1284ถึง

ข้อต่อตรง

SKU: 1087476
ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 171 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054938
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
7.5 บาท - 8 บาท
ขายแล้ว 1,015 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054957
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
3.5 บาท - 4 บาท
ขายแล้ว 3,963 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055179
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
37 บาท - 39 บาท
ขายแล้ว 327 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055007
ข้อต่อตรง-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 1,939 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096183
ข้อต่อเกลียวนอก PVC/BASS SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
104 บาท - 110 บาท
ขายแล้ว 222 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054976
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 177 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093065
ข้อต่อตรงทองเหลือง MF CITY 1/2 นิ้ว
36 บาท - 38 บาท
ขายแล้ว 153 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055216
ข้อต่อตรง-บาง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
12 บาท - 13 บาท
ขายแล้ว 398 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5659
ข้อต่อบาง ท่อน้ำไทย 4 นิ้ว สีฟ้า
50 45 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1055178
ข้อต่อตรง-บาง SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
40 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055010
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5 4.5 บาท
ขายแล้ว 982 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102470
ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน ANA 1/2"x40MM
120 109 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1055168
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 118 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093060
ข้อต่อหกเหลี่ยมในทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX10 มม.
20 บาท - 22 บาท
ขายแล้ว 373 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055224
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 381 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135274
ข้อต่อตรงเกลียวนอก PP-R GREAN PIPE D32 1 นิ้ว
152 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 5594
ข้อต่อลด ท่อน้ำไทย 1X3/4 นิ้ว สีฟ้า
11 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055219
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
47 บาท - 50 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1052672
ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน ANA 1/2 นิ้วx20 MM
80 75 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225721
ข้อต่อตรงเกลียวนอก PP-R THAI PP-R 1/2 นิ้ว
95 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055172
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
35 บาท - 40 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 279329
ข้อต่อตรงทองเหลือง ANA FF 1/2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม
70 65 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054907
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 3/4X1/2 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 368 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055239
ข้อต่อตรง-บาง SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
42 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 122 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093029
ข้อต่อหกเหลี่ยมในทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX15 มม.
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 228 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5567
ข้อต่อตรง ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5 บาท
ขายแล้ว 203 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096167
ข้อต่อเกลียวนอก PVC/BASS SCG 3/4X1/2 นิ้ว สีฟ้า
77 บาท - 82 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055393
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1X1/2 นิ้ว สีฟ้า
8 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 244 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5613
ข้อต่อตรง ท่อน้ำไทย 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 16 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1055049
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
8 บาท - 9 บาท
ขายแล้ว 709 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055332
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 2X1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
20 16 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055341
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
71 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055241
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
155 145 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 91175
ข้อต่อตรงเกลียวใน ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
6 บาท
ขายแล้ว 205 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136628
ข้อต่อตรงลด-บาง PVC SCG 3X2 นิ้ว
45 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 8516
ข้อต่อตรง PVC ท่อน้ำไทย 4 นิ้ว สีฟ้า
155 130 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1055167
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
4.5 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 1,522 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 279325
ข้อต่อตรงหกเหลี่ยมทองเหลือง ANA MF 1/2 นิ้ว
60 45 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5593
ข้อต่อลด ท่อน้ำไทย 1X1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91173
ข้อต่อตรงเกลียวนอก ท่อน้ำไทย 1/2นิ้ว สีขาว
5 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
SKU: 1133280
ข้อต่อตรง PVC SCG 3/8 นิ้ว สีเทา
5 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
SKU: 1133268
ข้อต่อตรง PVC SCG 1/2 นิ้ว สีเทา
5 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 225725
ข้อต่อตรงเกลียวใน THAI PP-R 1/2 นิ้ว
85 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055276
ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา SCG 3/4 X1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 5 บาท
ขายแล้ว 348 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055056
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 1/2X2 นิ้ว สีฟ้า
55 48 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092998
ข้อต่อหกเหลี่ยมในทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX35 มม.
43 บาท - 46 บาท
ขายแล้ว 213 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1052586
ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน ANA 1/2 นิ้วx10 MM
50 45 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91164
ข้อต่อตรง ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
6 บาท
ขายแล้ว 646 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055265
ข้อต่อตรง-บาง SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
11 บาท
