1284

ท่อน้ำและอุปกรณ์

SKU: 1055099
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
49 บาท - 52 บาท
ขายแล้ว 1,025 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055041
ข้องอ 90-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 6,174 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096183
ข้อต่อเกลียวนอก PVC/BASS SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
104 บาท - 110 บาท
ขายแล้ว 222 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055007
ข้อต่อตรง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 1,939 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055179
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
37 บาท - 39 บาท
ขายแล้ว 327 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 68857
ข้อต่อ P-TRAP ท่อน้ำไทย 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
250 230 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1054938
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
7.5 บาท - 8 บาท
ขายแล้ว 1,015 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055220
ข้อต่อสามทางทีวาย-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
55 50 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055100
ข้องอ 90-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
94 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 270 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055045
ข้องอ 90-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
24 บาท - 26 บาท
ขายแล้ว 241 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055061
ข้องอ 90-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท - 7 บาท
ขายแล้ว 2,287 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055005
ข้องอ 90-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
11 บาท - 12 บาท
ขายแล้ว 1,468 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054957
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
3.5 บาท - 4 บาท
ขายแล้ว 3,963 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087476
ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 171 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093132
นิปเปิ้ลทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
25 บาท - 28 บาท
ขายแล้ว 498 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055392
ข้อต่อ P-TRAP (มีช่องระบาย) SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
333 259 บาท
ขายแล้ว 136 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055256
ข้องอ 90-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
16 บาท - 17 บาท
ขายแล้ว 916 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055023
ข้องอ 90-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
209 บาท - 220 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055178
ข้อต่อตรง-บาง SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
40 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055353
ข้องอพีวีซี 90 องศา SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 148 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054995
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท - 7 บาท
ขายแล้ว 2,534 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1125542
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC THAI PIPE 1 นิ้ว สีขาว
40 35 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 5659
ข้อต่อบาง ท่อน้ำไทย 4 นิ้ว สีฟ้า
50 45 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1055216
ข้อต่อตรง-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
12 บาท - 13 บาท
ขายแล้ว 398 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5643
ข้องอบาง 45 องศา ท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
18 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055168
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 118 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135314
คลิปก้ามปูสั้น PP-R GREAN PIPE D20 1/2 นิ้ว สีเขีย...
3 บาท
ขายแล้ว 255 รายการ
SKU: 1094546
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 276 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055010
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5 4.5 บาท
ขายแล้ว 982 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055361
ข้อต่อสามทางวาย-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
60 50 บาท
ขายแล้ว 128 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054918
ข้องอ 90-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
38 บาท - 40 บาท
ขายแล้ว 256 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055219
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110501
ข้องอเกลียวนอก 90 PVC/BRASS SCG 1 นิ้ว
131 126 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055031
ข้องอ 45-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 315 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1125519
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC THAI PIPE 1 นิ้ว สีขาว
35 29 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 1055049
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
8 บาท - 9 บาท
ขายแล้ว 709 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055194
ข้องอ 45-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
15 บาท - 16 บาท
ขายแล้ว 623 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135361
เครื่องเชื่อม PP-R GREAN PIPE 54W020-032 สีเขียว
1,635 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1055064
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 1,157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054976
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 177 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157874
ข้อต่อยูเนี่ยนแบบต่อด้วยน้ำยา SCG 1 นิ้ว
90 75 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 213953
ฝาครอบ ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
6 บาท
ขายแล้ว 311 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055229
เทปพันเกลียว SCG (ม้วน) 10เมตร
25 บาท - 26 บาท
ขายแล้ว 2,989 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133775
ข้อต่อสามทางวายลด-บาง SCG 6 นิ้วx4 นิ้ว สีฟ้า
980 780 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1055268
คลิปก้ามปู-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
3.5 บาท - 4 บาท
ขายแล้ว 3,208 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054973
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 1 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 บาท - 22 บาท
ขายแล้ว 190 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225697
ข้องอเกลียวใน 90 องศา THAI PP-R 1/2 นิ้ว
79 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055084
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
17 บาท - 18 บาท
