1284ถึง

ตู้เสื้อผ้า

SKU: 224517
ตู้เสื้อผ้าราวแขวนมีชั้นวาง PLIM 91x45x165 ซม. สีเ...
2,990 2,090 บาท
ขายแล้ว 136 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115055
ตู้เสื้อผ้าราวแขวนชั้นวาง+ตะแกรง PLIM สีขาว
2,990 2,555.5 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148785
โครงตู้คร่อมเครื่องซักผ้าฝาหน้า PLIM สีขาว
1,990 1,700.5 บาท
ขายแล้ว 92 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292964
ตู้เสื้อผ้าราวแขวนมีชั้นวาง PLIM 122x46x178 ซม. สี...
3,990 3,051.5 บาท
ขายแล้ว 120 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115465
ตู้เสื้อผ้าราวแขวน2ตะกร้า PLIM 60 ซม. สีขาว
2,590 2,080.5 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191934
ตู้เสื้อผ้าราวแขวนมีชั้นวาง PLIM LINEAR สีขาว
1,990 890 บาท
ขายแล้ว 1,043 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191848
ตู้เสื้อผ้าราวแขวนมีชั้นวาง PLIM LINEAR สีดำ
1,990 890 บาท
ขายแล้ว 675 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1239172
ตู้เสื้อผ้า 1 ตะกร้า PLIM LINEAR LN-WR90-1 90 ซม. ...
2,990 1,990 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217879
ชั้นคร่อมเครื่องซักผ้าพร้อมแผ่นชั้นไม้ PLIM สีขาว
2,290 1,791 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148670
โครงตู้ชั้นวาง4ชั้น PLIM 31 ซม. สีขาว
1,590 1,431 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1038277
ตู้เสื้อผ้า3ชั้นวาง LIGHT HOUSE GDX25100 98.3x46x1...
1,190 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1239140
ตู้เสื้อผ้า 2 แผ่นชั้น PLIM LINEAR LN-WR60-1 60 ซม...
1,590 1,290 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022400
ผ้าคลุมตู้เสื้อผ้า PLIM 120 ซม. สีขาว
990 891 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1038397
ตู้เสื้อผ้า6ชั้นวาง LIGHT HOUSE B90 88.3x50x175 ซม...
1,050 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1239173
ตู้เสื้อผ้า 1 ตะกร้า PLIM LINEAR LN-WR90-1 90 ซม. ...
2,990 1,990 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232919
ตู้เสื้อผ้าราวแขวนมีชั้นวาง PLIM WR90-1 สีดำ
2,790 1,899 บาท
ขายแล้ว 143 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1038356
ตู้เสื้อผ้า LIGHT HOUSE NP10 70x46x154 ซม. สีน้ำตา...
650 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022399
ผ้าคลุมตู้เสื้อผ้า PLIM 90 ซม. สีขาว
890 801 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1239181
ตู้เสื้อผ้า 2 แผ่นชั้น PLIM LINEAR LN-WR60-1 60 ซม...
1,590 1,290 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1228905
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน 2 ชั้นวาง TUGU R25M ลายไม้
4,160 3,744 บาท
SKU: 1228919
ราวแขวนผ้า 1 ราวแขวน 1 ชั้นวาง 1 ตะกร้า TUGU R18PW...
2,180 1,962 บาท
SKU: 1228780
ราวแขวนผ้า 3 ราวแขวน 1 ชั้นวาง 1 ตะกร้า TUGU R19M ...
2,790 2,511 บาท
SKU: 1224885
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R36M-GR ลายไม้
4,340 3,906 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1224880
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R36M-DG ลายไม้
4,340 3,906 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1224877
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R39B-GR สีดำ
3,540 3,186 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1224878
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R38W-W สีขาว
3,340 3,006 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1224879
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R40M-DG ลายไม้
3,540 3,186 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1224898
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R34W-W สีขาว
4,140 3,726 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1224894
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R35B-W สีดำ
4,340 3,906 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1224891
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R38W-GR สีขาว
3,340 3,006 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1224893
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R35B-GR สีดำ
4,340 3,906 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1224906
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R37PW-W สีขาว
3,340 3,006 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1224907
ราวแขวนผ้า 2 ราว TUGU R40M-GR ลายไม้
3,540 3,186 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1224903
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R29PW-GR สีขาว
