คลิ๊ปจับก้ามปู

ถึง
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
คลิปก้ามปู-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1055268
4.83 (24)
3 บาท - 4 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
คลิปก้ามปู-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1055336
4.67 (6)
3.25 บาท - 4 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ล็อกแอม
รีแพร์ แคล้มป์ ล็อกแอม 3 นิ้ว
SKU:1196770
430
฿ 439-2%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ล็อกแอม
รีแพร์ แคล้มป์ ล็อกแอม 2 1/2 นิ้ว
SKU:1196815
329
฿ 335-1%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
คลิปก้ามปู-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1055363
5 (2)
4 บาท - 5 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
กิ๊ปจับท่อ PVC SCG 3 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1133826
30
฿ 35-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
THAI PP-R
คลิปจับก้ามปู THAI PP-R D20 1/2 นิ้ว สีเขียว
SKU:1099413
6
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
กิ๊ปจับท่อ PVC SCG 55 2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1133921
19
฿ 22-13%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่อน้ำไทย
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1136744
5 (1)
17
฿ 20-15%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่อน้ำไทย
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1136774
10
฿ 11-9%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีขาว
SKU:1136854
5 (3)
3.25 บาท - 4 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
กิ๊ปจับท่อ-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1055331
5 (3)
2 บาท - 3 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
กิ๊ปจับท่อ-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1055306
4.56 (9)
2 บาท - 3 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
คลิปก้ามปู-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีขาว
SKU:1230962
5
฿ 6-16%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
กิ๊ปจับท่อ-หนา SCG 1/2 นิ้ว สีขาว
SKU:1231003
3
฿ 5-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
GREAN PIPE
คลิปก้ามปูสั้น PP-R GREAN PIPE D32 1 นิ้ว สีเขียว
SKU:1135335
5
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่อน้ำไทย
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1136768
12
฿ 13-7%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1136764
4.5 บาท - 5 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
THAI PP-R
คลิปก้ามปูสั้น THAI PP-R D25 3/4 นิ้ว สีเขียว
SKU:1099433
7
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีฟ้า
SKU:171164
3.5 บาท - 4 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 3/4 นิ้ว สีฟ้า
SKU:5591
2.25 บาท - 3 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 6 นิ้ว
SKU:1206346
72
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
SKU:1125951
3.5 บาท - 4 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 2 1/2 นิ้ว
SKU:1119950
11
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:5578
5 (1)
2.25 บาท - 3 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 1 1/2 นิ้ว แพ๊ก 5 ชิ้น
SKU:1120103
5 (2)
22
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 2 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
SKU:1120092
25
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 1 1/4 นิ้ว แพ๊ก 5 ชิ้น
SKU:1120048
18
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 1/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
SKU:1120063
12
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 3/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
SKU:1120073
14
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 1/2 นิ้ว
SKU:1120004
5 (1)
14
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 1 นิ้ว แพ๊ก 5 ชิ้น
SKU:1120018
12
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 4 นิ้ว
SKU:1120035
16
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
กิ๊ปจับท่อ PVC SCG 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1133884
22
฿ 23-4%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
กิ๊ปจับท่อ PVC SCG 40 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1133796
12
฿ 13-7%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1 1/4 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1136740
9
฿ 10-10%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 4 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1136755
48
฿ 50-4%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1 1/2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1136730
12
฿ 13-7%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ล็อกแอม
รีแพร์ แคล้มป์ ล็อกแอม 3 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว
SKU:1196816
570
฿ 579-1%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
SKU:1125450
5 (1)
2.5 บาท - 3 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 3 นิ้ว
SKU:1119890
14
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีฟ้า
SKU:5604
5 (1)
3.25 บาท - 4 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 5 นิ้ว
SKU:1206357
5 (1)
55
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
UROD
แคล้มรัดท่อเหล็ก UROD 3/8 นิ้ว แพ๊ก 10 ชิ้น
SKU:1120104
12
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
กิ๊ปจับท่อ-หนา SCG 1 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1055218
5 (4)
3 บาท - 4 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
กิ๊ปจับท่อ PVC SCG 100 4 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1133922
48
฿ 50-4%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1136782
20 บาท - 21 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 2 1/2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1136791
22
฿ 23-4%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่อน้ำไทย
กิ๊ปจับท่อ PVC ตราท่อน้ำไทย 3 นิ้ว สีฟ้า
SKU:1136688
30
฿ 35-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
คลิปก้ามปู-หนา SCG 1 นิ้ว สีขาว
SKU:1231013
4
฿ 6-33%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
GREAN PIPE
คลิปก้ามปูสั้น PP-R GREAN PIPE D25 3/4 นิ้ว สีเขีย...
SKU:1135267
3
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
GREAN PIPE
คลิปก้ามปูสั้น PP-R GREAN PIPE D20 1/2 นิ้ว สีเขีย...
SKU:1135314
3
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่อน้ำไทย
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1 นิ้ว สีขาว
SKU:1136863
5
฿ 6-16%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีขาว
SKU:1136853
5 (3)
3 บาท - 4 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ท่อน้ำไทย
คลิปก้ามปู PVC ท่อน้ำไทย 1/2 นิ้ว สีฟ้า
SKU:171162
3.25 บาท - 4 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
กิ๊ปจับท่อ-หนา SCG 1 นิ้ว สีขาว
SKU:1231022
4
฿ 5-20%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
กิ๊ปจับท่อ-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีขาว
SKU:1230970
3
฿ 5-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SCG
คลิปก้ามปู-หนา SCG 3/4 นิ้ว สีขาว
SKU:1230972
4
฿ 6-33%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

