1284

ถึง

ข้อต่อ

SKU: 1055099
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
55 52 บาท
ขายแล้ว 1,595 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055064
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
12 10 บาท
ขายแล้ว 1,514 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054995
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
8 7 บาท
ขายแล้ว 5,283 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055041
ข้องอ 90-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 5 บาท
ขายแล้ว 11,648 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055180
ข้องอ 45-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
120 99 บาท
ขายแล้ว 219 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055100
ข้องอ 90-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
120 99 บาท
ขายแล้ว 284 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055061
ข้องอ 90-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 7 บาท
ขายแล้ว 2,759 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055005
ข้องอ 90-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
15 13 บาท
ขายแล้ว 2,054 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055084
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
ขายแล้ว 759 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094490
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 1,155 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094547
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
25 22 บาท
ขายแล้ว 1,047 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055393
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 10 บาท
ขายแล้ว 421 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055007
ข้อต่อตรง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
6 5.5 บาท
ขายแล้ว 1,559 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094546
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
29 25 บาท
ขายแล้ว 904 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055179
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
43 40 บาท
ขายแล้ว 495 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054957
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5 4.5 บาท
ขายแล้ว 3,811 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055020
ข้องอ 90-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
31 28 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054973
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 1 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
25 22 บาท
ขายแล้ว 376 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054920
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
7 6 บาท
ขายแล้ว 542 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054938
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
10 9 บาท
ขายแล้ว 1,051 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055351
ข้อต่อสามทางทีวาย-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
285 240 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 279329
ข้อต่อตรงทองเหลือง ANA FF 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม
70 65 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055267
ข้อต่อสามทางทีวาย-บาง SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
150 130 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055256
ข้องอ 90-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
19 18 บาท
ขายแล้ว 1,090 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1053902
ข้อต่อตรงทองเหลือง ANA 1/2 นิ้ว x25 MM สีโครม
90 80 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093065
ข้อต่อตรงทองเหลือง MF CITY 1/2 นิ้ว
40 39 บาท
ขายแล้ว 230 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055014
ข้องอ 45-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 6 บาท
ขายแล้ว 893 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093105
ข้อต่อสามทางทองเหลืองเกลียวใน 90 CITY 1/2"
90 76 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055246
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
90 75 บาท
ขายแล้ว 122 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096050
ข้อต่อเกลียวนอก SCG PVC/BASS 3/4 นิ้ว สีฟ้า
80 70 บาท
ขายแล้ว 124 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055240
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
70 65 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055236
ข้อต่อสามทางเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
70 65 บาท
ขายแล้ว 218 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055010
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5 4.5 บาท
ขายแล้ว 1,335 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093076
ข้องอ 90 เกลียวในเกลียวใน ทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
70 64 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087584
ข้องอ 90 PVC/BRASS เกลียวนอก SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
65 62 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055022
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 นิ้วx3/4 นิ้ว สีฟ้า
11 10 บาท
ขายแล้ว 263 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094562
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
30 28 บาท
ขายแล้ว 908 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054907
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3/4 นิ้วX1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 6 บาท
ขายแล้ว 643 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055282
ข้องอ 45-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 26 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055220
ข้อต่อสามทางทีวาย-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
55 50 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055219
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
54 50 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055195
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
28 25 บาท
ขายแล้ว 290 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055107
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
24 22 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055138
ข้องอ 90 ลด-หนา SCG 1 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
16 14 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055027
ข้องอ 90 ลด-หนา SCG 3/4 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
10 9 บาท
ขายแล้ว 148 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055150
นิปเปิ้ล-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 5.5 บาท
ขายแล้ว 790 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092987
ข้อต่อลดเหลี่ยมทองเหลือง CITY 3/4X1/2 นิ้ว
40 35 บาท
ขายแล้ว 453 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055194
ข้องอ 45-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
18 16 บาท
ขายแล้ว 587 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055168
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
12 10 บาท
ขายแล้ว 122 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055031
ข้องอ 45-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
12 10 บาท
ขายแล้ว 299 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055049
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
10 9 บาท
ขายแล้ว 756 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055091
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 16 บาท
ขายแล้ว 178 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055401
ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา SCG 1X1/2 นิ้ว สีฟ้า
10 8 บาท
ขายแล้ว 188 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055155
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
9 8 บาท
ขายแล้ว 954 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055153
ข้อต่อสามทางเกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
16 14 บาท
ขายแล้ว 1,334 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055266
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 4 นิ้วX3 นิ้ว สีฟ้า
80 72 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
SKU: 1055332
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 2 นิ้วX1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
20 16 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1055241
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
155 145 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1055274
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
95 85 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054972
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 1/4 นิ้วx3/4 นิ้ว สีฟ้า
18 15 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1055187
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
20 17 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 279327
ข้อต่อตรงทองเหลือง ANA MF 1/2 นิ้ว ชุบโครเมียม
60 50 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055111
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3 นิ้วx2 นิ้ว สีฟ้า
100 90 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054999
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
15 12 บาท
ขายแล้ว 97 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055275
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
16 12 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055081
ข้องอ 90-หนา SCG 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
24 20 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055121
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 2 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
70 62 บาท
ขายแล้ว 132 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 212644
ข้อต่อลด เหลี่ยม BRASS TP 1 นิ้วx3/4 นิ้ว
120 109 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055044
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 3/4 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
12 10 บาท
ขายแล้ว 316 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055354
ข้อต่อสามทางลด-บาง SCG 3 นิ้วX1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
65 55 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093106
ข้องอ 90 เกลียวนอกเกลียวใน ทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
46 42 บาท
ขายแล้ว 261 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055224
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
7 6 บาท
ขายแล้ว 241 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055283
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 2 นิ้วx1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 16 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055188
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
65 60 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1055255
ข้องอ 45-บาง SCG 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
10 8 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055335
ข้อต่อสามทางลด-บาง SCG 4 นิ้วX3 นิ้ว สีฟ้า
205 180 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1054983
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 2 1/2X3/4 นิ้ว สีฟ้า
150 125 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1093132
นิปเปิ้ลทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
30 25 บาท
ขายแล้ว 776 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055033
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3 นิ้วx2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
100 90 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1054993
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
12 11 บาท
ขายแล้ว 188 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055013
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 2 1/2 นิ้วx1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
140 130 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 225723
ข้อต่อตรงเกลียวนอก THAI PP-R 3/4 นิ้ว
109 99 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1055058
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 212642
ข้อต่อลดเหลี่ยมทองเหลือง TP 1x1/2 นิ้ว
130 125 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055083
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว x3/4 นิ้ว สีฟ้า
45 40 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 1052672
ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน ANA 1/2 นิ้วx20 MM
80 75 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055055
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 นิ้วx1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 115 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055215
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 2 1/2 นิ้วx1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
29 25 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055193
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
45 39 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055264
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 2 1/2 นิ้วX2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 225712
ข้องอ 90 องศา THAI PP-R 3/4 นิ้ว
25 17 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055051
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 นิ้วx1 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 122 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054928
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 1/2 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1055265
ข้อต่อตรง-บาง SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 9 บาท
ขายแล้ว 129 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054919
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 1/2 นิ้วX1 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055381
ข้อต่อสามทางลด-บาง SCG 3 นิ้วx2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
99 82 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1055323
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
110 99 บาท
ขายแล้ว 97 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055353
ข้องอพีวีซี 90 องศา SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
56 50 บาท
ขายแล้ว 174 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055032
ข้องอ 45-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
60 55 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055210
ข้อต่อสามทางวายลด-บาง SCG 4 นิ้วX2 นิ้ว สีฟ้า
250 210 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ

อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับงานประปา?

เราพูดถึง งานประปา... มักจะเป็นสิ่งที่หลายๆ คนมองว่าเป็นงานต่อเติมซ่อมแซมที่จุกจิกยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินท่อประปา การเลือกข้อต่อ สำหรับใช้งาน ไหนจะน้ำรั่วซึม ท่อรั่ว ท่อตัน งานระบบสุขภัณฑ์ก็ยิ่งจัดการลำบากเข้าไปอีก  ทำให้เราต้องรู้เรื่องการติดตั้งและยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ "อุปกรณ์เดินท่อประปา" ซึ่งมีอะไหล่ประปามากมาย มีตั้งแต่วัสดุท่อประปา, ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เดินท่อประปาเพียงบางส่วนเท่านั้น
ในการเดินระบบประปาการเลือกอุปกรณ์ประเภทข้อต่อนั้น เราควรอุปกรณ์ต่อเติมซ่อมแซม และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ว่าควรเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ที่ไหนดี? ทั้งนี้ งานประปาเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก แต่...หากระบบประปาในบ้านชำรุดเมื่อใด คุณก็ควรรู้เรื่องเครื่องมือช่างบางอย่างที่สำคัญ และอุปกรณ์เดินท่อและวิธีเดินท่อประปาเบื้องต้น ไว้สำหรับคอยต่อเติมซ่อมแซมและติดตั้งงานประปาได้ด้วยตนเอง

