1284
ถึง

ท่อพีวีซีสีฟ้า

SKU: 1054909
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
47 บาท - 49 บาท
ขายแล้ว 1,548 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055054
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
62 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 1,736 รายการ
SKU: 1054985
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
300 220 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055042
ท่อประปา SCG CLASS 5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
490 บาท - 550 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054908
ท่อประปา SCG CLASS 5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
155 บาท - 158 บาท
ขายแล้ว 87 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055063
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
170 129 บาท
ขายแล้ว 498 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055012
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
75 บาท - 80 บาท
ขายแล้ว 1,081 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055124
ท่อประปา เสือ CLASS 5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
177 165 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5562
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 3 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
668 590 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1055052
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
199 บาท - 210 บาท
ขายแล้ว 238 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055105
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
54 บาท - 56 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055071
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
65 บาท - 69 บาท
ขายแล้ว 482 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 17375
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 2 1/2 นิ้ว 4 ม. สี...
482 360 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1055093
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
43 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 394 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055043
ท่อประปา SCG CLASS 5 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
320 บาท - 350 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206429
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
39 บาท - 41 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5561
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
290 227 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 5556
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 4 ม. สีฟ...
65 บาท - 69 บาท
ขายแล้ว 131 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054977
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
155 126 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054949
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
85 บาท - 90 บาท
ขายแล้ว 473 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054927
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
148 120 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104523
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
90 80 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184675
ท่อประปา เสือ ปลายบาน CLASS5 13.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมต...
222 210 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184649
ท่อประปา SCG ปลายบาน CLASS5 5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สี...
131 128 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184656
ท่อประปา เสือ ปลายบาน CLASS 8.5 2 1/2 นิ้ว 4 เมตร...
378 360 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184620
ท่อประปา SCG ปลายบาน CLASS 13.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร ...
272 260 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184771
ท่อประปา เสือ ปลายบาน CLASS 8.5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้...
868 860 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184717
ท่อประปา เสือ ปลายบาน CLASS 13.5 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร...
169 160 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184359
ท่อประปา เสือ CLASS 5 5 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
838 820 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 5560
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 1 1/2 นิ้ว 4 ม. สี...
182 145 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 5563
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 4 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
990 810 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 5564
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 5 2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
192 152 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 5565
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 5 3 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
450 372 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 5557
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 13.5 3/4 นิ้ว 4 ม. สีฟ...
109 82 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
SKU: 5558
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทยย CLASS 8.5 1 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
87 บาท - 90 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
SKU: 5559
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 1 1/4 นิ้ว 4 ม. สี...
148 124 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 5566
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 5 4 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
555 บาท - 580 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1133700
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
390 355 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1133708
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
900 860 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1206925
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 5 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
1,800 1,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1206926
ท่อประปา ท่อน้ำไทย CLASS 8.5 6 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
2,200 1,900 บาท
SKU: 1206428
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
240 185 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1206427
ท่อประปา SCG CLASS 7 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
41 บาท - 43 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
SKU: 1206440
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
150 115 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1206446
ท่อประปา SCG CLASS 7 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
520 420 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1206445
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
820 635 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1206447
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
46 บาท - 49 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1206439
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
520 399 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1206438
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
61 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206462
ท่อประปา SCG CLASS 7 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
65 บาท - 68 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
SKU: 1206461
ท่อประปา SCG CLASS 7 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
49 บาท - 52 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1206453
ท่อประปา SCG CLASS 7 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
855 665 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1206452
ท่อประปา SCG CLASS 7 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
240 195 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1206455
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 2 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
370 289 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1206454
ท่อประปา ตราเสือ CLASS 7 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
120 96 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1206510
ท่อประปา SCG CLASS 7 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
155 125 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1206514
ท่อประปา SCG CLASS 7 2 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
370 299 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1206515
ท่อประปา SCG CLASS 7 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
120 110 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1054929
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
193 145 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054988
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
80 66 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054975
ท่อประปา เสือ CLASS 5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
640 620 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1207222
ท่อสีฟ้า ตราท่อน้ำไทย CLASS 8.5 2 นิ้ว บาน 4 ม. สี...
290 227 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1055087
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
72 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 123 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055072
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
1,544 1,400 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055059
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
270 260 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1055050
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
960 940 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055048
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
450 335 บาท
ขายแล้ว 113 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055135
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
131 116 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055137
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
100 80 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055134
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
382 349 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055130
ท่อประปา SCG CLASS 5 2 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
235 บาท - 250 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055122
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 2 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
728 699 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055106
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
690 บาท - 710 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055151
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
174 157 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055142
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
249 234 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055141
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 3 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
668 498 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133881
ท่อประปา SCG CLASS 5 6 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
1,536 1,470 บาท
SKU: 1133882
ท่อประปา SCG CLASS 8 2 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
482 360 บาท
SKU: 1133891
ท่อประปา เสือ CLASS 5 6 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
1,400 1,250 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1133835
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 2 1/2 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
482 360 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1133845
ท่อประปา SCG CLASS 8.5 6 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
2,400 2,200 บาท
SKU: 1133863
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 6 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
1,978 1,900 บาท
SKU: 1133862
ท่อประปา SCG CLASS 5 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
138 128 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1133816
ท่อประปา เสือ CLASS 5 10 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
3,355 2,600 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1133777
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 6 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
2,200 1,900 บาท
SKU: 1133719
ท่อประปา SCG CLASS 5 5 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
1,100 1,020 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1133720
ท่อประปา SCG CLASS 5 6 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
1,536 1,470 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1133740
ท่อประปา SCG CLASS 5 1 1/4 นิ้ว 4 ม. สีฟ้า
110 106 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1133790
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 1 1/4 นิ้ว 4 เมตร สีฟ้า
225 215 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1160934
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
50 40 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1160640
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 3/4 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
60 50 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160898
ท่อประปา เสือ CLASS 13.5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
230 200 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1160881
ท่อประปา SCG CLASS 13.5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
230 200 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1160855
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1-1/4 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
80 70 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1160846
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
40 38 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1160847
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 3/4 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
50 40 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160845
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
60 58 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160877
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
160 140 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1160878
ท่อประปา SCG CLASS 5 2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
110 100 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1160862
ท่อประปา เสือ CLASS 8.5 1-1/2 นิ้ว 2 เมตร สีฟ้า
100 90 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