ขายแล้ว 109 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093093
ข้อต่อหกเหลี่ยมในทองเหลือง CITY 1/2 นิ้วX20 มม.
33 บาท - 35 บาท
ขายแล้ว 302 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055091
ข้อต่อตรง-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 16 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055131
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2X3/4 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055051
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2X1 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91166
ข้อต่อตรง ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
12 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1055401
ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา SCG 1X1/2 นิ้ว สีฟ้า
10 8 บาท
ขายแล้ว 468 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5572
ข้อต่อเกลียวใน ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054920
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
5.5 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 540 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055022
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1X3/4 นิ้ว สีฟ้า
9 บาท - 10 บาท
ขายแล้ว 227 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5590
ข้อต่อลด ท่อน้ำไทย 3/4X1/2 นิ้ว สีฟ้า
7 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 5579
ข้อต่อตรง ท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท
ขายแล้ว 202 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055006
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 1/2 นิ้วX3/4 นิ้ว สีฟ้า
55 48 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1055053
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2 นิ้วX1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1055055
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2X1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055058
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 2X1/2 นิ้ว สีฟ้า
30 25 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055101
ข้อต่อตรง-หนา SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
24 บาท - 26 บาท
ขายแล้ว 232 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055152
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
145 140 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1055169
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055238
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 4X1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
65 58 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055266
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 4X3 นิ้ว สีฟ้า
80 72 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1122632
ข้อต่อกันซึม ช่วงสั้น-บาง PVC SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
140 125 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
SKU: 1135288
ข้อต่อลดกลม PP-R GREAN PIPE D32/20 1x1/2 นิ้ว
12 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1136876
ข้อต่อตรงหน้าจาน PVC SCG 4 นิ้ว สีฟ้า
950 920 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 5649
ข้อต่อบาง ท่อน้ำไทย 3 นิ้ว สีฟ้า
40 35 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
SKU: 1143836
ข้อต่อลดเหลี่ยมเกลียวประปา CITY 2x1.1/4 นิ้ว
72 71 บาท
SKU: 1125809
ข้อต่อตรงลด ท่อน้ำไทย 1X1/2 นิ้ว สีขาว
11 10 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 5586
ข้อต่อเกลียวนอก ท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5589
ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง ท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีฟ้า
54 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 5602
ข้อต่อเกลียวนอก ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีฟ้า
10 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5621
ข้อต่อเกลียวนอก ท่อน้ำไทย 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1054940
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 1/2 นิ้วX3/4 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054919
ข้อต่อตรงลด-หนา SCG 1 1/2 นิ้วX1 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054998
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 18 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055025
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
55 50 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1055283
ข้อต่อตรงลด-บาง SCG 2X1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
20 บาท
ขายแล้ว 135 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055269
ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา SCG 1 นิ้วX3/4 นิ้ว สีฟ้า
10 8 บาท
ขายแล้ว 111 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055187
ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา SCG 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
20 17 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133872
ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง SCG 2 นิ้ว สีฟ้า
320 300 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1096182
ข้อต่อลดเกลียวนอก PVC/BASS SCG 1X1/2 นิ้ว สีฟ้า
118 บาท - 125 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135230
ข้อต่อตรงเกลียวใน PP-R GREAN PIPE D25 3/4 นิ้ว
64 บาท
SKU: 1135246
ข้อต่อตรง PP-R GREAN PIPE D20 1/2 นิ้ว
4 บาท
SKU: 8522
ข้อต่อลด ท่อน้ำไทย 3X2 นิ้ว สีฟ้า
100 90 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 8517
ข้อต่อลด ท่อน้ำไทย 1 1/2X1 นิ้ว สีฟ้า
20 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 8519
ข้อต่อลด ท่อน้ำไทย 2 1/2X2 นิ้ว สีฟ้า
55 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 8539
ข้อต่อเกลียวใน ท่อน้ำไทย 4 นิ้ว สีฟ้า
155 145 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 8557
ข้อต่อเกลียวนอก ท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
30 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 8558
ข้อต่อเกลียวนอก ท่อน้ำไทย 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
55 50 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 8595
ข้อต่อบาง ท่อน้ำไทย 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
10 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 91177
ข้อต่อตรงเกลียวใน ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
12 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1136896
ข้อต่อตรงบาง PVC SCG 5 นิ้ว สีฟ้า
160 140 บาท

 

ข้องอ ข้อต่อตรง 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อ นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายชนิดงาน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการประปา เพื่อตกแต่งบ้านและสวน เพื่อการเกษตรต่างๆ ซึ่งตัวข้องอ ต่างๆนั้นมีหลากหลายแบบซึ่งจะใช้กับงานในแต่ละแบบ
ข้อดีของข้อต่อ PVC คือ มีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม สามารถทนต่อแรงดันน้ำและการกัดกร่อนได้ดี สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก ข้อต่อ PVC มีหลายขนาดและหลายรูปแบบให้เลือก

ข้องอ ข้อต่อแต่ละชนิด

ข้องอ ข้อต่อ Homepro

สามารถเลือกซื้อ ข้องอ ข้อต่อท่อ ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284