1284

ถึง

ท่อน้ำ

SKU: 1055054
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
90 82 บาท
ขายแล้ว 1,603 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055012
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
109 99 บาท
ขายแล้ว 722 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054949
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
119 109 บาท
ขายแล้ว 590 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055093
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
65 53 บาท
ขายแล้ว 557 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054975
ท่อประปา เสือ CLASS 5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
640 620 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055063
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
170 158 บาท
ขายแล้ว 508 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055052
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
290 280 บาท
ขายแล้ว 236 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054909
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
72 66 บาท
ขายแล้ว 2,477 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225743
ท่อพีพีอาร์ THAI PP-R SDR6 D20 1/2 นิ้ว
205 190 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055048
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
450 420 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055151
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
174 157 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054988
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
80 75 บาท
ขายแล้ว 431 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055130
ท่อประปา SCG CLASS 5 2 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
330 280 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055106
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
990 930 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055042
ท่อประปา SCG CLASS 5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
720 689 บาท
ขายแล้ว 181 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055043
ท่อประปา SCG CLASS 5 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
450 420 บาท
ขายแล้ว 118 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160768
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
110 90 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055142
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
249 234 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055071
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
90 82 บาท
ขายแล้ว 541 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054985
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
300 280 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160709
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1-1/4 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
80 70 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1055072
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
1,544 1,400 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055124
ท่อประปา เสือ CLASS 5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
177 165 บาท
ขายแล้ว 161 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104551
ท่อสีฟ้า SCG CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
50 48 บาท
ขายแล้ว 96 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054927
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
148 137 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160881
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
230 200 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1055059
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
270 260 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160720
ท่อประปา SCG CLASS 5 2-1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
170 160 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1160846
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
40 38 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104523
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
90 80 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160862
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 8.5 1-1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
100 90 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160640
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 13.5 3/4 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
60 50 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160781
ท่อน้ำร้อน THAI PP-R SDR6 D20 1/2 นิ้ว
105 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1160845
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 8.5 1 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
60 58 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104514
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
100 90 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055050
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
960 940 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225742
ท่อพีพีอาร์ THAI PP-R SDR11 D25 3/4 นิ้ว
169 159 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104389
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
60 58 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160670
ท่อน้ำ THAI PP-R SDR11 D20 1/2 นิ้ว
80 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055122
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 2 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
728 699 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055087
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
110 96 บาท
ขายแล้ว 204 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225744
ท่อพีพีอาร์ SDR6 D25 3/4 นิ้ว
255 250 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055135
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
131 116 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055141
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
668 654 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054929
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
193 178 บาท
ขายแล้ว 104 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160855
ท่อสีฟ้า ตราเสือ CLASS 8.5 1-1/4 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
80 70 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1054977
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
155 139 บาท
ขายแล้ว 190 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104390
ท่อสีฟ้า SCG CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
50 48 บาท
ขายแล้ว 179 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160847
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
50 40 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160898
ท่อสีฟ้า ตราเสือ CLASS 13.5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
230 200 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 225741
ท่อพีพีอาร์ THAI PP-R SDR11 D20 1/2 นิ้ว
149 139 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160618
ท่อน้ำร้อน THAI PP-R SDR6 D25 3/4 นิ้ว
140 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1104515
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 3/4 นิ้ว2 เมตร สีฟ้า
60 50 บาท
ขายแล้ว 306 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160708
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 13.5 1-1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้...
150 130 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1160878
ท่อประปา SCG CLASS 5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
110 100 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1104497
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
40 38 บาท
ขายแล้ว 213 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160934
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
50 40 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
SKU: 1160772
ท่อน้ำดี THAI PP-R SDR11 D25 3/4 นิ้ว
90 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1054908
ท่อประปา SCG CLASS 5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
203 188 บาท
ขายแล้ว 257 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160828
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 13.5 1 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
90 80 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1055134
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
382 349 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055137
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
100 92 บาท
ขายแล้ว 215 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055105
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
80 75 บาท
ขายแล้ว 244 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160820
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
160 140 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1160877
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 8.5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
160 140 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ

ท่อน้ำ ท่อประปา ท่อพีพี-อาร์ ท่อพีวีซี คืออะไรและใช้งานอย่างไร?