ประเภทของข้อต่อประปา หรือ ข้อต่อ PVC

เป็นงานที่ไม่ง่ายเท่าไหร่สำหรับมือใหม่เพราะว่าข้อต่อท่อนัน้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC นั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็น ข้อต่อตรง ข้อต่องอ ข้อต่อสามทาง ข้อต่อเกลียว ข้อต่อสามทางตั้งฉาก ข้อต่อสามทางเข้ามุม เป็นต้น ซึ่งหากเราสามารถนำข้อต่อเหล่านี้มาประกอบกันได้แล้ว เราสามารถออกแบบระบบทางเดินน้ำของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้านเพื่อความสวยงาม การทำสวน การทำบ่อปลา หรืออื่นๆ เพราะเรามีความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น ข้อดีของการเลือกใช้ข้อต่อแบบ PVC ในการทำงานคือมีราคาที่ย่อมเยาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ชนิดและประเภทของข้อต่อ PVC

ข้อต่อแบบตรง เป็นรูปทรงพื้นฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ได้สารพัดแบบสามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพราะตรงข้อต่อจะมีข้อต่อตรงไว้สำหรับต่อสองเส้นเข้าหากัน
ข้อต่องอ 45 องศา และแบบ 90 องศา เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันรองลงมาจากข้อต่อแบบตรง การใช้งานก็จะมีรูปแบบเหมือนกับข้อต่อแบบตรงแต่จะสามารถเพิ่มองศาได้เยอะกว่า ทำให้สามารถนำไปใช้ในมุมต่างๆได้ดีขึ้น
ข้อต่องอสามทางฉาก หรือ ข้อต่อสามตาฉาก เป็นรูปแบบที่ช่วยให้เราสามารถใช้ท่อในการทำมุมฉากกับกำแพงหรือบริเวณที่เราต้องการได้ นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ของข้อต่อแบบนี้ยังทำให้เราสามารถทำเป็นอุปกรณ์อื่นๆได้อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นราวตากผ้า คอกกั้นเด็ก หรือรั้วแบบ PVC
 

วิธีการเดินท่อประปาภายในบ้านและอาคาร

  • การเดินท่อประปาแบบลอย คือ การเดินท่อน้ำแบบลอยติดผนัง ติดเพดาน หรือวางบนพื้น ไม่ได้ฝังไว้ด้านในกำแพงหรือด้านในโครงสร้างต่างๆ เหมาะต่อการซ่อมบำรุง ลดความยุ่งยากและงบประมาณในการสกัดผนัง เพื่อการซ่อมแซมหรือติดตั้งท่อประปาเพิ่มเติม
  • การเดินท่อประปาแบบฝัง คือ การเดินท่อประปาแบบเจาะสกัดผนังหรือพื้นหรือซ่อนไว้ตามเพดานและปิดทับด้วยแผ่นฝ้าเพดาน งานติดตั้งท่อประปามีความเรียบร้อยสวยงาม แต่...ซ่อมแซมและบำรุงรักษายาก จึงควรออกแบบช่องเซอร์วิสไว้แก้ปัญหาในอนาคต
ทั้งนี้ หากต้องการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อได้ที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา นอกจากนี้เรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานประปาให้คุณเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น-เครื่องทำน้ำร้อน ปั้มน้ำอัตโนมัติ รวมไปถึงเลือกซื้ออุปกรณ์เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ และวัสดุก่อสร้างและต่อเติมซ่อมแซมบ้านได้อย่างครบครันที www.homepro.co.th