1284

ข้อต่อ

SKU: 1055041
ข้องอ 90-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 6,174 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055099
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
49 บาท - 52 บาท
ขายแล้ว 1,025 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055005
ข้องอ 90-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
11 บาท - 12 บาท
ขายแล้ว 1,468 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096183
ข้อต่อเกลียวนอก PVC/BASS SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
104 บาท - 110 บาท
ขายแล้ว 222 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054938
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
7.5 บาท - 8 บาท
ขายแล้ว 1,015 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054957
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
3.5 บาท - 4 บาท
ขายแล้ว 3,963 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055061
ข้องอ 90-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท - 7 บาท
ขายแล้ว 2,287 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054918
ข้องอ 90-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
38 บาท - 40 บาท
ขายแล้ว 256 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055179
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
37 บาท - 39 บาท
ขายแล้ว 327 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055007
ข้อต่อตรง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 1,939 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055049
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
8 บาท - 9 บาท
ขายแล้ว 709 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055256
ข้องอ 90-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
16 บาท - 17 บาท
ขายแล้ว 916 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055045
ข้องอ 90-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
24 บาท - 26 บาท
ขายแล้ว 241 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054995
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท - 7 บาท
ขายแล้ว 2,534 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093132
นิปเปิ้ลทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
25 บาท - 28 บาท
ขายแล้ว 498 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055023
ข้องอ 90-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
209 บาท - 220 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055216
ข้อต่อตรง-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
12 บาท - 13 บาท
ขายแล้ว 398 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054939
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
19 บาท - 20 บาท
ขายแล้ว 149 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1125519
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC THAI PIPE 1 นิ้ว สีขาว
35 29 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 1055100
ข้องอ 90-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
94 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 270 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094546
ข้อต่อสามทางตั้งฉาก PVC SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 276 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055178
ข้อต่อตรง-บาง SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
40 35 บาท
ขายแล้ว 93 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055168
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 118 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136793
ข้องอ 90 องศา เกลียวใน ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
55 45 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110501
ข้องอเกลียวนอก 90 PVC/BRASS SCG 1 นิ้ว
131 126 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055101
ข้อต่อตรง-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
24 บาท - 26 บาท
ขายแล้ว 232 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055031
ข้องอ 45-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 315 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1125542
ข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก PVC THAI PIPE 1 นิ้ว สีขาว
40 35 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1087476
ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 171 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055194
ข้องอ 45-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
15 บาท - 16 บาท
ขายแล้ว 623 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054955
ข้องอ 45-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
15 บาท - 16 บาท
ขายแล้ว 194 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054976
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 177 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91172
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
13 บาท - 14 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055236
ข้อต่อสามทางเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
61 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 127 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055084
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
17 บาท - 18 บาท
ขายแล้ว 467 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055091
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 16 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136808
ข้อต่อตรงบาง PVC SCG 6 นิ้ว สีฟ้า
280 250 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1055055
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2X1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055353
ข้องอพีวีซี 90 องศา SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 148 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5659
ข้อต่อบาง ท่อน้ำไทย 4 นิ้ว สีฟ้า
50 45 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1055155
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 บาท - 8 บาท
ขายแล้ว 528 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5594
ข้อต่อลด ท่อน้ำไทย 1X3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093065
ข้อต่อตรงทองเหลือง MF CITY 1/2 นิ้ว
36 บาท - 38 บาท
ขายแล้ว 153 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054907
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3/4X1/2 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 368 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055246
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
90 75 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055361
ข้อต่อสามทางวาย-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
60 50 บาท
ขายแล้ว 128 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055220
ข้อต่อสามทางทีวาย-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
55 50 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055309
ข้อต่อสามทางทีวายลด-บาง SCG 3 นิ้วx2 นิ้ว สีฟ้า
150 130 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1055014
ข้องอ 45-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 404 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 279329
ข้อต่อตรงทองเหลือง ANA FF 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม
70 65 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054956
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
545 460 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225721
ข้อต่อตรงเกลียวนอก PP-R THAI PP-R 1/2 นิ้ว
95 89 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055393
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1X1/2 นิ้ว สีฟ้า
8 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 244 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165692
ข้อโค้ง 90 องศา เกษตร SCG 3/8 นิ้ว สีเทา
6 5 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055167
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 1,522 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136723
ยูเนี่ยน PVC สั้น-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
130 110 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 225709
ข้องอ 90 องศา THAI PP-R 1/2 นิ้ว
19 16 บาท
ขายแล้ว 231 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143833
ข้อต่อสามทางเกลียวในสเตนเลส CITY 1/2 นิ้ว
74 73 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1096050
ข้อต่อเกลียวนอก PVC/BASS SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
71 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055274
ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
95 85 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225697
ข้องอเกลียวใน 90 องศา THAI PP-R 1/2 นิ้ว
79 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055295
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
96 บาท - 102 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 91164
ข้อต่อตรง ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 646 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055010
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5 4.5 บาท
ขายแล้ว 982 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143876
นิปเปิ้ลสเตนเลส เกลียวนอก CITY 1/2 นิ้ว สีเงิน
47 46 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136778
สามทางเกลียวในทองเหลือง ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
70 65 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055064
ข้อต่อสามทาง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 1,157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225696
ข้อต่อสามทาง 90 THAI PP-R 1/2 นิ้วx20 มม.
19 16 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055341
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
71 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1055044
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 3/4 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 193 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91170
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
6 5.5 บาท
ขายแล้ว 200 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055051
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2X1 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143798
นิปเปิ้ลสเตนเลส เกลียวนอก CITY 1 นิ้ว สีเงิน
97 90 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055352
ข้องอพีวีซี 90 องศา SCG 1-1/2 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 506 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054920
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 540 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157874
ข้อต่อยูเนี่ยนแบบต่อด้วยน้ำยา SCG 1 นิ้ว
90 75 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055020
ข้องอ 90-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
31 28 บาท
ขายแล้ว 168 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054984
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
15 12 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136933
ข้อต่อตรง PVC SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
155 130 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055209
สามทางลด-บาง SCG 3 นิ้วx2 นิ้ว สีฟ้า
75 65 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102651
ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน ANA 1/2"x50MM
140 129 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1055121
ข้อต่อสามทางลด-หนา SCG 2 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
70 62 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91178
สามทาง 90 องศา ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
8 7 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055217
ข้อต่อตรง-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
25 22 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 30673
ข้องอเกลียวนอก ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
10 บาท - 11 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055180
ข้องอ 45-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
94 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 222 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055056
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 1/2X2 นิ้ว สีฟ้า
55 48 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110481
ข้องอเกลียวนอก 90 PVC/BRASS SCG 3/4 นิ้ว
119 93 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5593
ข้อต่อลด ท่อน้ำไทย 1X1/2 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 279325
ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมทองเหลือง ANA MF 1/2 นิ้ว
60 45 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055321
ข้อต่อสามทางเกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
80 บาท - 85 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055153
ข้อต่อสามทางเกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
14 บาท - 15 บาท
ขายแล้ว 341 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055172
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
35 บาท - 40 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133280
ข้อต่อตรง PVC SCG 3/8 นิ้ว สีเทา
5 4 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
SKU: 1133268
ข้อต่อตรง PVC SCG 1/2 นิ้ว สีเทา
5 4 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 225725
ข้อต่อตรงเกลียวใน THAI PP-R 1/2 นิ้ว
85 80 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055207
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
22 20 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055193
ข้อต่อสามทาง-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
45 39 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093105
ข้อต่อสามทางทองเหลืองเกลียวใน 90 CITY 1/2"
72 บาท - 76 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1052672
ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน ANA 1/2 นิ้วx20 MM
80 75 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับงานประปา?