หากพูดถึงเรื่องท่อประปาหรือระบบประปา หากหลายๆท่านที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางจริงๆจะรู้สึกว่าดูเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้ยุ่งยาก เข้าใจยากเพราะประเภทเถทของท่อนั้นมีให้เลือกใช้งานกันหลากหลายแบบมากเหลือเกิน ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มีการใช้งานต่างกันเราลองมาดูกันเบื้องต้นก่อนว่า ท่อประปาคืออะไร? และมีบทบาทการใช้งานในบ้านอย่างไร ท่อประปาคือท่อที่มีไว้สำหรับลำเลียงน้ำเพื่อใช้ในอาคารหรือบ้านเรือน ซึ่งในประเทศไทยเรานิยมใช้กันอยู่หลักๆ 2 แบบ คือ ท่อพีพี-อาร์ ท่อพีวีซี  ซึ่งท่อแต่ละชนิดก็มีราคา คุณภาพและวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน
การใช้น้ำเองก็เป็นปัจจัยแรกๆในการเลือกประเภทของท่อประปาด้วยเพราะน้ำแต่ละอย่างก็มีข้อจำกัดไม่เหมือนกัน การอาบน้ำก็ต้องมีการต่อสายน้ำร้อนน้ำอุ่น อย่างสุขภัณฑ์ต่างๆ พวกก๊อกน้ำ หรืออุปกรณ์อื่นๆในห้องครัวก็ต้องมีการควบคุมแรงดันน้ำให้เหมาะสมกับการใช้ นอกจากนั้นเองเรายังต้องคำนึกถึงความแข็งแรงของโครงสร้างระบบประปาด้วยเช่น การเดินท่อฝังในดิน กำแพง หรือเพบาน
 
ทั้งนี้การใช้งานระบบประปาที่ดียังต้องมีความสะอาดและปลอดภัยด้วย หมายความว่าในขั้นตอนการลำเลียงน้ำต้องทำให้ไม่เกิดสารเคมีหรืออะไรก็ตามที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายของผู้ใช้หรือไม่ทำให้เกิดอันตรายประเภทน้ำรั่วหรือไฟฟ้ารั่ว ทั้งนี้เองเราสามารถเลือกใช้ท่อที่มีความน่าเชื่อถือและมีความทนทานจากผู้ผลิตที่มีใบรับรอง หรือสามารถเลือกซื้อได้ที่โฮมโปรทุกสาขา

ท่อประปาแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร และแต่ละแบบใช้งานแบบไหนบ้าง

  • ท่อพีวิซี(PVC) เป็นท่อที่หลายๆคนคงจะเคยเห็นและรู้จักกันนั้นก็ท่อพลาสติกสีฟ้านั้นเอง เป็นท่อแบบมาตรฐานทั่วไปที่คนส่วนมากนิยมใช้ในกันประปากันเพราะว่ามีคุณภาพค่อนข้างดีหากเทียบกับราคา ท่อพีวีซี ยังสามารถหาซื้อได้งาน มีน้ำหนักเบาทำให้เหมาะกับงานประปาแบบทั้งงานเล็กและงานใหญ่ ขนาดของท่อประปาแบบ ท่อพีวีซี จะมีขนาดตั้งแต่ 1/2 นิ้ว จนไปถึง 12 นิ้ว และท่อแต่ละขนาดก็มีชั้นความดันที่ต่างกันไปตามความเหมาะสมทำให้ผู้ที่ต้องการออกแบบระบบประปาสามารถเลือกซื้อท่อได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ไม่ควรเลือกซื้อท่อพีวีซี ที่มีราคาถูกเกิดไป เพราะอาจจะทำให้ไม่ได้มาตรฐานในระยะยาว หรือเป็นท่อเฉพาะสำหรับงานเกษตรเล็กๆ ได้ เนื่องจากมีลักษณะคล้ายๆกัน ตอนเลือกซื้ออาจจะดูเหมือนประหยัดกว่าเนื่องจากราคาถูกแต่ในระยะยาวอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้
  • ท่อพีพี-อาร์ (PPR) คือท่อสีเขียวที่คนนิยมนำมาใช้สำหรับทำทางเดินน้ำอุ่นและน้ำร้อนด้วยเหตุนี้เองจึงไม่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับท่อ PVC ได้ ด้วยราคาของท่อพีพีอาร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่า ทำให้เหมาะกับเป็นท่อที่ใช้งานเฉพาะทางทำให้เราไม่ได้พบเห็นบ่อยหนักในบ้านทั่วๆไป
ทั้งนี้ หากต้องการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อได้ที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา นอกจากนี้เรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานประปาให้คุณเลือกซื้อ เครื่องทำน้ำอุ่น-เครื่องทำน้ำร้อน ปั้มน้ำอัตโนมัติ รวมไปถึงเลือกซื้ออุปกรณ์เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ และวัสดุก่อสร้างและต่อเติมซ่อมแซมบ้านได้อย่างครบครันที www.homepro.co.th