ขายแล้ว 467 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225709
ข้องอ 90 องศา THAI PP-R 1/2 นิ้ว
19 บาท
ขายแล้ว 231 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143798
นิปเปิ้ลสเตนเลส เกลียวนอก CITY 1 นิ้ว สีเงิน
97 90 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055236
ข้อต่อสามทางเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
61 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 127 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225696
ข้อต่อสามทาง 90 THAI PP-R 1/2 นิ้วx20 มม.
19 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136766
น้ำยาประสานท่อ LOW ท่อน้ำไทย 500 ก.
280 260 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055155
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 บาท - 8 บาท
ขายแล้ว 528 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135274
ข้อต่อตรงเกลียวนอก PP-R GREAN PIPE D32 1 นิ้ว
152 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1055055
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2X1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110491
น้ำยาประสานท่อพร้อมแปรง SCG 100 กรัม
80 69 บาท
ขายแล้ว 338 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055247
ข้องอ 45-บาง SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
50 40 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5644
ข้องอบาง 90 องศา ท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
19 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054907
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3/4X1/2 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 368 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055186
ฝาครอบ-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 257 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91172
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
15 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054939
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
19 บาท - 20 บาท
ขายแล้ว 149 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5594
ข้อต่อลด ท่อน้ำไทย 1X3/4 นิ้ว สีฟ้า
11 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054956
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
545 460 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094562
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 339 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094490
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 257 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093065
ข้อต่อตรงทองเหลือง MF CITY 1/2 นิ้ว
36 บาท - 38 บาท
ขายแล้ว 153 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055014
ข้องอ 45-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 404 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5647
สามทางวาย 45 องศา ท่อน้ำไทย 2" สีฟ้า
60 50 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 26028
น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ท่อน้ำไทย 1000 ก.
560 490 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225721
ข้อต่อตรงเกลียวนอก PP-R THAI PP-R 1/2 นิ้ว
95 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055240
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
64 บาท - 68 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055325
น้ำยาประสานท่อ SCG-ใส 1000 กรัม
560 480 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143833
ข้อต่อสามทางเกลียวในสเตนเลส CITY 1/2 นิ้ว
74 73 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 279329
ข้อต่อตรงทองเหลือง ANA FF 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม
70 65 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055098
ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
2.5 บาท - 3 บาท
ขายแล้ว 487 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096050
ข้อต่อเกลียวนอก PVC/BASS SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
71 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055167
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 1,522 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055393
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1X1/2 นิ้ว สีฟ้า
8 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 244 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133844
น้ำยาประสานท่อ เข้มข้น SCG 1000 กรัม
790 660 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055295
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
96 บาท - 102 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1055246
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
90 75 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178747
สายน้ำดี DEXZON 3 ม.
300 289 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143876
นิปเปิ้ลสเตนเลส เกลียวนอก CITY 1/2 นิ้ว สีเงิน
47 46 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165692
ข้อโค้ง 90 องศา เกษตร SCG 3/8 นิ้ว สีเทา
6 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055224
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 381 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206328
ฝาครอบบาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
70 60 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
SKU: 1054984
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
15 12 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136853
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
5 บาท
ขายแล้ว 369 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055342
น้ำยาประสานท่อ เข้มข้น SCG 125 กรัม
155 บาท - 160 บาท
ขายแล้ว 346 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055341
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
71 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1055210
ข้อต่อสามทางวายลด-บาง SCG 4 นิ้วX2 นิ้ว สีฟ้า
250 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1136793
ข้องอ 90 องศา เกลียวใน ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
55 45 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055044
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 3/4 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 193 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155441
หัวเชื้อแบคทีเรีย DOS BIO CLEAN 30 กรัม
99 บาท
ขายแล้ว 237 รายการ
SKU: 1055344
น้ำยาประสานท่อ ใส SCG 250 กรัม
130 บาท - 135 บาท
ขายแล้ว 467 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055274
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
95 85 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054920
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 540 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178634
เทปพันเกลียว DEXZON 10 ม. (หนาพิเศษ)
20 บาท - 22 บาท
ขายแล้ว 470 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

