1284

ท่อน้ำ

SKU: 1054909
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
47 บาท - 49 บาท
ขายแล้ว 1,548 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055054
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
62 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 1,736 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055042
ท่อประปา SCG CLASS 5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
490 บาท - 550 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054985
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
300 220 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055063
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
170 129 บาท
ขายแล้ว 498 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054908
ท่อประปา SCG CLASS 5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
155 บาท - 158 บาท
ขายแล้ว 87 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055012
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
75 บาท - 80 บาท
ขายแล้ว 1,081 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135190
ท่อน้ำร้อน PP-R GREAN PIPE SDR6 D20 1/2 นิ้ว 4 ม.
120 110 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 1115721
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
43 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
SKU: 1055052
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
199 บาท - 210 บาท
ขายแล้ว 238 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91163
ท่อ PVC ท่อน้ำไทย CLASS 8.5 1 นิ้ว 4 ม. สีขาว
120 110 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1055043
ท่อประปา SCG CLASS 5 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
320 บาท - 350 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5562
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 3 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
668 590 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1055124
ท่อประปา เสือ CLASS 5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
177 165 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 91161
ท่อ PVC ท่อน้ำไทย CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 4 ม. สีขาว
72 62 บาท
ขายแล้ว 271 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055105
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
54 บาท - 56 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055071
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
65 บาท - 69 บาท
ขายแล้ว 482 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054949
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
85 บาท - 90 บาท
ขายแล้ว 473 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 17375
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 2 1/2 นิ้ว 4 ม. สี...
482 360 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1133258
ท่อ PVC SCG งานเกษตร 3/8 นิ้ว 4 เมตร สีเทา
28 บาท - 29 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1231004
ท่อ PVC SCG CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีขาว
75 59 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1133326
ท่อ PVC SCG งานเกษตร 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีเทา
33 บาท - 35 บาท
ขายแล้ว 284 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206429
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
39 บาท - 41 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5561
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
290 227 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 5556
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 4 ม. สีฟ...
65 บาท - 69 บาท
ขายแล้ว 131 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054977
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
155 126 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135331
ท่อน้ำร้อน PP-R GREAN PIPE SDR6 D25 3/4 นิ้ว 4 ม.
175 169 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1054927
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
148 120 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104523
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
90 80 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1230967
ท่อ PVC SCG CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีขาว
90 79 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1104390
ท่อสีฟ้า SCG CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
50 48 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184649
ท่อประปา SCG ปลายบาน CLASS5 5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สี...
131 128 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184656
ท่อประปา เสือ ปลายบาน CLASS 8.5 2 1/2 นิ้ว 4 เมตร...
378 360 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184771
ท่อประปา เสือ ปลายบาน CLASS 8.5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้...
868 860 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184359
ท่อประปา เสือ CLASS 5 5 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
838 820 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 5560
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 1 1/2 นิ้ว 4 ม. สี...
182 145 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 5564
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 5 2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
192 152 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 5558
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทยย CLASS 8.5 1 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
87 บาท - 90 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
SKU: 5559
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 1 1/4 นิ้ว 4 ม. สี...
148 124 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 5566
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 5 4 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
555 บาท - 580 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1206925
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 5 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
1,800 1,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1206926
ท่อประปา ท่อน้ำไทย CLASS 8.5 6 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
2,200 1,900 บาท
SKU: 1206427
ท่อประปา SCG CLASS 7 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
41 บาท - 43 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
SKU: 1206440
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
150 115 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1206446
ท่อประปา SCG CLASS 7 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
520 420 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1206445
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
820 635 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1206439
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
520 399 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1206438
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
61 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206461
ท่อประปา SCG CLASS 7 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
49 บาท - 52 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1206452
ท่อประปา SCG CLASS 7 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
240 195 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1206454
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
120 96 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1206510
ท่อประปา SCG CLASS 7 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
155 125 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1206515
ท่อประปา SCG CLASS 7 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
120 110 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1054929
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
193 145 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054988
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
80 66 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055087
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
72 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 123 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055072
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
1,544 1,400 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055048
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
450 335 บาท
ขายแล้ว 113 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055135
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
131 116 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055137
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
100 80 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055134
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
382 349 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055151
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
174 157 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055142
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
249 234 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133881
ท่อประปา SCG CLASS 5 6 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
1,536 1,470 บาท
SKU: 1133845
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 6 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
2,400 2,200 บาท
SKU: 1133862
ท่อประปา SCG CLASS 5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
138 128 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1133719
ท่อประปา SCG CLASS 5 5 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
1,100 1,020 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1133740
ท่อประปา SCG CLASS 5 1 1/4 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
110 106 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1133790
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
225 215 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1160934
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
50 40 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1160898
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
230 200 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1160881
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
230 200 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1160846
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
40 38 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1160845
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
60 58 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160828
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
90 80 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1160768
ท่อประปา เสือ CLASS 5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
110 90 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160709
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1-1/4 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
80 70 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 8486
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 13.5 2 1/2 นิ้ว 4 ม. ส...
728 699 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 8484
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 13.5 1 1/2 นิ้ว 4 ม. ส...
300 235 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 8482
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 13.5 1 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
170 129 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 8498
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 5 1 1/2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้...
138 128 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1115646
ท่อประปา เสือ CLASS 5 2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
180 170 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1115647
ท่อประปา เสือ CLASS 5 5 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
980 896 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1115616
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
53 บาท - 55 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1115687
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 1/4 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
132 120 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1115675
ท่อประปา SCG CLASS 5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
203 169 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1115813
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
155 126 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1115755
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
119 90 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1115738
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
970 810 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1115703
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 3 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
600 545 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1115704
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 1/2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
172 159 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1115702
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
270 219 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1136841
ท่อประปา ท่อน้ำไทย ปลายบาน CLASS 8.5 2 1/2 นิ้ว 4 ...
482 360 บาท
SKU: 1136762
ท่อประปา โพลี CLASS 5 6 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
1,400 1,250 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1136737
ท่อประปา โพลี CLASS 5 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
100 99 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1136655
ท่อประปา โพลี CLASS 5 2 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
300 270 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1104515
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 3/4 นิ้ว2 เมตร สีฟ้า
60 50 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104497
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
40 38 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 278135
ท่อประปา โพลี CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
80 67 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 278132
ท่อประปา โพลี CLASS 13.5 1 1/2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
282 239 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ

 

ท่อพีวีซีสีขาว

ท่อ PVC คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างและส่งน้ำ เช่น งานท่อประปา ท่อลำเลียงของเหลว ท่อระบายน้ำทิ้ง หรือเดินสายไฟ เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างทั่วไปของท่อ PVC จะเป็นท่อพลาสติกทรงกระบอกแบบตรงยาว ผิวเรียบ ผลิตจากวัสดุพอลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) เป็นหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา ทนต่อแสงแดด กรดด่าง และแรงกระแทกได้ดี และสามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยการใช้ข้อต่อเชื่อมเข้าหากันหรือในงานบางประเภทจะใช้น้ำยาประสานท่อ PVC เนื่องจากท่อ PVC มีให้เลือกใช้งานหลายสีหลายขนาด และแต่ละสีก็จะบ่งบอกการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกท่อ PVC ให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สีท่อพีวีซีแต่ละชนิดมีอะไรบ้าง

ท่อพีวีซีสีขาว Homepro

สำหรับคนที่ต้องการ ท่อพีวีซีสีขาว  รวมถึงอุปกรณ์นอกบ้านต่างๆ สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homeproทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284