แตกหักได้ยากมาก และไม่เป็นสนิม และมักจะนำไปชุบกับสีโครเมี่ยมนิกเกิลเพื่อเพิ่มความสวยงามรวมถึงช่วยให้ไม่เกิดคราบดำเวลามีการใช้งานไปเป็นระยะเวลานานๆ  หากคุณกำลังมองหาก๊อกน้ำภายในบ้าน หรือ ก๊อกน้ำนอกบ้าน ก็สามารถลองเลือกซื้อดูได้ที่โฮมโปรทุกสาขา หรือ จะสามารถสั่งซื้อผ่านทางโฮมโปรออนไลน์ การเลือกใช้งานก๊อกสนามนี้อยู่กับวัสดุและการออกแบบของก๊อกเพราะไม่ว่าจะเป็นก๊อกแบบทองเหลือหรือแสตนเลสอายุการใช้งานก็ไม่ต่างกัน

ข้อควรระวังในการใช้งานก๊อกสนามที่พบเจอบ่อยๆ

 ทั้งนี้การใช้งานก๊อกสนามไม่ควรจะติดตั้งไว้กับบริเวณที่มีการเคลื่อนย้ายของบ่อยนักเพราะจะทำให้ก๊อกสนามของเรานั้นโดนกระแทกอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับทั้งตัวก๊อกเอง และ ตัวท่อน้ำภายในเป็นต้น หากต้องการทำความสะอาดหลังจากการใช้งานไม่ควรใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อนในการเช็ดทำความสะอาดเพราะว่าจะทำให้สารที่เคลือบไว้ในตัวก๊อกน้ำของเราหายไปทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
 
ไม่ควรใช้แปรงขนที่มีลักษณะแข็งในการทำความสะอาดด้วยเพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ หากต้องการจะถอดก๊อกสนามหรือติดตั้งก๊อกสนามใหม่ควรใช้อุปกรณ์เฉพาะทางอย่างประแจ หรือ ประแจเลื่อน เพื่อป้องกันรอยจากการขันบ่อยก๊อกเข้ากับตัวข้อต่อ

ก๊อกน้ำสนาม ก๊อกบอลสนาม โฮมโปรออนไลน์

หากต้องการเลือกซื้อก๊อกน้ำ ไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำภายในบ้าน หรือ ก๊อกน้ำนอกบ้าน อย่าง ก๊อกสนาม หรือ ก๊อกบอล สามารถช้อปปิ้งได้ที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา คุณสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับประปาน้ำได้ครบครัวทุกประเภท อาทิ สต๊อปวาล์ว, บอลวาล์ว, มินิบอลวาล์ว, ฟุตวาล์ว, เช็ควาล์ว, มาตรวัดน้ำ, ประตูน้ำ และ ก๊อกน้ำสนาม รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกมากมายที่ www.homepro.co.th