ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
Thu

ถึง

ข้อต่อ

SKU: 1055041
ข้องอ 90-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 4 บาท
SKU: 1055099
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
49 42 บาท
SKU: 1054995
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
8 6 บาท
SKU: 1055005
ข้องอ 90-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
14 11 บาท
SKU: 1094562
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
28 22 บาท
SKU: 1055153
ข้อต่อสามทางเกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 12 บาท
SKU: 1055061
ข้องอ 90-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
10 5 บาท
SKU: 1094546
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
25 21 บาท
SKU: 1094490
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
25 21 บาท
SKU: 1094547
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
22 16 บาท
SKU: 1055256
ข้องอ 90-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
20 16 บาท
SKU: 1055167
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 4 บาท
SKU: 1055216
ข้อต่อตรง-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
14 10 บาท
SKU: 1054957
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 4 บาท
SKU: 1055179
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
43 36 บาท
SKU: 1093106
ข้องอ 90 เกลียวนอกเกลียวใน ทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
39 35 บาท
SKU: 1055084
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
20 17 บาท
SKU: 1093093
ข้อต่อหกเหลี่ยมในทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX20 MM
35 29 บาท
SKU: 1055393
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 10 บาท
SKU: 1055155
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
8 7 บาท
SKU: 1096183
ข้อต่อเกลียวนอก SCG PVC/BASS 1 นิ้ว สีฟ้า
122 99 บาท
SKU: 1055064
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
10 9 บาท
SKU: 1055082
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 1 นิ้วx3/4 นิ้ว สีฟ้า
23 22 บาท
SKU: 1093020
ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมในทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX50 MM
59 49 บาท
SKU: 1055352
ข้องอพีวีซี 90 องศา SCG 1-1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 9 บาท
SKU: 1055323
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
110 98 บาท
SKU: 1054938
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
10 8 บาท
SKU: 1055007
ข้อต่อตรง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
7 5 บาท
SKU: 1093132
นิปเปิ้ลทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
25 20 บาท
SKU: 1093105
ข้อต่อสามทางทองเหลืองเกลียวใน 90 CITY 1/2"
75 65 บาท
SKU: 1054918
ข้องอ 90-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
40 38 บาท
SKU: 1055236
ข้อต่อสามทางเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
64 63 บาท
SKU: 1096050
ข้อต่อเกลียวนอก SCG PVC/BASS 3/4 นิ้ว สีฟ้า
76 68 บาท
SKU: 1055014
ข้องอ 45-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 6 บาท
SKU: 1055049
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
10 7 บาท
SKU: 1055180
ข้องอ 45-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
114 104 บาท
SKU: 1055022
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 นิ้วx3/4 นิ้ว สีฟ้า
11 9 บาท
SKU: 1055246
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
80 65 บาท
SKU: 1055208
สามทางวาย-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
259 228 บาท
SKU: 1055224
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
7 6 บาท
SKU: 1055031
ข้องอ 45-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
11 10 บาท
SKU: 1055055
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 นิ้วx1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
26 25 บาท
SKU: 1055101
ข้อต่อตรง-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
26 25 บาท
SKU: 1054976
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
40 22 บาท
SKU: 1055194
ข้องอ 45-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
18 16 บาท
SKU: 1093065
ข้อต่อตรงทองเหลือง MF CITY 1/2 นิ้ว
39 35 บาท
SKU: 1055051
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 นิ้วx1 นิ้ว สีฟ้า
26 25 บาท
SKU: 1054917
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
58 55 บาท
SKU: 1093131
ข้อต่อหกเหลี่ยมนอกทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX50 MM
55 49 บาท
SKU: 1055237
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
150 119 บาท
SKU: 1087573
ข้อต่อสามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สี...
100 65 บาท
SKU: 273818
