ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
free ship

ถึง

ข้อต่อ

SKU: 1055099
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
55 45 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055041
ข้องอ 90-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 5 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055005
ข้องอ 90-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
15 13 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093132
นิปเปิ้ลทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054995
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
8 7 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054957
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5 4 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094546
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
29 25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055353
ข้องอพีวีซี 90 องศา SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
56 50 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055084
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055180
ข้องอ 45-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
120 99 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096050
ข้อต่อเกลียวนอก SCG PVC/BASS 3/4 นิ้ว สีฟ้า
80 70 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055153
ข้อต่อสามทางเกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
16 14 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096183
ข้อต่อเกลียวนอก SCG PVC/BASS 1 นิ้ว สีฟ้า
130 110 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055061
ข้องอ 90-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 7 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055051
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 นิ้วx1 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225709
ข้องอ 90 องศา THAI PP-R 1/2 นิ้ว
19 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094562
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055179
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
43 39 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055020
ข้องอ 90-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
31 28 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225721
ข้อต่อตรงเกลียวนอก PP-R THAI PP-R 1/2 นิ้ว
79 บาท
SKU: 1055007
ข้อต่อตรง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
6 5 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093076
ข้องอ 90 เกลียวในเกลียวใน ทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
65 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094490
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 99153
ข้อต่อเข้าแท้งค์ PVC JUMBO 3/4"
39 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055150
นิปเปิ้ล-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 5 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055256
ข้องอ 90-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
19 17 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054938
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
10 9 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055155
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
9 8 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1052672
ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน ANA 1/2 นิ้วx20 MM
67 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225697
ข้องอเกลียวใน 90 องศา THAI PP-R 1/2 นิ้ว
79 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055219
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
54 50 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087476
ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
54 50 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055064
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
12 10 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054917
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
70 60 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055167
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 5 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054993
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
12 10 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055100
ข้องอ 90-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
120 99 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093060
ข้อต่อหกเหลี่ยมในทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX10 MM
22 บาท
SKU: 1055045
ข้องอ 90-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 26 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225712
ข้องอ 90 องศา THAI PP-R 3/4 นิ้ว
25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055049
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
10 9 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055273
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
65 55 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055393
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 10 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094547
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
25 22 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055208
สามทางวาย-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
260 220 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225693
ข้อต่อตรงเกลียวใน THAI PP-R 3/4 นิ้ว
109 บาท
SKU: 1110501
ข้องอเกลียวนอก 90 PVC/BRASS SCG 1 นิ้ว
131 126 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055240
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
70 65 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055010
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5 4 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055169
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054976
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055023
ข้องอ 90-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
240 220 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055172
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
45 40 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055282
ข้องอ 45-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 26 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055237
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
152 130 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054918
ข้องอ 90-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
48 40 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225725
ข้อต่อตรงเกลียวใน THAI PP-R 1/2 นิ้ว
75 บาท
SKU: 1055026
ข้อต่อสามทางเกลียวใน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
22 18 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054920
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
7 6 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093093
ข้อต่อหกเหลี่ยมในทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX20 MM
35 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055354
ข้อต่อสามทางลด-บาง SCG 3 นิ้วX1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
65 55 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 279329
ข้อต่อตรง ANA BRASS 1/2 นิ้ว FF ชุปโครเมียม
55 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096167
ข้อต่อเกลียวนอก SCG PVC/BASS 3/4X1/2 นิ้ว สีฟ้า
90 82 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055014
ข้องอ 45-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 6 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054907
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3/4 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 6 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054984
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
15 12 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093105
ข้อต่อสามทางทองเหลืองเกลียวใน 90 CITY 1/2"
75 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055053
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 นิ้วx1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055352
ข้องอพีวีซี 90 องศา SCG 1-1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 10 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055168
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
12 10 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055194
ข้องอ 45-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
18 16 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092987
ข้อต่อลดเหลี่ยมทองเหลือง CITY 3/4X1/2 นิ้ว
35 บาท
SKU: 1055178
ข้อต่อตรง-บาง SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
40 35 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055217
ข้อต่อตรง-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
25 22 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055239
ข้อต่อตรง-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
50 45 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055091
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 16 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 226333
ยูเนี่ยนเกลียวนอก THAI PP-R 3/4 นิ้ว
219 บาท
SKU: 1055323
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
110 99 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055102
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 1/2 นิ้วx1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
SKU: 279328
ข้องอ ANA BRASS MF 1/2 นิ้ว ชุบโครเมียม
86 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093106
ข้องอ 90 เกลียวนอกเกลียวใน ทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
39 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055216
ข้อต่อตรง-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
15 13 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055044
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 3/4 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
12 9 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054955
ข้องอ 45-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
18 16 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055401
ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา SCG 1X1/2 นิ้ว สีฟ้า
10 8 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055193
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
45 39 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054940
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 1/2 นิ้วx3/4 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055215
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 2 1/2 นิ้วx1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
29 25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054910
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3 นิ้วX1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
100 90 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055111
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3 นิ้วx2 นิ้ว สีฟ้า
100 90 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054998
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055107
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
24 22 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225704
สามทาง 90 องศา THAI PP-R 3/4 นิ้ว x 25 มม.
29 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093108
ข้อต่อหกเหลี่ยมทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX30 MM
39 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055246
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
90 75 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055195
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
28 25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225700
ข้อต่อท่อสามทางเกลียวใน THAI PP-R 1/2 นิ้วx20 มม.
79 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055004
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 2 นิ้วx3/4 นิ้ว สีฟ้า
70 65 บาท
SKU: 1055236
ข้อต่อสามทางเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
70 65 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087584
ข้องอ 90 PVC/BRASS เกลียวนอก SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
65 60 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับงานประปา?

