1284ถึง

ข้องอ

SKU: 1055099
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
49 บาท - 52 บาท
ขายแล้ว 1,025 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055041
ข้องอ 90-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 6,174 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055005
ข้องอ 90-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
11 บาท - 12 บาท
ขายแล้ว 1,468 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055045
ข้องอ 90-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
24 บาท - 26 บาท
ขายแล้ว 241 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055061
ข้องอ 90-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท - 7 บาท
ขายแล้ว 2,287 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055100
ข้องอ 90-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
94 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 270 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055256
ข้องอ 90-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
16 บาท - 17 บาท
ขายแล้ว 916 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055353
ข้องอพีวีซี 90 องศา SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 148 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055023
ข้องอ 90-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
209 บาท - 220 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5643
ข้องอบาง 45 องศา ท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
18 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054918
ข้องอ 90-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
38 บาท - 40 บาท
ขายแล้ว 256 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055194
ข้องอ 45-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
15 บาท - 16 บาท
ขายแล้ว 623 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110501
ข้องอเกลียวนอก 90 PVC/BRASS SCG 1 นิ้ว
131 126 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055031
ข้องอ 45-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 315 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225709
ข้องอ 90 องศา THAI PP-R 1/2 นิ้ว
19 บาท
ขายแล้ว 231 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225697
ข้องอเกลียวใน 90 องศา THAI PP-R 1/2 นิ้ว
79 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055014
ข้องอ 45-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 404 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055155
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 บาท - 8 บาท
ขายแล้ว 528 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055247
ข้องอ 45-บาง SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
50 40 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5644
ข้องอบาง 90 องศา ท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
19 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91172
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
15 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054984
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
15 12 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054993
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
10 บาท - 11 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054939
ข้องอ 90 เกลียวนอก-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
19 บาท - 20 บาท
ขายแล้ว 149 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055295
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
96 บาท - 102 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1055240
ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
64 บาท - 68 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 30673
ข้องอเกลียวนอก ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
12 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165692
ข้อโค้ง 90 องศา เกษตร SCG 3/8 นิ้ว สีเทา
6 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055352
ข้องอพีวีซี 90 องศา SCG 1-1/2 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 506 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055020
ข้องอ 90-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
31 28 บาท
ขายแล้ว 168 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054955
ข้องอ 45-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
15 บาท - 16 บาท
ขายแล้ว 194 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087584
ข้องอ 90 PVC/BRASS เกลียวนอก SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
58 บาท - 62 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055180
ข้องอ 45-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
94 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 222 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110481
ข้องอเกลียวนอก 90 PVC/BRASS SCG 3/4 นิ้ว
119 93 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5569
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท
ขายแล้ว 357 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055032
ข้องอ 45-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
60 55 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136793
ข้องอ 90 องศา เกลียวใน ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
55 45 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91170
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
6 บาท
ขายแล้ว 200 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055248
ข้องอ 90-บาง SCG 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
10 9 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 31846
ข้องอเกลียวใน ท่อน้ำไทย 1/2" สีฟ้า
9 บาท
ขายแล้ว 177 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123624
ข้อโค้ง 90 องศา SCG 8.5 18 มม. 1/2 นิ้ว สีฟ้า
14 12 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 5568
ข้องอ 45 องศา ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 บาท
ขายแล้ว 257 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1122585
ข้อโค้ง 45 องศา SCG 8.5 18 มม. 1/2 นิ้ว สีฟ้า
14 12 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1136785
ข้องอ 90 องศา เกลียวนอก ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
12 10 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
SKU: 1055294
ข้องอ 45-บาง SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 10 บาท
ขายแล้ว 242 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 8532
ข้องลดอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 3/4X1/2 นิ้ว สีฟ้า
10 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1124383
ข้อโค้ง 90 องศา ช่วงสั้น SCG 8.5 18 มม. 1/2 นิ้ว ส...
10 8 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1054999
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
15 12 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055255
ข้องอ 45-บาง SCG 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
10 8 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 1135244
ข้องอ 90 องศา PP-R GREAN PIPE D20 1/2 นิ้ว