ข้อต่อลดเหลี่ยม TP BRASS 1 1/4 นิ้ว X 1 นิ้ว
147 บาท
SKU: 1054973
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 1 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
23 22 บาท
SKU: 1055195
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
26 22 บาท
SKU: 1054955
ข้องอ 45-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
18 16 บาท
SKU: 1093064
ข้อต่อตรงทองเหลือง FF CITY 1/2 นิ้ว
45 39 บาท
SKU: 1093108
ข้อต่อหกเหลี่ยมทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX30 MM
39 35 บาท
SKU: 1054920
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
7 5 บาท
SKU: 1055341
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
78 73 บาท
SKU: 1055010
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 3 บาท
SKU: 1054907
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3/4 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 5 บาท
SKU: 279329
ข้อต่อตรง ANA BRASS 1/2 นิ้ว FF ชุปโครเมียม
55 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5 บาท
SKU: 1055053
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 นิ้วx1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
26 25 บาท
SKU: 1055361
ข้อต่อสามทางวาย-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
60 40 บาท
SKU: 1055238
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 4 นิ้วx1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
70 52 บาท
SKU: 1055265
ข้อต่อตรง-บาง SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 9 บาท
SKU: 1055276
ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา SCG 3/4 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 4 บาท
SKU: 212642
ข้อต่อลดเหลี่ยมทองเหลือง TP 1x1/2 นิ้ว
99 บาท
SKU: 1055240
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
68 63 บาท
SKU: 1110481
ข้องอเกลียวนอก 90 PVC/BRASS SCG 3/4 นิ้ว
119 93 บาท
SKU: 1055154
ข้องอ 90 ลด-หนา SCG 1 นิ้วX3/4 นิ้ว สีฟ้า
18 16 บาท
SKU: 1093151
นิปเปิ้ลทองเหลืองชุบโครเมียม CITY 1/2 นิ้ว
39 35 บาท
SKU: 1096167
ข้อต่อเกลียวนอก SCG PVC/BASS 3/4X1/2 นิ้ว สีฟ้า
82 78 บาท
SKU: 1055373
ข้อต่อสามทางลด-บาง SCG 4 x 2 นิ้ว สีฟ้า
169 148 บาท
SKU: 1055294
ข้องอ 45-บาง SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 9 บาท
SKU: 1055168
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
12 10 บาท
SKU: 1093029
ข้อต่อหกเหลี่ยมในทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX15 MM
22 20 บาท
SKU: 1055027
ข้องอ 90 ลด-หนา SCG 3/4 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
10 7 บาท
SKU: 1055044
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 3/4 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
10 9 บาท
SKU: 1055047
ข้องอ 90-หนา SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
119 109 บาท
SKU: 1052586
ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน ANA 1/2 นิ้วx10 MM
43 บาท
SKU: 1055322
ข้อต่อตรง-บาง SCG 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
10 7 บาท
SKU: 1092986
ข้องอยาว 90 เกลียวในเกลียวใน ทองเหลือง CITY 1/2 นิ...
119 105 บาท
SKU: 1055269
ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา SCG 1 นิ้วX3/4 นิ้ว สีฟ้า
8 7 บาท
SKU: 1055131
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 นิ้วx3/4 นิ้ว สีฟ้า
26 25 บาท
SKU: 1055100
ข้องอ 90-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
114 98 บาท
SKU: 1087584
ข้องอ 90 PVC/BRASS เกลียวนอก SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
59 54 บาท
SKU: 1055019
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 4 นิ้วx2 นิ้ว สีฟ้า
70 52 บาท
SKU: 1055283
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 2 นิ้วx1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
17 16 บาท
SKU: 1055026
ข้อต่อสามทางเกลียวใน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
20 16 บาท
SKU: 1055401
ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา SCG 1X1/2 นิ้ว สีฟ้า
8 7 บาท
SKU: 1092997
ข้องอลด 90 เกลียวในเกลียวใน CITY 3/4 นิ้วx1/2 นิ้ว
89 79 บาท
SKU: 1055220
ข้อต่อสามทางทีวาย-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
60 44 บาท
SKU: 1054984
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
15 11 บาท
SKU: 210101
นิปเปิ้ล BRASS TP 3/4 นิ้ว
71 บาท
SKU: 1055207
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
22 16 บาท
SKU: 1054999
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
14 11 บาท
SKU: 1093076
ข้องอ 90 เกลียวในเกลียวใน ทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
65 55 บาท
SKU: 1055219
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
54 52 บาท
SKU: 1092987
ข้อต่อลดเหลี่ยมทองเหลือง CITY 3/4X1/2 นิ้ว
35 30 บาท

อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับงานประปา?

เราพูดถึง งานประปา... มักจะเป็นสิ่งที่หลายๆ คนมองว่าเป็นงานต่อเติมซ่อมแซมที่จุกจิกยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินท่อประปา การเลือกข้อต่อ สำหรับใช้งาน ไหนจะน้ำรั่วซึม ท่อรั่ว ท่อตัน งานระบบสุขภัณฑ์ก็ยิ่งจัดการลำบากเข้าไปอีก  ทำให้เราต้องรู้เรื่องการติดตั้งและยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ "อุปกรณ์เดินท่อประปา" ซึ่งมีอะไหล่ประปามากมาย มีตั้งแต่วัสดุท่อประปา, ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เดินท่อประปาเพียงบางส่วนเท่านั้น
ในการเดินระบบประปาการเลือกอุปกรณ์ประเภทข้อต่อนั้น เราควรอุปกรณ์ต่อเติมซ่อมแซม และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ว่าควรเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ที่ไหนดี? ทั้งนี้ งานประปาเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก แต่...หากระบบประปาในบ้านชำรุดเมื่อใด คุณก็ควรรู้เรื่องเครื่องมือช่างบางอย่างที่สำคัญ และอุปกรณ์เดินท่อและวิธีเดินท่อประปาเบื้องต้น ไว้สำหรับคอยต่อเติมซ่อมแซมและติดตั้งงานประปาได้ด้วยตนเอง

ประเภทของข้อต่อประปา หรือ ข้อต่อ PVC

เป็นงานที่ไม่ง่ายเท่าไหร่สำหรับมือใหม่เพราะว่าข้อต่อท่อนัน้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC นั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็น ข้อต่อตรง ข้อต่องอ ข้อต่อสามทาง ข้อต่อเกลียว ข้อต่อสามทางตั้งฉาก ข้อต่อสามทางเข้ามุม เป็นต้น ซึ่งหากเราสามารถนำข้อต่อเหล่านี้มาประกอบกันได้แล้ว เราสามารถออกแบบระบบทางเดินน้ำของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้านเพื่อความสวยงาม การทำสวน การทำบ่อปลา หรืออื่นๆ เพราะเรามีความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น ข้อดีของการเลือกใช้ข้อต่อแบบ PVC ในการทำงานคือมีราคาที่ย่อมเยาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ชนิดและประเภทของข้อต่อ PVC

ข้อต่อแบบตรง เป็นรูปทรงพื้นฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ได้สารพัดแบบสามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพราะตรงข้อต่อจะมีข้อต่อตรงไว้สำหรับต่อสองเส้นเข้าหากัน
ข้อต่องอ 45 องศา และแบบ 90 องศา เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันรองลงมาจากข้อต่อแบบตรง การใช้งานก็จะมีรูปแบบเหมือนกับข้อต่อแบบตรงแต่จะสามารถเพิ่มองศาได้เยอะกว่า ทำให้สามารถนำไปใช้ในมุมต่างๆได้ดีขึ้น
ข้อต่องอสามทางฉาก หรือ ข้อต่อสามตาฉาก เป็นรูปแบบที่ช่วยให้เราสามารถใช้ท่อในการทำมุมฉากกับกำแพงหรือบริเวณที่เราต้องการได้ นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ของข้อต่อแบบนี้ยังทำให้เราสามารถทำเป็นอุปกรณ์อื่นๆได้อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นราวตากผ้า คอกกั้นเด็ก หรือรั้วแบบ PVC
 

วิธีการเดินท่อประปาภายในบ้านและอาคาร

  • การเดินท่อประปาแบบลอย คือ การเดินท่อน้ำแบบลอยติดผนัง ติดเพดาน หรือวางบนพื้น ไม่ได้ฝังไว้ด้านในกำแพงหรือด้านในโครงสร้างต่างๆ เหมาะต่อการซ่อมบำรุง ลดความยุ่งยากและงบประมาณในการสกัดผนัง เพื่อการซ่อมแซมหรือติดตั้งท่อประปาเพิ่มเติม
  • การเดินท่อประปาแบบฝัง คือ การเดินท่อประปาแบบเจาะสกัดผนังหรือพื้นหรือซ่อนไว้ตามเพดานและปิดทับด้วยแผ่นฝ้าเพดาน งานติดตั้งท่อประปามีความเรียบร้อยสวยงาม แต่...ซ่อมแซมและบำรุงรักษายาก จึงควรออกแบบช่องเซอร์วิสไว้แก้ปัญหาในอนาคต
ทั้งนี้ หากต้องการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อได้ที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา นอกจากนี้เรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานประปาให้คุณเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น-เครื่องทำน้ำร้อน ปั้มน้ำอัตโนมัติ รวมไปถึงเลือกซื้ออุปกรณ์เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ และวัสดุก่อสร้างและต่อเติมซ่อมแซมบ้านได้อย่างครบครันที www.homepro.co.th