5,090 4,581 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1224946
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R34W-GR สีขาว
4,140 3,726 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1224978
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R31B-GR สีดำ
5,290 4,761 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1224994
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R30W-DG สีขาว
5,090 4,581 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1190076
ราวแขวนผ้า 4 ชั้น TUGU R04W 300x85 ซม. สีขาว
2,490 2,241 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1190193
ราวแขวนผ้าปรับระดับได้ 3 ราวแขวน TUGU R07W 300x155...
2,590 2,331 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1190194
ราวแขวนผ้าปรับระดับได้ 3 ราวแขวน TUGU R08W สีขาว
2,590 2,331 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1190146
ราวแขวนผ้าปรับระดับได้ 3 ราวแขวน TUGU R07B 300x155...
2,790 2,511 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1190134
ราวแขวนผ้าปรับระดับได้ 3 ราวแขวน TUGU R07M 300x155...
2,790 2,511 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1186849
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R01W สีขาว
2,490 2,241 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1191757
ชั้นคร่อมเครื่องซักผ้าปรับระยะ PLIM สีขาว
2,590 2,270.5 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1225011
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R30W-GR สีขาว
5,090 4,581 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1187859
ราวแขวนผ้าปรับระดับได้ 4 ราวแขวน TUGU R02W สีขาว
1,890 1,701 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1128798
ตู้เสื้อผ้าราวแขวนพร้อมชั้นวาง PLIM MESHGRID 90X45...
3,190 2,711.5 บาท
SKU: 1226480
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R03W สีขาว
1,290 1,161 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1188943
โครงตู้คร่อมเครื่องซักผ้า ME LIVING 68 ซม. สีขาว
590 531 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1227250
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน 1 ชั้นวาง 1 ตะกร้า TUGU R20B ...
3,070 2,763 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1227285
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน 2 ชั้นวาง 2 ตะกร้า TUGU R22B ...
3,590 3,231 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1227302
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน 2 ชั้นวาง TUGU R14B สีดำ
3,070 2,763 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1038310
ตู้เสื้อผ้าแบบพับ LIGHT HOUSE Z100 90.3x46.5x160 ซ...
1,050 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214757
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน 2 ชั้นวาง 2 ตะกร้า TUGU สีดำ
4,490 4,041 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1214754
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน 3 ตะกร้า TUGU สีดำ
4,160 3,744 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1228794
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน 1 ชั้นวาง 1 ตะกร้า TUGU R20W ...
2,870 2,583 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1228889
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน 4 ชั้นวาง TUGU R11M ลายไม้
3,590 3,231 บาท
SKU: 1228888
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน 2 ชั้นวาง TUGU R14W สีขาว
2,870 2,583 บาท
SKU: 1228899
ราวแขวนผ้า 5 ราวแขวน 1 ชั้นวาง 1 ตะกร้า TUGU R21M ...
3,690 3,321 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1228896
ราวแขวนผ้า 3 ราวแขวน 2 ชั้นวาง TUGU R08M ลายไม้
2,790 2,511 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1228894
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน 3 ชั้นวาง TUGU R25W สีขาว
3,960 3,564 บาท
SKU: 1228895
ราวแขวนผ้า 1 ราวแขวน 1 ชั้นวาง TUGU R16W สีขาว
1,690 1,521 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1228923
ราวแขวนผ้า 1 ราวแขวน 1 ชั้นวาง 1 ตะกร้า TUGU R18M ...
2,380 2,142 บาท
SKU: 1228911
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน 1 ชั้นวาง TUGU R17M ลายไม้
1,980 1,782 บาท
SKU: 1228935
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน 3 ชั้นวาง TUGU R25PW สีขาว
3,960 3,564 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1228931
ราวแขวนผ้า 1 ราวแขวน 1 ชั้นวาง 1 ตะกร้า TUGU R18W ...
2,180 1,962 บาท
SKU: 1228930
ราวแขวนผ้า 1 ราวแขวน 1 ชั้นวาง TUGU R16PW สีขาว
1,690 1,521 บาท
SKU: 1228788
