1284

ถึง

โต๊ะทานข้าว

SKU: 1231761
โต๊ะอาหารกลม FURDINI CHAD สีขาว
2,590 2,190 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1204566
โต๊ะอาหาร KONCEPT TERSELY 120 ซม. สีเวงเก้
7,500 5,400 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1231759
โต๊ะอาหารกลม FURDINI CLIFT WHITE A สีขาว
2,790 1,990 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1240479
โต๊ะอาหาร YKS REN สี NATURAL
25,900 18,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1112451
โต๊ะอาหารกลม FURDINI CORAL สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 14 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224042
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE LINNE A80 สีไม้ธรรมชาติ
9,900 5,310 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1217828
โต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง FURDINI 150-MAYKALA สีน้ำตาลเข...
4,590 3,850 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1205354
โต๊ะอาหาร KONCEPT IEFFEL สีใส
5,200 3,744 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1204565
โต๊ะอาหาร KONCEPT SQUAT 60 ซม. สีเงิน
9,900 7,128 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1205344
โต๊ะอาหาร KONCEPT FUKUOKA หินอ่อนเทา
11,300 8,136 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1210444
โต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง AS FURNITURE DARLENE สีน้ำตาล
11,990 7,600 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224028
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE MONTIS สีไม้อ่อน
8,400 5,580 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224242
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE FECON A160 สีดำ
37,700 25,110 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224192
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE ASO สีดำ
23,900 16,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224223
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE PLATZ A180 2 BRONZE สีน้ำตา...
64,400 39,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224213
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE NARDEEN MFC90 EUKALIPTO สีไ...
9,200 6,210 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224034
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE TRAILOR 150 สีไม้อ่อน
15,900 8,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224149
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE ISTAN สีดำ
23,200 16,300 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224182
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE AIMON สีครีม
35,600 24,030 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225940
โต๊ะอาหาร KONCEPT FAMIRA สีน้ำตาล
28,500 20,520 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224029
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE MONTIS สีขาว
8,400 5,580 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224041
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE VITOLA สีดำ
13,900 8,910 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224038
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE COUPE สีไม้อ่อน
9,200 6,210 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224185
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE EDWARD A180 สีขาว
40,400 24,900 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1224173
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE YALENE A135 สีไม้อ่อน
11,200 8,400 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225955
โต๊ะอาหาร KONCEPT APOLLO สีดำ
31,300 22,536 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225953
โต๊ะอาหาร KONCEPT EAGEN A135 สีน้ำตาล
6,500 4,680 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225946
โต๊ะอาหาร KONCEPT MOLIZIA สีขาว
19,900 14,920 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225966
โต๊ะอาหาร KONCEPT ELZA สีน้ำตาล
7,000 5,040 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225962
โต๊ะอาหาร KONCEPT NEWNANO สีวอลนัท
5,300 4,240 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1227172
โต๊ะอาหาร KONCEPT ENFARA A150 สีน้ำตาล
5,300 3,816 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224018
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE CHESTER A200 สีขาว
106,400 73,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1114248
โต๊ะอาหาร FURDINI SENS สีเทา
7,590 3,390 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1224019
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE PUCCINI A85 สีขาว
11,900 8,010 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1220709
โต๊ะอาหาร KONCEPT MOKO สีวอลนัท
8,600 6,192 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1226004
โต๊ะอาหาร KONCEPT ENLAND สีวอลนัท
9,900 7,128 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1226027
โต๊ะอาหาร KONCEPT MOLIZIA-PLUS สีขาว
19,900 14,920 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1226051
โต๊ะอาหาร KONCEPT HERSHY สีขาว
14,200 10,360 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1162524
โต๊ะอาหาร FURDINI WHISTON สีNATURAL
19,900 11,500 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1177418
โต๊ะอาหาร KAWIN TWIN LEG สีขาว/ROSE GOLD
39,900 32,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1202071
โต๊ะอาหาร KONCEPT TERSELY 60 ซม. สีไม้ธรรมชาติ
7,500 5,400 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1177327
โต๊ะอาหาร FURDINI VALUE-MORE สีน้ำตาล
24,900 18,500 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1205355
โต๊ะอาหาร KONCEPT RUBER สีเทา
12,200 8,784 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224193
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE WILFUL A120 สีไม้อ่อน
13,500 8,460 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1204572
โต๊ะอาหาร KONCEPT TERSELY 60 ซม. สีเวงเก้
