1284

คลิ๊ปจับก้ามปู

SKU: 1135314
คลิปก้ามปูสั้น PP-R GREAN PIPE D20 1/2 นิ้ว สีเขีย...
3 บาท
ขายแล้ว 255 รายการ
SKU: 1055268
คลิปก้ามปู-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
3.5 บาท - 4 บาท
ขายแล้ว 3,208 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136853
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
5 บาท
ขายแล้ว 369 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5578
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
4 บาท
ขายแล้ว 225 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136863
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
6 5 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055306
กิ๊ปจับท่อ-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
2.5 บาท - 3 บาท
ขายแล้ว 919 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133921
กิ๊ปจับท่อ PVC SCG 55 2 นิ้ว สีฟ้า
22 19 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5591
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีฟ้า
4 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136764
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135335
คลิปก้ามปูสั้น PP-R GREAN PIPE D32 1 นิ้ว สีเขียว
5 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1136854
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีขาว
5 บาท
ขายแล้ว 218 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136744
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
20 17 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 171164
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีฟ้า
5 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
SKU: 1125951
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
5 บาท
ขายแล้ว 91 รายการ
SKU: 1125450
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
4 บาท
ขายแล้ว 210 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1119950
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 2 1/2 นิ้ว
11 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1119890
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 3 นิ้ว
14 บาท
SKU: 5604
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีฟ้า
5 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1206346
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 6 นิ้ว
72 บาท
ขายแล้ว 113 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206357
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 5 นิ้ว
55 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
SKU: 1231003
กิ๊ปจับท่อ-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีขาว
5 3 บาท
SKU: 1120104
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 3/8 นิ้ว แพ๊ก 10 ชิ้น
12 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1120103
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 1 1/2 นิ้ว แพ๊ก 5 ชิ้น
22 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1120092
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 2 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
25 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120048
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 1 1/4 นิ้ว แพ๊ก 5 ชิ้น
18 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1120063
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 1/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
12 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1120073
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 3/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
14 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1120004
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 1/2 นิ้ว
14 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1120018
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 1 นิ้ว แพ๊ก 5 ชิ้น
12 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1120035
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 4 นิ้ว
16 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1055331
กิ๊ปจับท่อ-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
2.5 บาท - 3 บาท
ขายแล้ว 162 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055218
กิ๊ปจับท่อ-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
3.5 บาท - 4 บาท
ขายแล้ว 142 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133922
กิ๊ปจับท่อ PVC SCG 100 4 นิ้ว สีฟ้า
50 48 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1133884
กิ๊ปจับท่อ PVC SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
23 22 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133826
กิ๊ปจับท่อ PVC SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
35 30 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133796
กิ๊ปจับท่อ PVC SCG 40 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
13 12 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136782
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
22 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136791
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
23 22 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1136740
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
10 9 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 1136755
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 4 นิ้ว สีฟ้า
50 48 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1136730
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
13 12 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136688
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 3 นิ้ว สีฟ้า
35 30 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 1196816
รีแพร์ แคล้มป์ ล็อกแอม 3 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว
579 570 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1196815
รีแพร์ แคล้มป์ ล็อกแอม 2 1/2 นิ้ว
335 329 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1196770
รีแพร์ แคล้มป์ ล็อกแอม 3 นิ้ว
439 430 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1231013
คลิปก้ามปู-หนา SCG 1 นิ้ว สีขาว
6 4 บาท
SKU: 1230962
คลิปก้ามปู-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีขาว
6 5 บาท
SKU: 1055363
คลิปก้ามปู-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
6 บาท
ขายแล้ว 592 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055336
คลิปก้ามปู-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
3.5 บาท - 4 บาท
ขายแล้ว 907 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135267
คลิปก้ามปูสั้น PP-R GREAN PIPE D25 3/4 นิ้ว สีเขีย...
3 บาท
ขายแล้ว 145 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136768
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
13 12 บาท
ขายแล้ว 323 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136774
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
11 10 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
SKU: 171162
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
5 บาท
ขายแล้ว 368 รายการ

 

กิ๊บจับท่อและคลิปก้ามปู

กิ๊บจับท่อและคลิปก้ามปูเป็นอุปกรณ์สำหรับการยึดท่อไว้ กิ๊บจับท่อจะมีรูตะปูที่สามารถใช้ไว้ยึดตัวท่อPVCไว้กลับกำแพงหรือเพดานต่างๆ สำหรับคลิ๊ปก้ามปูการใช้งานก็จะคล้ายๆกิ๊บจับท่อ แต่คลิ๊ปก้ามปูจะมาในขนาดที่เล็กกว่าส่วนมากคลิ๊ปก้ามปูจะมีไว้ตั้งท่อให้อยู่กับพื้นไม่ให้กลิ้งไปไหน โดยคลิปาก้ามปูในปัจจุบันนั้นผลิตจากพลาสติก PVC ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง ปลอดภัยไม่ลามไฟ สามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิว ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

ตัวกิ๊ปจับท่อพีวีซีนั้น จะมีทั้งแบบที่ใช้กับงานประปา และแบบที่ใช้กับงานเดินท่อร้อยสายไฟ แม้จะมีความคล้ายกันแต่คุณสมบัติบางประการก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน   คุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเหมือน ๆ กัน คือ

  1. เป็นฉนวนกันไฟฟ้า
  2. ทนทาน ทนต่อแรงดันและแรงกดทับดี
  3. ทนต่ออุณหภูมิสูง แสงแดด และสภาพอากาศทั้งร้อนและเย็นได้ดี
  4. ทนต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง
  5. มีน้ำหนักเบา มีความเหนียวและไม่แตกหักง่าย

จากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มากมายนี่เอง จึงทำให้เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานเดินระบบท่อได้ในทุกสภาพพื้นผิว

คุณสมบัติการใช้งาน
ใช้สำหรับยึดท่อไว้ กิ๊บจับท่อจะมีรูตะปูที่สามารถใช้ไว้ยึดตัวท่อPVC ไว้กลับกำแพงหรือเพดานต่างๆ มีน้ำหนักเบาสามารถรับน้ำหนักของท่องพีวีซีได้ดี สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับงานท่อประปาในบ้านและงานโครงสร้างภายใน ปราศจากสนิม ไม่เปราะหรือแตกง่าย ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด เมื่อรู้ถึงประโยชน์และคุณสมบัติกันไปแล้วก็มาดูกันต่อที่การเลือกใช้ ถ้าเป็นการใช้ล็อกท่อสำหรับงานประปา โดยปกติแล้วก็จะใช้ขนาดอยู่ที่ 4 – 6 หุน อาจจะมีบางกรณีที่ใช้ขนาดใหญ่กว่านั้น แต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือ พยายามอย่าเลือกซื้อกิ๊บจับท่อที่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ต้องซื้อให้พอดีกับงาน ไม่จำเป็นต้องซื้อเผื่อ เล็กเกินไปก็วางไม่ได้ หากใหญ่เกินไปก็วางไม่พอดี

คลิปก้ามปู

สามารถเลือกซื้อ คลิปก้ามปู อุปกรณ์สำหรับการยึดท่อต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เดินท่อประปา คุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro
ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284