อุปกรณ์เดินท่อ เรื่องข้อท่อ ท่อน้ำ เดินท่อประปา ที่คุณควรรู้?

งานประปา...หลายคนมองว่าเป็นงานต่อเติมซ่อมแซมที่จุกจิกยุ่งยาก ไหนจะน้ำรั่วซึม ท่อรั่ว ท่อตัน งานระบบสุขภัณฑ์ก็ยิ่งจัดการลำบากเข้าไปอีก ยิ่งงาน "เดินท่อประปา" ด้วยแล้ว ยิ่งต้องรู้เรื่องการติดตั้งและยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ "อุปกรณ์เดินท่อประปา" ซึ่งมีอะไหล่ประปามากมาย มีตั้งแต่วัสดุท่อประปา, ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เดินท่อประปาเพียงบางส่วนเท่านั้น
ซ้ำยังไม่นับรวมเรื่องการหาซื้ออุปกรณ์เดินท่อประปา อุปกรณ์ต่อเติมซ่อมแซม และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ว่าควรเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ที่ไหนดี? ทั้งนี้ งานประปาเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก แต่...หากระบบประปาในบ้านชำรุดเมื่อใด คุณก็ควรรู้เรื่องเครื่องมือช่างบางอย่างที่สำคัญ และอุปกรณ์เดินท่อและวิธีเดินท่อประปาเบื้องต้น ไว้สำหรับคอยต่อเติมซ่อมแซมและติดตั้งงานประปาได้ด้วยตนเอง

อุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์ ที่ควรรู้?

วัสดุและอุปกรณ์งานประปาที่คุณต้องมีติดบ้านไว้เมื่อเกิดเหตุยามจำเป็น ที่อาจพอแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้น อาทิ ท่อน้ำประปา (ท่อพลาสติกและท่อโลหะ), เทปพันเกลียว, กาวต่อท่อ, ข้อต่อขนาดต่างๆ, มาตรวัดน้ำ, ลิ้นหรือวาล์วท่อประปา สำหรับควบคุมการไหลของน้ำ, มาตรวัดน้ำ อุปกรณ์การวัดปริมาณของน้ำจากท่อเมนจ่ายน้ำ, ก๊อกน้ำ ปิดเปิดการไหลของน้ำ และสุขภัณฑ์ เช่น ชักโครก โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า เป็นต้น

อุปกรณ์ซ่อมแซมท่อประปา ที่ควรมี?

กรรไกรตัดท่อ PVC ใช้ตัดแต่งและซ่อมแซมท่อ, คีมคอม้า ใช้จับท่อน้ำหรือขันเกลียวสายท่อน้ำ, ประแจคอม้า ใช้จับขันท่อโลหะหรือข้อต่อที่มีผิวกลม, น้ำยาประสานท่อ แห้งเร็วติดทนนาน, เทปพันเกลียว ใช้พันเกลียวข้อต่อให้แน่นขึ้นป้องกันน้ำรั่วซึม

วิธีการเดินท่อประปาภายในบ้านและอาคาร

  • การเดินท่อประปาแบบลอย คือ การเดินท่อน้ำแบบลอยติดผนัง ติดเพดาน หรือวางบนพื้น ไม่ได้ฝังไว้ด้านในกำแพงหรือด้านในโครงสร้างต่างๆ เหมาะต่อการซ่อมบำรุง ลดความยุ่งยากและงบประมาณในการสกัดผนัง เพื่อการซ่อมแซมหรือติดตั้งท่อประปาเพิ่มเติม
  • การเดินท่อประปาแบบฝัง คือ การเดินท่อประปาแบบเจาะสกัดผนังหรือพื้นหรือซ่อนไว้ตามเพดานและปิดทับด้วยแผ่นฝ้าเพดาน งานติดตั้งท่อประปามีความเรียบร้อยสวยงาม แต่...ซ่อมแซมและบำรุงรักษายาก จึงควรออกแบบช่องเซอร์วิสไว้แก้ปัญหาในอนาคต
ทั้งนี้ หากต้องการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อได้ที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา นอกจากนี้เรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานประปาให้คุณเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น-เครื่องทำน้ำร้อน ปั้มน้ำอัตโนมัติ รวมไปถึงเลือกซื้ออุปกรณ์เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ และวัสดุก่อสร้างและต่อเติมซ่อมแซมบ้านได้อย่างครบครันที www.homepro.co.th