 

กิ๊บจับท่อและคลิปก้ามปู

กิ๊บจับท่อและคลิปก้ามปูเป็นอุปกรณ์สำหรับการยึดท่อไว้ กิ๊บจับท่อจะมีรูตะปูที่สามารถใช้ไว้ยึดตัวท่อPVCไว้กลับกำแพงหรือเพดานต่างๆ สำหรับคลิ๊ปก้ามปูการใช้งานก็จะคล้ายๆกิ๊บจับท่อ แต่คลิ๊ปก้ามปูจะมาในขนาดที่เล็กกว่าส่วนมากคลิ๊ปก้ามปูจะมีไว้ตั้งท่อให้อยู่กับพื้นไม่ให้กลิ้งไปไหน โดยคลิปาก้ามปูในปัจจุบันนั้นผลิตจากพลาสติก PVC ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง ปลอดภัยไม่ลามไฟ สามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิว ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

ตัวกิ๊ปจับท่อพีวีซีนั้น จะมีทั้งแบบที่ใช้กับงานประปา และแบบที่ใช้กับงานเดินท่อร้อยสายไฟ แม้จะมีความคล้ายกันแต่คุณสมบัติบางประการก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน   คุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเหมือน ๆ กัน คือ

  1. เป็นฉนวนกันไฟฟ้า
  2. ทนทาน ทนต่อแรงดันและแรงกดทับดี
  3. ทนต่ออุณหภูมิสูง แสงแดด และสภาพอากาศทั้งร้อนและเย็นได้ดี
  4. ทนต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง
  5. มีน้ำหนักเบา มีความเหนียวและไม่แตกหักง่าย

จากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มากมายนี่เอง จึงทำให้เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานเดินระบบท่อได้ในทุกสภาพพื้นผิว

คุณสมบัติการใช้งาน
ใช้สำหรับยึดท่อไว้ กิ๊บจับท่อจะมีรูตะปูที่สามารถใช้ไว้ยึดตัวท่อPVC ไว้กลับกำแพงหรือเพดานต่างๆ มีน้ำหนักเบาสามารถรับน้ำหนักของท่องพีวีซีได้ดี สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับงานท่อประปาในบ้านและงานโครงสร้างภายใน ปราศจากสนิม ไม่เปราะหรือแตกง่าย ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด เมื่อรู้ถึงประโยชน์และคุณสมบัติกันไปแล้วก็มาดูกันต่อที่การเลือกใช้ ถ้าเป็นการใช้ล็อกท่อสำหรับงานประปา โดยปกติแล้วก็จะใช้ขนาดอยู่ที่ 4 – 6 หุน อาจจะมีบางกรณีที่ใช้ขนาดใหญ่กว่านั้น แต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือ พยายามอย่าเลือกซื้อกิ๊บจับท่อที่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ต้องซื้อให้พอดีกับงาน ไม่จำเป็นต้องซื้อเผื่อ เล็กเกินไปก็วางไม่ได้ หากใหญ่เกินไปก็วางไม่พอดี

คลิปก้ามปู

สามารถเลือกซื้อ คลิปก้ามปู อุปกรณ์สำหรับการยึดท่อต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เดินท่อประปา คุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro
ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284

อ่านทั้งหมด