เราพูดถึง งานประปา... มักจะเป็นสิ่งที่หลายๆ คนมองว่าเป็นงานต่อเติมซ่อมแซมที่จุกจิกยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินท่อประปา การเลือกข้อต่อ สำหรับใช้งาน ไหนจะน้ำรั่วซึม ท่อรั่ว ท่อตัน งานระบบสุขภัณฑ์ก็ยิ่งจัดการลำบากเข้าไปอีก  ทำให้เราต้องรู้เรื่องการติดตั้งและยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ "อุปกรณ์เดินท่อประปา" ซึ่งมีอะไหล่ประปามากมาย มีตั้งแต่วัสดุท่อประปา, ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เดินท่อประปาเพียงบางส่วนเท่านั้น
ในการเดินระบบประปาการเลือกอุปกรณ์ประเภทข้อต่อนั้น เราควรอุปกรณ์ต่อเติมซ่อมแซม และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ว่าควรเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ที่ไหนดี? ทั้งนี้ งานประปาเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก แต่...หากระบบประปาในบ้านชำรุดเมื่อใด คุณก็ควรรู้เรื่องเครื่องมือช่างบางอย่างที่สำคัญ และอุปกรณ์เดินท่อและวิธีเดินท่อประปาเบื้องต้น ไว้สำหรับคอยต่อเติมซ่อมแซมและติดตั้งงานประปาได้ด้วยตนเอง