ท่อน้ำ ท่อประปา ท่อพีพี-อาร์ ท่อพีวีซี คืออะไรและใช้งานอย่างไร?

หากพูดถึงเรื่องท่อประปาหรือระบบประปา หากหลายๆท่านที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางจริงๆจะรู้สึกว่าดูเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้ยุ่งยาก เข้าใจยากเพราะประเภทเถทของท่อนั้นมีให้เลือกใช้งานกันหลากหลายแบบมากเหลือเกิน ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มีการใช้งานต่างกันเราลองมาดูกันเบื้องต้นก่อนว่า ท่อประปาคืออะไร? และมีบทบาทการใช้งานในบ้านอย่างไร ท่อประปาคือท่อที่มีไว้สำหรับลำเลียงน้ำเพื่อใช้ในอาคารหรือบ้านเรือน ซึ่งในประเทศไทยเรานิยมใช้กันอยู่หลักๆ 2 แบบ คือ ท่อพีพี-อาร์ ท่อพีวีซี  ซึ่งท่อแต่ละชนิดก็มีราคา คุณภาพและวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน
การใช้น้ำเองก็เป็นปัจจัยแรกๆในการเลือกประเภทของท่อประปาด้วยเพราะน้ำแต่ละอย่างก็มีข้อจำกัดไม่เหมือนกัน การอาบน้ำก็ต้องมีการต่อสายน้ำร้อนน้ำอุ่น อย่างสุขภัณฑ์ต่างๆ พวกก๊อกน้ำ หรืออุปกรณ์อื่นๆในห้องครัวก็ต้องมีการควบคุมแรงดันน้ำให้เหมาะสมกับการใช้ นอกจากนั้นเองเรายังต้องคำนึกถึงความแข็งแรงของโครงสร้างระบบประปาด้วยเช่น การเดินท่อฝังในดิน กำแพง หรือเพบาน
 