5.5 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093107
ข้องอ 90 เกลียวนอกเกลียวใน ทองเหลือง CITY 3/4 นิ้ว
83 บาท - 88 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1125449
ข้องอ 90 องศา เกลียวนอก ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
22 20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1150171
ข้องอ 45 องศา เกลียวใน CITY 1/4 นิ้ว สีเทา
58 57 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1150086
ข้องอเหล็ก 45 องศา เกลียวใน CITY 1 นิ้ว สีเทา
47 43 บาท
SKU: 279320
ข้องอ 90 เกลียวนอกเกลียวใน ทองเหลือง ANA 1/2 นิ้ว
80 69 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1092997
ข้องอลด 90 เกลียวในเกลียวใน CITY 3/4 นิ้วx1/2 นิ้ว
85 บาท - 90 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5581
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 3/4" สีฟ้า
9 บาท
ขายแล้ว 151 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5588
ข้องอเกลียวในทองเหลือง ท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีฟ้า
70 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 5627
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
48 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5651
ข้องอบาง 45 องศา ท่อน้ำไทย 3 นิ้ว สีฟ้า
50 40 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
SKU: 5652
ข้องอบาง 90 องศา ท่อน้ำไทย 3 นิ้ว สีฟ้า
56 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 5663
ข้องอบาง 90 องศา ท่อน้ำไทย 4 นิ้ว สีฟ้า
120 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1206927
ข้องอ 90 องศา เกลียวใน PP-R GREAN PIPE D25 3/4 นิ้...
62 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1093076
ข้องอ 90 เกลียวในเกลียวใน ทองเหลือง CITY 1/2 นิ้ว
60 บาท - 64 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 31847
ข้องอเกลียวใน ท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีฟ้า
15 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
SKU: 1055047
ข้องอ 90-หนา SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
120 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
SKU: 1055282
ข้องอ 45-บาง SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 26 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055138
ข้องอ 90 ลด-หนา SCG 1 นิ้วx1/2 นิ้ว สีฟ้า
16 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055107
ข้องอ 90 เกลียวใน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
24 22 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135253
ข้องอลด 90 องศา PP-R GREAN PIPE D25/20 3/4 นิ้วx1/...
8 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1135266
ข้องอ 90 องศา PP-R GREAN PIPE D32 1 นิ้ว
19 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 1135343
ข้องอ 45 องศา PP-R GREAN PIPE D20 1/2 นิ้ว
5 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1135344
ข้องอเกลียวใน 90 องศา PP-R GREAN PIPE D20 1/2 นิ้ว
47 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 8531
ข้องอลด 90 องศา ท่อน้ำไทย 1X3/4 นิ้ว สีฟ้า
18 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 8528
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 3" สีฟ้า
120 110 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 91167
ข้องอ 45 องศา ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
7 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 8610
ข้องอบาง 90 องศา ท่อน้ำไทย 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
31 28 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 8608
ข้องอบาง 90 องศา ท่อน้ำไทย 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
10 9 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 289981
ข้องอ 45 องศา ท่อน้ำไทย 6 นิ้ว สีฟ้า
350 320 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1122628
ข้อโค้ง 90 องศา SCG 8.5 55 มม. 2 นิ้ว สีฟ้า
86 70 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 1122608
ข้อโค้ง 90 องศา ช่วงสั้น SCG 8.5 55 มม. 2 นิ้ว สีฟ...
55 45 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1122618
ข้อโค้ง 90 องศา SCG 8.5 20 มม. 3/4 นิ้ว สีฟ้า
17 15 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1136983
ข้องอ 90 องศา บาง SCG 200 มม. 8 นิ้ว สีฟ้า
1,070 900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1136992
ข้องอ 90 องศา หนา SCG 100 มม. 4 นิ้ว สีฟ้า
356 320 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1136842
ข้องอ 45 องศา ท่อน้ำไทย 4 นิ้ว สีฟ้า
356 320 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1122591
ข้อโค้ง 45 องศา SCG 8.5 55 มม. 2 นิ้ว สีฟ้า
65 60 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1136588
ข้องอบาง 45 องศา SCG 200 8 นิ้ว สีฟ้า
1,070 900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1136781
ข้องอ 45 องศา ท่อน้ำไทย 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
114 98 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1136792
ข้องอ 90 องศา เกลียวนอก ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
65 60 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1135252
ข้องอ 45 องศา PPR GREAN PIPE D25 3/4 นิ้ว
7 บาท
SKU: 1198882
ข้องอ 45 องศา หนา SCG 80 มม.3 นิ้ว สีฟ้า
185 160 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1206934
ข้องอ 90 องศา เกลียวใน PPR GREAN PIPE D25 1/2 นิ้ว
53 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055081
ข้องอ 90-หนา SCG 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
24 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91169
ข้องอ 45 องศา ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
18 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 5608
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 1 1/4" สีฟ้า
24 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 5603
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีฟ้า
15 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
SKU: 1143723
ข้องอเหล็ก 90 องศา เกลียวใน CITY 1 1/2 นิ้ว สีเทา
85 84 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 5614
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 บาท
ขายแล้ว 75 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91171
ข้องอ 90 องศา ท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีขาว
10 บาท
ขายแล้ว 252 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1198848
ข้องอ 45 องศา หนา SCG 65 มม. 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
114 98 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ

 

ข้องอ ข้อต่อตรง 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อ นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายชนิดงาน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการประปา เพื่อตกแต่งบ้านและสวน เพื่อการเกษตรต่างๆ ซึ่งตัวข้องอ ต่างๆนั้นมีหลากหลายแบบซึ่งจะใช้กับงานในแต่ละแบบ
ข้อดีของข้อต่อ PVC คือ มีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม สามารถทนต่อแรงดันน้ำและการกัดกร่อนได้ดี สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก ข้อต่อ PVC มีหลายขนาดและหลายรูปแบบให้เลือก

ข้องอ ข้อต่อแต่ละชนิด

ข้องอ ข้อต่อ Homepro

สามารถเลือกซื้อ ข้องอ ข้อต่อท่อ ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284