ประเภทของข้อต่อประปา หรือ ข้อต่อ PVC

เป็นงานที่ไม่ง่ายเท่าไหร่สำหรับมือใหม่เพราะว่าข้อต่อท่อนัน้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC นั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็น ข้อต่อตรง ข้อต่องอ ข้อต่อสามทาง ข้อต่อเกลียว ข้อต่อสามทางตั้งฉาก ข้อต่อสามทางเข้ามุม เป็นต้น ซึ่งหากเราสามารถนำข้อต่อเหล่านี้มาประกอบกันได้แล้ว เราสามารถออกแบบระบบทางเดินน้ำของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้านเพื่อความสวยงาม การทำสวน การทำบ่อปลา หรืออื่นๆ เพราะเรามีความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น ข้อดีของการเลือกใช้ข้อต่อแบบ PVC ในการทำงานคือมีราคาที่ย่อมเยาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ชนิดและประเภทของข้อต่อ PVC

ข้อต่อแบบตรง เป็นรูปทรงพื้นฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ได้สารพัดแบบสามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพราะตรงข้อต่อจะมีข้อต่อตรงไว้สำหรับต่อสองเส้นเข้าหากัน
ข้อต่องอ 45 องศา และแบบ 90 องศา เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันรองลงมาจากข้อต่อแบบตรง การใช้งานก็จะมีรูปแบบเหมือนกับข้อต่อแบบตรงแต่จะสามารถเพิ่มองศาได้เยอะกว่า ทำให้สามารถนำไปใช้ในมุมต่างๆได้ดีขึ้น
ข้อต่องอสามทางฉาก หรือ ข้อต่อสามตาฉาก เป็นรูปแบบที่ช่วยให้เราสามารถใช้ท่อในการทำมุมฉากกับกำแพงหรือบริเวณที่เราต้องการได้ นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ของข้อต่อแบบนี้ยังทำให้เราสามารถทำเป็นอุปกรณ์อื่นๆได้อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นราวตากผ้า คอกกั้นเด็ก หรือรั้วแบบ PVC
 

วิธีการเดินท่อประปาภายในบ้านและอาคาร

  • การเดินท่อประปาแบบลอย คือ การเดินท่อน้ำแบบลอยติดผนัง ติดเพดาน หรือวางบนพื้น ไม่ได้ฝังไว้ด้านในกำแพงหรือด้านในโครงสร้างต่างๆ เหมาะต่อการซ่อมบำรุง ลดความยุ่งยากและงบประมาณในการสกัดผนัง เพื่อการซ่อมแซมหรือติดตั้งท่อประปาเพิ่มเติม
  • การเดินท่อประปาแบบฝัง คือ การเดินท่อประปาแบบเจาะสกัดผนังหรือพื้นหรือซ่อนไว้ตามเพดานและปิดทับด้วยแผ่นฝ้าเพดาน งานติดตั้งท่อประปามีความเรียบร้อยสวยงาม แต่...ซ่อมแซมและบำรุงรักษายาก จึงควรออกแบบช่องเซอร์วิสไว้แก้ปัญหาในอนาคต
ทั้งนี้ หากต้องการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อได้ที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา นอกจากนี้เรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานประปาให้คุณเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น-เครื่องทำน้ำร้อน ปั้มน้ำอัตโนมัติ รวมไปถึงเลือกซื้ออุปกรณ์เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ และวัสดุก่อสร้างและต่อเติมซ่อมแซมบ้านได้อย่างครบครันที www.homepro.co.th