7,500 5,400 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224241
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE FIRSTTINUM A150 สีน้ำตาล
49,500 31,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224202
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE JOCASTADM สีขาว
21,500 14,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224210
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE AVENTE A180 สีดำ
49,600 29,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224039
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE PLUTO สีดำ
9,800 6,570 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224160
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE LASTA A120 สีขาว
6,600 4,410 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224186
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE FINA A200 สีไม้ธรรมชาติ
25,700 18,200 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1231869
โต๊ะอาหารไม้จริง FURDINI MONIZ F-1581 สี NATURAL
19,900 12,900 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1225937
โต๊ะอาหาร KONCEPT EVERLY A150 สีน้ำตาล
10,800 7,776 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225939
โต๊ะอาหาร KONCEPT FINCH สีขาว
17,000 12,600 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225938
โต๊ะอาหาร KONCEPT GOBLIN สีไม้ธรรมชาติ
13,600 9,880 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224232
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE MUNDO สีขาว
66,600 39,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224010
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE HINTEY สีขาว
16,300 10,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224040
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE EDWARD A150 สีขาว
46,700 28,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225954
โต๊ะอาหาร KONCEPT FLIGHTO สีครีม
31,300 22,536 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1225952
โต๊ะอาหาร KONCEPT ELOON สีไม้อ่อน
5,600 4,032 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225963
โต๊ะอาหาร KONCEPT A FENDI สีน้ำตาล
21,300 16,040 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225965
โต๊ะอาหาร KONCEPT ETHAN สีวอลนัท
11,300 8,136 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1225964
โต๊ะอาหาร KONCEPT APOLLO สีขาว
31,300 22,536 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224020
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE PUCCINI A80 สีดำ
11,900 8,010 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1207101
โต๊ะอาหาร KONCEPT RUBER สีดำ
12,200 8,784 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1089523
โต๊ะอาหาร FURDINI ARIS สีครีม
11,900 8,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200312
โต๊ะอาหาร KONCEPT TATORO สีวอลนัท
7,000 5,040 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1226006
โต๊ะอาหาร KONCEPT MINHO A120 สีน้ำตาล
7,900 5,688 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200323
โต๊ะอาหาร KONCEPT TERSLEY สีไม้ธรรมชาติ
7,500 5,400 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1214133
โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง AS FURNITURE DARLENE สีน้ำตาล
8,990 6,790 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1194383
โต๊ะอาหาร FURDINI MINI สีไม้ธรรมชาติ/ขาว
4,590 3,990 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1177431
โต๊ะอาหาร FURDINI INTREND-MORE สีดำ
19,900 14,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1182074
โต๊ะอาหาร AS FURNITURE WINTER สีช็อคโกแลต
2,980 2,690 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1240496
โต๊ะอาหารกลม YKS MORI สีวอลนัท
19,900 14,900 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083348
โต๊ะอาหาร FURDINI RECENT สีแทน
9,990 7,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1177275
โต๊ะอาหารกลม FURDINI BRISTOL สีขาว
21,900 12,500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1118117
โต๊ะอาหาร FURDINI ROOT สีธรรมชาติ
19,900 12,500 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1177470
โต๊ะอาหาร KAWIN DOUBLE Y สีขาว/ทอง
29,900 23,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1177392
โต๊ะอาหาร FURDINI MORITZ-MORE สีเทา/ดำ
25,900 21,500 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1177364
โต๊ะอาหาร FURDINI AESTICS-MORE สีขาว
29,900 25,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1247081
โต๊ะอาหาร PROMA DTB-37-03 100 ซม. สีขาว
1,490 1,090 บาท
SKU: 1247073
โต๊ะอาหาร PROMA DTB-37-02 60 ซม. สีน้ำตาล
990 790 บาท
SKU: 1249019
โต๊ะอาหาร MY DOLLS HOUSE QUAVA 70 ซม. สีขาว
7,080 5,900 บาท
SKU: 1247067
โต๊ะอาหาร PROMA DTB-37-01 60 ซม. สีขาว
990 790 บาท
SKU: 1247082
โต๊ะอาหาร PROMA DTB-37-04 100 ซม. สีน้ำตาล
1,490 1,090 บาท
SKU: 1207572
โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง AS FURNITURE SHALL สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1182094
โต๊ะอาหาร AS FURNITURE ROME-B สีใส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1182132
โต๊ะอาหาร AS FURNITURE DANISH สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224026
โต๊ะอาหาร SB FURNITURE TALOST สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1207643
โต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง AS FURNITURE PIPER สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1207559
โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง ASFURNITURE PIPER สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1182133
โต๊ะอาหาร AS FURNITURE BRING สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1182104
โต๊ะอาหาร AS FURNITURE BRING สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1231656
โต๊ะอาหาร GROWN EMPORIUM สี LIGHT WALNUT
สินค้าหมด
ฟรีประกอบ
SKU: 1194377
โต๊ะอาหาร FURDINI AROUND สีไม้ธรรมชาติ/ดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ

 

โต๊ะทานข้าว

โต๊ะทานข้าวเป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์สำคัญสำหรับทุกๆบ้านที่ต้องมี โดยในปัจจุบันนั้นรูปแบบของโต๊ะทานข้าวนั้นค่อนข้างมีหลากหลายรูปแบบ ถูกออกแบบให้ตอบสนองกับความต้องการของคนยุคใหม่ ที่มีบ้าน พื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถคำนวนจากพื้นที่การใช้หรือห้องรับประทานอาหารว่ามีขนาดพื้นที่เท่าไรเพิ่งการเลือกโต๊ะให้เหมาะกับขนาดพื้นที่นั้นๆ โดยรูปแบบของโต๊ะค่อยข้างมีหลากหลายให้เลือกกันในปัจจุบัน ไม่เพียงแค่การเลือกจากพื้นที่ รูปทรง แต่เราจะต้องคำนึงถึงวัสดุที่เอามาใช้ทำโต๊ะอีกด้วยว่าใช้วัสดุแบบไหนซึ่งมีหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นไม้ พลาสติด อลูมิเนียม เป็นต้นต้องดูความต้องการและงบในการซื้อเพื่อให้ได้โต๊ะที่เหมาะสมกับห้องรับประทานอาหารของเรานั้นเอง

วิธีเลือกโต๊ะทานข้าวตามรูปทรง

เลือกโต๊ะกินข้าวตามขนาด

การเลือกโต๊ะกินข้าวให้ดีนั้น ไม่เพียงแค่ใช้รับประทานอาหาร แต่จะต้องทำความสะอาดง่าย สวยงาม นั่งสบายแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญ คือ ต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ ก่อนการซื้อโต๊ะกินข้าวจึงต้องคำนวณขนาด วัดพื้นที่ห้องก่อน เพราะถ้าซื้อมาแล้วหาที่ลงไม่ได้ เล็กไป ใหญ่เกิน แบบนี้มีปัญหาแน่ ก่อนเลือกซื้อโต๊ะกินข้าว อย่าลืมวัดขนาดพื้นที่สำหรับจัดวาง ทั้งความกว้าง ความยาว ความสูง รวมถึงวาง ตำแฟน่งว่าจะจัดวางอย่างไร ซึ่งโต๊ะกินข้าวเมื่อนำไปตั้งในห้องรับประทานอาหาร ควรมีระยะห่างระหว่างโต๊ะกับผนังรอบ ๆ อย่างน้อย 1.25 เมตร เพื่อให้สามารถลุก นั่ง และเดินไปรอบ ๆ โต๊ะได้อย่างสะดวก

โต๊ะรับประทานแบบต่างๆ

โต๊ะทานข้าว HomePro

สามารถเลือก โต๊ะทานข้าว ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284