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน 2 ชั้นวาง 2 ตะกร้า TUGU R22W ...
3,390 3,051 บาท
SKU: 1228808
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน 2 ชั้นวาง 2 ตะกร้า TUGU R22PW...
3,390 3,051 บาท
SKU: 1224887
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R36M-W ลายไม้
4,340 3,906 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1224886
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R39B-DG สีดำ
3,540 3,186 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1224876
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R38W-DG สีขาว
3,340 3,006 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1224870
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R40M-W ลายไม้
3,540 3,186 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1224895
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R34W-DG สีขาว
4,140 3,726 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1224897
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R33PW-GR สีขาว
4,140 3,726 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1224892
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R37PW-GR สีขาว
3,340 3,006 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1224902
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R29PW-W สีขาว
5,090 4,581 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1224905
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R37PW-DG สีขาว
3,340 3,006 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1224901
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R33PW-DG สีขาว
4,140 3,726 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1224937
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R35B-DG สีดำ
4,340 3,906 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1224989
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R32M-DG ลายไม้
5,290 4,761 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1224979
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R31B-W สีดำ
5,290 4,761 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1224993
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R31B-DG สีดำ
5,290 4,761 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1224990
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R32M-W ลายไม้
5,290 4,761 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1190202
ราวแขวนผ้าปรับระดับได้ 4 ชั้นวาง TUGU R04B 300x85 ...
2,690 2,421 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1190175
ราวแขวนผ้าปรับระดับได้ 4 ชั้นวาง TUGU R04M ลายไม้
2,690 2,421 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1190127
ราวแขวนผ้าปรับระดับได้ 3 ราวแขวน TUGU R08B 300x155...
2,790 2,511 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1186984
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R01B สีดำ
2,690 2,421 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1225558
ราวแขวนผ้า 2 ราวแขวน TUGU R03B สีดำ
1,490 1,341 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1225004
ราวแขวนผ้า 4 ราวแขวน TUGU R33PW-W สีขาว
4,140 3,726 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1227205
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R01PW สีขาว
2,490 2,241 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1148689
โครงตู้ราวแขวน+ชั้นวาง PLIM 90 ซม. สีขาว
2,390 1,971 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128995
ตู้เสื้อผ้าราวแขวนพร้อมชั้นวาง PLIM MESHGRID 90X45...
3,190 2,711.5 บาท
SKU: 1187002
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน TUGU R01M สีไม้
2,690 2,421 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1022973
ผ้าคลุมรถจักรยาน/จักรยานยนต์ PLIM สีขาว
249 224.1 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1227238
ราวแขวนผ้า 6 ราวแขวน 3 ชั้นวาง TUGU R25B สีดำ
4,160 3,744 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1227248
ราวแขวนผ้า 5 ราวแขวน 2 ตะกร้า TUGU R09B สีดำ
3,690 3,321 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1227279
ราวแขวนผ้า 1 ราวแขวน 1 ชั้นวาง TUGU R16B สีดำ
1,890 1,701 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1227278
ราวแขวนผ้า 5 ราวแขวน 1 ชั้นวาง 1 ตะกร้า TUGU R21B ...
3,690 3,321 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1227269
ราวแขวนผ้า 4 ตะกร้า TUGU สีดำ
2,690 2,421 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ

ตู้เสื้อผ้า (Wardrobe & Closet)

ตู้เสื้อผ้า เป็นเฟอร์นิเจอร์อีกชนิดที่เรามักจะตั้งไว้ภายในห้องนอน ใช้สำหรับจัดเก็บเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในแต่ละวัน โดยภายในตู้เสื้อผ้าจะประกอบไปด้วยราวแขวนผ้า ลิ้นชักเก็บของ และกระจก แต่ในปัจจุบันตู้เสื้อผ้าไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อจัดระเบียบเสื้อผ้าเพียงเท่านั้น เพราะตู้เสื้อผ้าในบางรุ่นอาจจะมีมุมสำหรับใส่เครื่องสำอาง หรือเครื่องประดับ เช่น ต่างหู แหวน นาฬิกา ฯลฯ แยกส่วนออกมาด้วย เรียกได้ว่าดีไซน์ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งตู้เสื้อผ้าที่มีวางจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกใช้อยู่ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ตู้เสื้อผ้าแบบตั้งลอย ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน และ ตู้เสื้อผ้าบิ้วอินท์
  • ตู้เสื้อผ้าแบบตั้งลอย

    เป็นตู้เสื้อผ้ารูปแบบเดิมที่เราพบเห็นได้ทั่วไปและแน่นอนว่ายังคงมีหลายบ้านที่เลือกใช้งานตู้เสื้อผ้าแบบนี้กันอยู่ ตู้เสื้อผ้าประเภทนี้จะไม่มีอะไรมาก จุดประสงค์หลักคือการจัดเก็บเสื้อผ้าเท่านั้น มีเพียงราวแขวนผ้า ลิ้นชักเก็บของ และกระจกเท่านั้น ไม่ได้มีฟังก์ชั่นใดๆเพิ่มเติม ขนาดของตู้เสื้อผ้าจะมีให้เลือกตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ การเปิดปิดใช้งานต้องเผื่อพื้นที่สำหรับวงสวิง ซึ่งการเลิกนำไปใช้งานก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะนำไปจัดวางและปริมาณเสื้อผ้าที่มี
  • ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน

    เป็นตู้เสื้อผ้าที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวางได้ดี มีให้เลือกทั้งแบบลอยและแบบบิ้วอินท์ การเปิดปิดใช้งานเป็นการเลื่อนซ้ายขวา ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมในการนำมาติดตั้งตามคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเมนต์ ภายในตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์พื้นฐานอย่าง ราวแขวนผ้า ลิ้นชักสำหรับใส่ของ และกระจกที่ในบางรุ่นจะถูกออกแบบให้อยู่ตรงส่วนของบานประตูเปิด
  • ตู้เสื้อผ้าแบบบิ้วอินท์

    เป็นตู้เสื้อผ้าที่ติดตั้งแบบแนบเนียนไปกับผนังของห้องไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้พื้นที่จัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องประดับจำนวนมาก ภายในตู้เสื้อผ้าแบบบิ้วอินท์ จะประกอบด้วยราวแขวนผ้า ลิ้นชักเก็บของ กระจก พื้นที่สำหรับจัดเก็บเครื่องประดับ ซึ่งในบางรุ่นอาจจะมีชั้นวางรองเท้าเข้ามาประกอบด้วย เรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการแต่งตัวได้อย่างดี อีกทั้งยังดูมีความทันสมัยและไม่กินพื้นที่เหมือนกับตู้เสื้อผ้าประเภทอื่นอีกด้วย

การเลือกตู้เสื้อผ้า

นอกจากเรื่องของประเภทตู้เสื้อผ้าแล้ว เรายังต้องพิจารณากันในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยอย่างถี่ถ้วน เพราะหากเลือกตู้เสื้อผ้ามาไม่เหมาะสมกับการใช้งานก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณไปเปล่าๆ โดยตู้เสื้อผ้าที่ดีจะต้องมีประโยชน์ใช้สอยสอดคล้องกับความต้องการในชีวิตประจำวัน และเข้ากับไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของแต่ละคน เช่น หากคุณเป็นคนที่แต่งตัวแบบเป็นทางการ ก็ควรเลือกตู้เสื้อผ้าที่มีมุมสำหรับจัดเก็บเนคไทหรือแขวนเข็มขัดด้วยจึงจะเหมาะสม หรือคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางไกล อาจจะเลือกตู้เสื้อผ้าที่สามารถจัดเก็บเสื้อผ้าได้หลากหลายฤดูกาล และหากมีพื้นที่สำหรับเก็บกระเป๋าเดินทางด้วยก็ยิ่งดี

ตู้เสื้อผ้า Homepro

หากคุณกำลังมองหาตู้เสื้อผ้าราคาถูกและคุณภาพดี สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ Homepro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านเว็บไซด์ที่ www.homepro.co.th ศูนย์รวมตู้เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนลดราคาถูก พร้อมของตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ และเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อดังแบบครบวงจร จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสุดคุ้มสำรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น! พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านของคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1284