ทั้งนี้การใช้งานระบบประปาที่ดียังต้องมีความสะอาดและปลอดภัยด้วย หมายความว่าในขั้นตอนการลำเลียงน้ำต้องทำให้ไม่เกิดสารเคมีหรืออะไรก็ตามที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายของผู้ใช้หรือไม่ทำให้เกิดอันตรายประเภทน้ำรั่วหรือไฟฟ้ารั่ว ทั้งนี้เองเราสามารถเลือกใช้ท่อที่มีความน่าเชื่อถือและมีความทนทานจากผู้ผลิตที่มีใบรับรอง หรือสามารถเลือกซื้อได้ที่โฮมโปรทุกสาขา

ท่อประปาแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร และแต่ละแบบใช้งานแบบไหนบ้าง

  • ท่อพีวิซี(PVC) เป็นท่อที่หลายๆคนคงจะเคยเห็นและรู้จักกันนั้นก็ท่อพลาสติกสีฟ้านั้นเอง เป็นท่อแบบมาตรฐานทั่วไปที่คนส่วนมากนิยมใช้ในกันประปากันเพราะว่ามีคุณภาพค่อนข้างดีหากเทียบกับราคา ท่อพีวีซี ยังสามารถหาซื้อได้งาน มีน้ำหนักเบาทำให้เหมาะกับงานประปาแบบทั้งงานเล็กและงานใหญ่ ขนาดของท่อประปาแบบ ท่อพีวีซี จะมีขนาดตั้งแต่ 1/2 นิ้ว จนไปถึง 12 นิ้ว และท่อแต่ละขนาดก็มีชั้นความดันที่ต่างกันไปตามความเหมาะสมทำให้ผู้ที่ต้องการออกแบบระบบประปาสามารถเลือกซื้อท่อได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ไม่ควรเลือกซื้อท่อพีวีซี ที่มีราคาถูกเกิดไป เพราะอาจจะทำให้ไม่ได้มาตรฐานในระยะยาว หรือเป็นท่อเฉพาะสำหรับงานเกษตรเล็กๆ ได้ เนื่องจากมีลักษณะคล้ายๆกัน ตอนเลือกซื้ออาจจะดูเหมือนประหยัดกว่าเนื่องจากราคาถูกแต่ในระยะยาวอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้
  • ท่อพีพี-อาร์ (PPR) คือท่อสีเขียวที่คนนิยมนำมาใช้สำหรับทำทางเดินน้ำอุ่นและน้ำร้อนด้วยเหตุนี้เองจึงไม่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับท่อ PVC ได้ ด้วยราคาของท่อพีพีอาร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่า ทำให้เหมาะกับเป็นท่อที่ใช้งานเฉพาะทางทำให้เราไม่ได้พบเห็นบ่อยหนักในบ้านทั่วๆไป
ทั้งนี้ หากต้องการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อได้ที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา นอกจากนี้เรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานประปาให้คุณเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น-เครื่องทำน้ำร้อน ปั้มน้ำอัตโนมัติ รวมไปถึงเลือกซื้ออุปกรณ์เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง วาล์วน้ำงานประปา, เช็ควาล์ว , บอลวาล์ว , ฟุตวาล์ว , สต๊อปวาล์ว , ประตูน้ำ, ข้อต่อท่อน้ำ และวัสดุก่อสร้างและต่อเติมซ่อมแซมบ้านได้อย่างครบครันที www.homepro.co.th