เราพูดถึง งานประปา... มักจะเป็นสิ่งที่หลายๆ คนมองว่าเป็นงานต่อเติมซ่อมแซมที่จุกจิกยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินท่อประปา การเลือกข้อต่อ สำหรับใช้งาน ไหนจะน้ำรั่วซึม ท่อรั่ว ท่อตัน งานระบบสุขภัณฑ์ก็ยิ่งจัดการลำบากเข้าไปอีก  ทำให้เราต้องรู้เรื่องการติดตั้งและยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ "อุปกรณ์เดินท่อประปา" ซึ่งมีอะไหล่ประปามากมาย มีตั้งแต่วัสดุท่อประปา, ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เดินท่อประปาเพียงบางส่วนเท่านั้น
ในการเดินระบบประปาการเลือกอุปกรณ์ประเภทข้อต่อนั้น เราควรอุปกรณ์ต่อเติมซ่อมแซม และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ว่าควรเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ที่ไหนดี? ทั้งนี้ งานประปาเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก แต่...หากระบบประปาในบ้านชำรุดเมื่อใด คุณก็ควรรู้เรื่องเครื่องมือช่างบางอย่างที่สำคัญ และอุปกรณ์เดินท่อและวิธีเดินท่อประปาเบื้องต้น ไว้สำหรับคอยต่อเติมซ่อมแซมและติดตั้งงานประปาได้ด้วยตนเอง

ประเภทของข้อต่อประปา หรือ ข้อต่อ PVC

เป็นงานที่ไม่ง่ายเท่าไหร่สำหรับมือใหม่เพราะว่าข้อต่อท่อนัน้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC นั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็น ข้อต่อตรง ข้อต่องอ ข้อต่อสามทาง ข้อต่อเกลียว ข้อต่อสามทางตั้งฉาก ข้อต่อสามทางเข้ามุม เป็นต้น ซึ่งหากเราสามารถนำข้อต่อเหล่านี้มาประกอบกันได้แล้ว เราสามารถออกแบบระบบทางเดินน้ำของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้านเพื่อความสวยงาม การทำสวน การทำบ่อปลา หรืออื่นๆ เพราะเรามีความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น ข้อดีของการเลือกใช้ข้อต่อแบบ PVC ในการทำงานคือมีราคาที่ย่อมเยาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ชนิดและประเภทของข้อต่อ PVC

ข้อต่อแบบตรง เป็นรูปทรงพื้นฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ได้สารพัดแบบสามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพราะตรงข้อต่อจะมีข้อต่อตรงไว้สำหรับต่อสองเส้นเข้าหากัน
ข้อต่องอ 45 องศา และแบบ 90 องศา เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันรองลงมาจากข้อต่อแบบตรง การใช้งานก็จะมีรูปแบบเหมือนกับข้อต่อแบบตรงแต่จะสามารถเพิ่มองศาได้เยอะกว่า ทำให้สามารถนำไปใช้ในมุมต่างๆได้ดีขึ้น
ข้อต่องอสามทางฉาก หรือ ข้อต่อสามตาฉาก เป็นรูปแบบที่ช่วยให้เราสามารถใช้ท่อในการทำมุมฉากกับกำแพงหรือบริเวณที่เราต้องการได้ นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ของข้อต่อแบบนี้ยังทำให้เราสามารถทำเป็นอุปกรณ์อื่นๆได้อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นราวตากผ้า คอกกั้นเด็ก หรือรั้วแบบ PVC
 

วิธีการเดินท่อประปาภายในบ้านและอาคาร

  • การเดินท่อประปาแบบลอย คือ การเดินท่อน้ำแบบลอยติดผนัง ติดเพดาน หรือวางบนพื้น ไม่ได้ฝังไว้ด้านในกำแพงหรือด้านในโครงสร้างต่างๆ เหมาะต่อการซ่อมบำรุง ลดความยุ่งยากและงบประมาณในการสกัดผนัง เพื่อการซ่อมแซมหรือติดตั้งท่อประปาเพิ่มเติม
  • การเดินท่อประปาแบบฝัง คือ การเดินท่อประปาแบบเจาะสกัดผนังหรือพื้นหรือซ่อนไว้ตามเพดานและปิดทับด้วยแผ่นฝ้าเพดาน งานติดตั้งท่อประปามีความเรียบร้อยสวยงาม แต่...ซ่อมแซมและบำรุงรักษายาก จึงควรออกแบบช่องเซอร์วิสไว้แก้ปัญหาในอนาคต
ทั้งนี้ หากต้องการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อได้ที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา นอกจากนี้เรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานประปาให้คุณเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น-เครื่องทำน้ำร้อน ปั้มน้ำอัตโนมัติ รวมไปถึงเลือกซื้ออุปกรณ์เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ และวัสดุก่อสร้างและต่อเติมซ่อมแซมบ้านได้อย่างครบครันที www.homepro.co.th